Organisation

Erhvervsstyrelsen har en bred opgaveportefølje, der løses fra vores lokationer i København, Nykøbing Falster og Silkeborg. Administrationen støtter op om ledelsen og den samlede opgaveportefølje.

 • Opdateret 13. september 2023

Se organisationsdiagram i stort

Afdelinger i Erhvervsstyrelsen

Katrine Winding

Direktør

Katrine blev ansat som direktør i Erhvervsstyrelsen i 2017 og har en baggrund inden for ministerområdet siden 2001.

Katrine Winding er uddannet cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.

Lars Øllgaard

Vicedirektør

Lars har været ansat inden for ministerområdet siden 2000, og siden 2012 som vicedirektør i Erhvervsstyrelsen. Lars har ansvaret for Administrationen og arbejder for en effektiv og attraktiv styrelse, som er på forkant med udviklingen. Herudover har Lars ansvaret for Covid-19 kompensationsordningerne.

Lars er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Torsten Andersen

Vicedirektør

Torsten er vicedirektør for Nationale og internationale erhvervsvilkår og ansvarlig for områderne Grøn og ansvarlig erhvervsudvikling, Bedre regulering, Telekonkurrence og internationale forhold. Torsten har været ansat inden for ministerområdet siden 2009 og har desuden bl.a. arbejdet i Europa-kommissionen og DI.

Torsten er uddannet cand.scient.pol. fra Århus Universitet og M.A. i Europæisk politik og administration fra Europakollegiet i Brugge.

Niels May Vibholt

Vicedirektør

Niels har været ansat på ministerområdet siden 2005. Niels er vicedirektør med ansvar for Decentral og digital erhvervsfremme. Niels har ansvaret for sekretariatsbetjening af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Erhvervshusene, samt den digitale erhvervsfremmeplatform Virksomhedsguiden. Herudover har Niels ansvar for Dataservice og Offentlige data, som fremme dataanvendelse i styrelsen og virksomhedernes anvendelse af offentlige data.

Niels May Vibholt er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Stine Bertelsen

Stine Hegelund Bertelsen

Vicedirektør

Stine er vicedirektør med ansvar for IT og Digital innovation. Stine har ansvaret for at sikre en moderne og fremtidssikret it understøttelse af Erhvervsstyrelsens opgaver ved brug af eksempelvis machine learning samt bidrage til en lettere hverdag for virksomhederne gennem udvikling og drift af brugervenlige digitale løsninger, herunder drift og udvikling af Virk.dk. Stine har tidligere været ansat i Finansministeriets og Justitsministeriets koncerner.

Stine Hegelund Bertelsen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.
 

Jørgen Wissing Jensen

Vicedirektør

Jørgen er vicedirektør med ansvar for Erhvervsregulering, erhvervsservice og kontrol. Afdelingen arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering og tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel samt sikre erhvervslivet en effektiv og digital serviceoplevelse. Jørgen blev ansat indenfor ministerområdet i 2006. Fra 2014 – 2022 var Jørgen ansat i SKAT senest som underdirektør i Skattestyrelsen

Jørgen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.
 

Vi arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering, tilsyn og kontrol, som fremmer ansvarlighed og sætter ind mod misbrug og svindel.

Vi arbejder også for at sikre erhvervslivet en effektiv og professionel serviceoplevelse med fokus på professionel digital forvaltning med korte sagsbehandlingstider.

Afdelingen består af følgende områder:

 • Virksomhedsregulering
 • Hvidvask
 • Regnskab og revision
 • Regnskabskontrol og EU revision
 • Digital forvaltning
 • Tværgående opgaver.

I administrationen arbejder vi for at sikre effektiv styring og drift samt velfungerende fysiske rammer i ERST. 

Afdelingen består af følgende områder:

 • Direktionssekretariatet 
 • Økonomi
 • Intern service
 • Jura
 • Covid-19 kompensationsordninger

Vi arbejder for at skabe en lettere hverdag for virksomhederne gennem brugervenlige digitale løsninger samt at styrke effektiviteten og innovationen gennem sikker anvendelse af data.

Afdelingen består af følgende områder:

 • IT udvikling og styring
 • Virk, IT vedligehold og policy
 • Digital innovation, arkitektur og Machine learning
 • Automatisk erhvervsrapportering
 • IT service

Vi arbejder for at skabe de bedst mulige vilkår for erhvervslivet i Danmark gennem grøn, digital og ansvarlig erhvervsudvikling. Det skal være enkelt og attraktivt for iværksættere at bidrage til at løse fremtidens udfordringer. Derfor skal regler og digitale løsninger være så enkle som muligt, så vi gør det let at drive virksomhed for de virksomheder, der overholder reglerne.

Vi arbejder desuden for at skabe gode vilkår for eksport og import for danske virksomheder i EU og globalt. Endelig arbejder vi for at fremme reel konkurrence på det danske telemarked.

Afdelingen består af følgende områder:

 • National erhvervsudvikling
 • Bedre regulering
 • Internationale forhold
 • Telekonkurrence

I Erhvervsfremme, kommunikation og kundecenter arbejder vi med udgangspunkt i virksomhedernes behov - og et blik for lokale forskelle - for en mere sammenhængende, fokuseret og lokal forankret indsats for vækst og udvikling i hele landet.
Afdelingen består af følgende områder:

 • Decentral erhvervsfremme
 • Digital kommunikation og erhvervsfremme
 • Kundecenter