Kontrol og tilsyn

Erhvervsstyrelsen fører kontrol og tilsyn med, om erhvervsreguleringen bliver overholdt. Det medvirker til at skabe tillid, transparens og lige vilkår for virksomhederne i Danmark.

Vi tilstræber at være en kompetent og troværdig tilsynsmyndighed, som tager ansvar for, at lovkrav efterleves. Dermed understøtter vi også et velfungerende marked og investeringsklima.

For os gælder det om at finde den rette balance, som skaber de bedste muligheder for at efterleve reglerne, samtidig med at vi og virksomhederne bruger færrest mulige ressourcer på det: Vi anvender dialog og vejledning over for dem, der gerne vil følge reglerne, men som oplever, at det kan være en udfordring, mens vi styrker indsatsen og udvikler nye metoder over for dem, der bevidst tilsidesætter lovkrav.