Retningslinjer for kvalitetskontrol

Her finder du aktuelle og historiske retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol.

 • Opdateret 1. august 2019

Retningslinjerne er udstedt 25. marts 2019 gældende for kvalitetskontrollen 2019.

Retningslinjerne er udstedt med hjemmel i § 44 i bekendtgørelse nr. 968 af 28. juni 2016 om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, og omfatter bl.a.

 • udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol,
 • udpegning af kvalitetskontrollant til en konkret kvalitetskontrol,
 • gennemførelse af kvalitetskontrolbesøg i ikke-PIE revisionsvirksomheder
 • gennemførelse af kvalitetskontrolbesøg i PIE revisionsvirksomheder,
 • betalingsforhold for en kvalitetskontrol,
 • kvalitetskontrollens rapportering til Erhvervsstyrelsen (ikke-PIE revisionsvirksomheder)
 • Erhvervsstyrelsens sagsbehandling af kvalitetskontroller og
 • offentliggørelse af resultater af kvalitetskontroller

Retningslinjerne indeholder endvidere en række bilag med forskellige arbejdsprogrammer som skal anvendes ved udførelsen af et kvalitetskontrolbesøg.

PIE = Public Interest Entities = Virksomheder af interesse for offentligheden:

 • Børsnoterede selskaber
 • Pengeinstitutter og realkreditinstitutter
 • Forsikringsselskaber

Erhvervsstyrelsen modtager gerne løbende revisionsvirksomhedernes og kvalitetskontrollanternes bemærkninger med forslag til afklaring eller udbygning af retningslinjerne.

Bemærkningerne skal indsendes på e-mail:

kvalitetskontrol@erst.dk

Bilag 2018

Bilag 2017

Bilag 2016

Bilag 2015