Regler for virksomheder

Erhvervsstyrelsen har ansvaret for erhvervsreguleringen af selskaber, visse virksomheder, erhvervsdrivende fonde og foreninger. Vi arbejder for en enkel og effektiv regulering, der fremmer ansvarlig ledelse uden at medføre unødige byrder.

Det skal være nemt og enkelt at drive virksomhed i Danmark. Samtidig er det vigtigt, at der er tillid til og åbenhed om virksomhederne: Både når det gælder deres overordnede økonomiske resultater og det ansvar, de tager for samfundet.

Vi arbejder for at styrke danske virksomheders konkurrenceevne gennem erhvervsregulering og for at skabe forudsigelige og ansvarlige erhvervsvilkår, der gør det så let som muligt at drive virksomhed i Danmark.

Vi har også fokus på en effektiv administration og korte sagsbehandlingstider ved at yde en god kundeservice og forvaltning af vores digitale løsninger.