Organisation

Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der løses fra vores lokationer i København, Nykøbing Falster og Silkeborg. Administrationen støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

 • Opdateret 10. september 2020
Erhvervsstyrelsens organisation - Juli 2020

Se organisationsdiagram i stort

Afdelinger i Erhvervsstyrelsen

Katrine Winding

Direktør

Katrine blev ansat som direktør i Erhvervsstyrelsen i 2017 og har en baggrund inden for ministerområdet siden 2001.

Katrine Winding er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.

Lars Øllgaard

Vicedirektør

Lars har været ansat inden for ministerområdet siden 2000, og siden 2012 som vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. Lars har ansvaret for Administration og digitalisering og arbejder for en effektiv og attraktiv styrelse, som er på forkant med udviklingen og som understøtter og fremmer gode digitale løsninger til virksomhederne. Herudover har Lars ansvaret for Covid-19-kompensationsordninger.

Lars er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Sigmund Lubanski

Vicedirektør

Sigmund har været ansat inden for ministerområdet siden 1998. Sigmund er vicedirektør med ansvar for Udvikling i hele Danmark, herunder områderne Landsplanlægning og tilsyn, Landdistriktsudvikling og Decentral erhvervsfremme (strukturfondene). Afdelingen arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.

Sigmund er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitets Center.

Torsten Andersen

Vicedirektør

Torsten er vicedirektør for Nationale og internationale erhvervsvilkår og ansvarlig for områderne Grøn og ansvarlig erhvervsudvikling, Bedre regulering, Digital ansvarlig vækst, Telekonkurrence og internationale forhold. Torsten har været ansat inden for ministerområdet siden 2009 og har desuden bl.a. arbejdet i Europa-kommissionen og DI.

Torsten er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet og M.A. i Europæisk politik og administration fra Europakollegiet i Brugge.

Henning Steensig

Vicedirektør

Henning er vicedirektør og har mange års erfaring inden for ministeriet. Henning har ansvaret for Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol. Afdelingen arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering og tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel samt sikre erhvervslivet en effektiv og digital serviceoplevelse.

Henning er uddannet jurist fra Københavns Universitet.

Niels May Vibholt

Vicedirektør

Niels har været ansat på ministerområdet siden 2005. Niels er vicedirektør med ansvar for Decentral og digital erhvervsfremme. Niels har ansvaret for sekretariatsbetjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervshusene, samt den digitale erhvervsfremmeplatform Virksomhedsguiden. Herudover har Niels ansvar for Dataservice og Offentlige data, som fremme dataanvendelse i styrelsen og virksomhedernes anvendelse af offentlige data.

Niels May Vibholt er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Vi arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel.

Vi arbejder også for at sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med korte sagsbehandlingstider.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Virksomhedsregulering
 • Hvidvask
 • Regnskab og revision
 • Regnskabskontrol
 • Jura
 • Digital forvaltning
 • Kundecenteret
 • Tværgående opgaver.

Vi arbejder for at skabe en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

I administrationen er arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST. 

Afdelingen består af følgende områder:

 • Administration 
 • IT
 • Digital innovation og Virk.

Vi arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i Danmark gennem grøn, digital og ansvarlig erhvervsudvikling. Det skal være enkelt og attraktivt for iværksættere at bidrage til at løse fremtidens udfordringer. Derfor skal regler og digitale løsninger være så enkle som muligt, så vi gør det let at drive virksomhed for de virksomheder, der overholder reglerne.

Vi arbejder desuden for at skabe gode vilkår for eksport og import for danske virksomheder i EU og globalt. Endelig arbejder vi for at fremme reel konkurrence på det danske telemarked.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Grøn og ansvarlig erhvervsudvikling
 • Digital ansvarlig vækst
 • Bedre regulering
 • Internationale forhold
 • Telekonkurrence

Vi arbejder for, at kommuner, virksomheder og borgere har gode rammer for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark. Vi har ansvar for udvikling og administration af planloven, der udgør den overordnede ramme for kommunernes fysiske planlægning og er med til at skabe rammerne for udviklingsmulighederne i byerne, i landdistrikterne og langs kysterne.

Vi arbejder med erhvervsfremme med udgangspunkt i virksomhedernes behov og regionale forskelle for en mere sammenhængende og fokuseret indsats for vækst og udvikling i hele landet.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Decentral erhvervsfremme (Strukturfonde)
 • Landsplanlægning og tilsyn
 • Landdistriktsudvikling.

I Decentral og digital erhvervsfremme arbejder vi med udgangspunkt i virksomhedernes behov - og et blik for lokale forskelle - for en mere sammenhængende, fokuseret og lokal forankret indsats for vækst og udvikling i hele landet.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Decentral erhvervsfremme (Erhvervsfremmebestyrelsen)
 • Digital erhvervsfremme
 • Dataservice og offentlige data.