Organisation

Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der løses fra vores lokationer i København, Nykøbing Falster og Silkeborg. Administrationen støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

 • Opdateret 2. juli 2020
Erhvervsstyrelsens organisation - Juli 2020

Se organisationsdiagram i stort

Afdelinger i Erhvervsstyrelsen

Katrine Winding

Direktør

Katrine Winding blev ansat som direktør i Erhvervsstyrelsen i 2017 og har en baggrund inden for ministerområdet siden 2001.

Katrine Winding er uddannet cand. scient. pol fra Aarhus Universitet.

Lars Øllgaard

Vicedirektør

Lars Øllgaard har været ansat indenfor ministerområdet siden 2000, og siden 2012 som vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. Lars har ansvaret for administrationssekretariatet i Erhvervsstyrelsen og arbejder for en effektiv og attraktiv styrelse, som er på forkant med udviklingen. Lars er ligeledes ansvarlig for IT og Digital Kommunikation, som understøtter og fremmer gode digitale løsninger til virksomhederne.

Lars Øllgaard er uddannet cand. scient. pol fra Aarhus Universitet.

Sigmund Lubanski

Vicedirektør

Sigmund Lubanski har været ansat inden for ministerområdet siden 1998, herunder været kontorchef i Erhvervsministeriets departement i 10 år. Sigmund blev udnævnt som underdirektør i 2016 med ansvaret for Planlægning og Byudvikling, herunder modernisering af planloven og landsplanlægningen i Danmark.  I maj 2017 blev Sigmund udnævnt til vicedirektør for områderne planlægning og byudvikling, regional udvikling og landdistriktsudvikling. Området arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. 

Sigmund Lubanski er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde Universitets Center.

Torsten Andersen

Vicedirektør

Torsten Andersen er vicedirektør for erhvervsudvikling og ansvarlig for områderne National erhvervsudvikling, Data og digital vækst, Tele og privacy, Effektiv regulering samt Internationale forhold. Torsten har været ansat inden for ministerområdet siden 2009 og har desuden bl.a. arbejdet i Europa-kommissionen og DI.

Torsten Andersen er uddannet cand.scient.pol fra Århus Universitet og M.A. i Europæisk politik og administration fra Europakollegiet i Brugge.

Henning Steensig

Vicedirektør

Henning Steensig er vicedirektør og har mange års erfaring inden for ministeriet. Henning arbejder for at styrke danske virksomheder konkurrenceevne gennem erhvervsregulering og tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

Henning Steensig er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

Niels May Vibholt

Vicedirektør

Niels May Vibholt har været ansat på ministerområdet siden 2005, og siden 2012 som kontorchef i Erhvervsstyrelsen. Niels indtrådte i direktionen i 2018 med ansvar for implementeringen af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, herunder sekretariatsbetjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervshusene, samt en ny digital erhvervsfremmeplatform. Herudover har Niels ansvar for Dataservice og Offentlige data, som arbejder for at styrke virksomhedernes vækstvilkår gennem øget udstilling og anvendelse af offentlige data.

Niels May Vibholt er uddannet Cand. Scient. Pol. fra Aarhus Universitet.

Vi arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel.

Vi arbejder også for at sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med korte sagsbehandlingstider.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Virksomhedsregulering
 • Hvidvask
 • Regnskab og revision
 • Regnskabskontrol
 • Jura
 • Digital forvaltning
 • Kundecenteret
 • Tværgående opgaver.

Vi arbejder for at skabe en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

I administrationen er arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST. 

Afdelingen består af følgende områder:

 • Administration 
 • IT
 • Digital innovation og Virk.

Vi arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i Danmark gennem grøn, digital og ansvarlig erhvervsudvikling. Det skal være enkelt og attraktivt for iværksættere at bidrage til at løse fremtidens udfordringer. Derfor skal regler og digitale løsninger være så enkle som muligt, så vi gør det let at drive virksomhed for de virksomheder, der overholder reglerne.

Vi arbejder desuden for at skabe gode vilkår for eksport og import for danske virksomheder i EU og globalt. Endelig arbejder vi for at fremme reel konkurrence på det danske telemarked.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Grøn og ansvarlig erhvervsudvikling
 • Digital ansvarlig vækst
 • Bedre regulering
 • Internationale forhold
 • Telekonkurrence

Vi arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Vi har ansvar for udvikling og administration af planloven, der udgør den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og er med til at skabe rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, i landdistrikterne og langs kysterne.

Vi arbejder med erhvervsfremme med udgangspunkt i virksomhedernes behov og regionale forskelle for en mere sammenhængende og fokuseret indsats for vækst og udvikling i hele landet.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Decentral erhvervsfremme (Strukturfonde)
 • Landsplanlægning og tilsyn
 • Landdistriktsudvikling.

I Decentral og digital erhvervsfremme arbejder vi med udgangspunkt i virksomhedernes behov - og et blik for lokale forskelle - for en mere sammenhængende, fokuseret og lokal forankret indsats for vækst og udvikling i hele landet.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Decentral erhvervsfremme (Erhvervsfremmebestyrelsen)
 • Digital erhvervsfremme
 • Dataservice og offentlige data.