Fonde

Find information og vejledning om erhvervsdrivende fonde.

En fond er enten erhvervsdrivende eller ikke-erhvervsdrivende. En fond er som udgangspunkt erhvervsdrivende, hvis den producerer varer, yder tjenesteydelser, sælger eller udlejer fast ejendom, eller hvis den ejer eller har bestemmende indflydelse over en erhvervsvirksomhed.

Ikke erhvervsdrivende fonde

Civilstyrelsen er fondsmyndighed for alle ikke-erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen udfærdiger generelle regler for ikke-erhvervsdrivende fonde og fører tilsyn med, at fondsloven overholdes. Fondsloven indeholder regler, hvorefter fonde skal have fondsmyndighedens samtykke til en række dispositioner. Det gælder blandt andet vedtægtsændringer og opløsning samt overdragelse og pantsætning af fondens aktiver. Få mere information hos Civilstyrelsen. Registrering af ikke erhvervsdrivende fonde sker på Virk Indberet via Start Virksomhed.
Pr. 1. september er det ikke længere muligt, at benytte startblanketten til oprettelse af ikke erhvervsdrivende fonde.

Erhvervsdrivende fonde

Erhvervsdrivende fonde skal registreres i Erhvervsstyrelsen. Det fremgår af lov om erhvervsdrivende fonde, hvornår en fond er erhvervsdrivende, eller om den evt. er undtaget fra loven. Det er først, når fonden har gennemført registreringen, at fonden som sådan opnår rettigheder og forpligtelser i forhold til lovgivningen.

En fond er en juridisk person (fonden kan derfor opnå rettigheder og indgå forpligtelser) uden ejere - dvs. at den er selvejende. Ingen juridisk eller fysisk person har ejendomsret til fondens formue. Fondens midler kan aldrig gå tilbage til fondens stifter. Alle erhvervsdrivende fonde skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Grundkapitalen skal udgøre mindst 300.000 kr.