Revisorer og revisionsvirksomheder

Erhvervsstyrelsen administrerer lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven) og har desuden udstedt en række bekendtgørelser til revisorloven. Vi er herunder ansvarlige for registrering af revisorer og revisionsvirksomheder.

Vi er desuden ansvarlige for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder. Dette tilsyn omfatter kvalitetskontrol af revisionsvirksomheder, og vi kan desuden iværksætte undersøgelser for at påse, at revisorloven overholdes.

I den forbindelse kan vi pålægge revisorer og revisionsvirksomheder at følge revisorloven og dens bekendtgørelser.

Vejledninger

Her finder du alle Erhvervsstyrelsens vejledninger for revisorer og revisionsvirksomheder

Gå til vejledninger