Organisation

Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der løses fra vores lokationer i København, Nykøbing Falster og Silkeborg. Administrationen støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

  • Opdateret 17. september 2019
Erhvervsstyrelsens organisation

Se organisationsdiagram i stort

Afdelinger i Erhvervsstyrelsen

Katrine Winding

Direktør

Katrine Winding blev ansat som direktør i Erhvervsstyrelsen i 2017 og har en baggrund indenfor ministerområdet siden 2001.

Katrine Winding er uddannet cand. scient. pol fra Aarhus Universitet.

Lars Øllgaard

Vicedirektør

Lars Øllgaard har været ansat indenfor ministerområdet siden 2000, og siden 2012 som vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. Lars har ansvaret for administrationssekretariatet i Erhvervsstyrelsen og arbejder for en effektiv og attraktiv styrelse, som er på forkant med udviklingen. Lars er ligeledes ansvarlig for IT og Digital Kommunikation, som understøtter og fremmer gode digitale løsninger til virksomhederne.

Lars Øllgaard er uddannet cand. scient. pol fra Aarhus Universitet.

Sigmund Lubanski

Vicedirektør

Sigmund Lubanski har været ansat inden for ministerområdet siden 1998, herunder været kontorchef i Erhvervsministeriets departement i 10 år. Sigmund blev udnævnt som underdirektør i 2016 med ansvaret for Planlægning og Byudvikling, herunder modernisering af planloven og landsplanlægningen i Danmark.  I maj 2017 blev Sigmund udnævnt til vicedirektør for områderne planlægning og byudvikling, regional udvikling og landdistriktsudvikling. Området arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. 

Sigmund Lubanski er uddannet cand. scient. soc. fra Roskilde Universitets Center.

Torsten Andersen

Vicedirektør

Torsten Andersen er vicedirektør for erhvervsudvikling og ansvarlig for områderne National erhvervsudvikling, Data og digital vækst, Tele og privacy, Effektiv regulering samt Internationale forhold. Torsten har været ansat inden for ministerområdet siden 2009 og har desuden bl.a. arbejdet i Europa-kommissionen og DI.

Torsten Andersen er uddannet cand.scient.pol fra Århus Universitet og M.A. i Europæisk politik og administration fra Europakollegiet i Brugge.

Henning Steensig

Vicedirektør

Henning Steensig er vicedirektør og har mange års erfaring inden for ministeriet. Henning arbejder for at styrke danske virksomheder konkurrenceevne gennem erhvervsregulering og tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

Henning Steensig er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

Niels May Vibholt

Underdirektør

Niels May Vibholt har været ansat på ministerområdet siden 2005, og siden 2012 som kontorchef i Erhvervsstyrelsen. Niels indtrådte i direktionen i 2018 med ansvar for implementeringen af den politiske aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet, herunder sekretariatsbetjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervshusene, samt en ny digital erhvervsfremmeplatform. Herudover har Niels ansvar for Dataservice og Offentlige data, som arbejder for at styrke virksomhedernes vækstvilkår gennem øget udstilling og anvendelse af offentlige data.

Niels May Vibholt er uddannet Cand. Scient. Pol. fra Aarhus Universitet.

I afdelingen Erhvervsservice og Digitalisering arbejder vi for:

  • at sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med korte sagsbehandlingstider.
     
  • at skabe en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

Ansvarlige direktionsmedlemmer: Lars Øllgaard og Henning Steensig.

I afdelingen Erhvervsudvikling og Regulering arbejder vi for:

  • at styrke vækstmuligheder i hele landet gennem planlægning, færre byrder, erhvervsfremme, digital vækst, tilskyndelse til fornyelse og internationalt arbejde.
     
  • at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel, uden at medføre uforholdsmæssige byrder for virksomhederne.

Ansvarlige direktionsmedlemmer: Sigmund Lubanski, Henning Steensig,Torsten Andersen og Niels May Vibholt.

Administrationen arbejder for at sikre en attraktiv og effektiv styrelse med styring og drift på tværs med gode rammer for opgavevaretagelsen og god arbejdsgiveradfærd.

Ansvarligt direktionsmedlem: Lars Øllgaard.