Generel erhvervsrettet kontrol

Kernen i Erhvervsstyrelsen generelle erhvervsrettede kontrol er selskabsregistreringerne i CVR-registret, kontrol med årsrapporter og regnskaber, hvidvasktilsyn, tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder samt tilsyn med erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsstyrelsen ønsker at gøre det nemt for virksomhederne at indberette og efterleve deres pligter. Styrelsen arbejder for at gøre de digitale indberetningsløsninger enklere og mere brugervenlige at anvende og benytter ny teknologi, herunder machine learning, til at forebygge fejl fx ved indberetning af årsrapporter.

Nogle virksomheder har brug for hjælp til at opfylde deres pligter over for det offentlige. De skal have en god og handlingsorienteret vejledning for at lette deres arbejde.

Nogle udnytter virksomheder til at svindle. Det går ud over både staten – og dermed skatteborgerne – og andre virksomheder. Erhvervsstyrelsen forebygger svindel ved at skabe gennemsigtighed om bl.a. ejerstrukturer og selskabs- og regnskabsindberetninger og stopper dem, der ikke ønsker at at overholde lovgivningen. Det sker i samarbejde med andre myndigheder, bl.a. skatteforvaltningen og politiet.