Virksomhedstyper

Læs om reglerne for virksomhedstyper som personligt ejede virksomheder, kapitalselskaber, interessentskaber og kommanditselskaber, erhvervsdrivende fonde, foreninger mv.

Vejledninger til virksomhedstyper

Find vejledninger

Har du et iværksætterselskab?

Iværksætterselskabsformen afskaffes. Få klarhed over, hvordan du skal forholde dig, og find vejledninger og selvbetjeningsmuligheder til omregistrering eller opløsning af dit selskab.