Retningslinjer for kvalitetskontrol

Her finder du de aktuelle retningslinjer for gennemførelse af kvalitetskontrol.

Historiske retningslinjer kan rekvireres ved henvendelse til postkassen kvalitetskontrol@erst.dk

  • Opdateret 27. juli 2021

De seneste offentliggjorte retningslinjer er udstedt 7. juli 2021, og er gældende for kvalitetskontrol i 2021.

Retningslinjerne er udstedt med hjemmel i § 44 i bekendtgørelse nr. 104 af 30. januar 2020 om kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, og omfatter bl.a.

  • udvælgelse af revisionsvirksomheder til kvalitetskontrol,
  • udpegning af kvalitetskontrollant til en konkret kvalitetskontrol,
  • gennemførelse af kvalitetskontrolbesøg
  • betalingsforhold for en kvalitetskontrol,
  • Erhvervsstyrelsens sagsbehandling af kvalitetskontroller og
  • offentliggørelse af resultater af kvalitetskontroller

Retningslinjerne indeholder endvidere en række bilag med forskellige arbejdsprogrammer som skal anvendes ved udførelsen af et kvalitetskontrolbesøg.

PIE = Public Interest Entities = Virksomheder af interesse for offentligheden:

  • Børsnoterede selskaber
  • Pengeinstitutter og realkreditinstitutter
  • Forsikringsselskaber

Erhvervsstyrelsen modtager gerne løbende revisionsvirksomhedernes og kvalitetskontrollanternes bemærkninger med forslag til afklaring eller udbygning af retningslinjerne.

Bemærkningerne skal indsendes på e-mail:

kvalitetskontrol@erst.dk

Retningslinjer og bilag

Bilag