Grønlandsk virksomhedsregulering

Den danske virksomhedsregulering gælder ikke direkte for selskaber med hjemsted i Grønland, men store dele af lovgrundlaget er sat i kraft ved anordninger og gælder med de nødvendige tilpasninger, som de grønlandske forhold tilsiger.

  • Opdateret 22. marts 2023

Nedenfor findes de anordninger og bekendtgørelser på dansk, der sætter Erhvervsstyrelsens lovgivning på selskabs-, regnskabs- og revisionsområdet i kraft for virksomheder med hjemsted i Grønland.

Vær opmærksom på, at listen ikke er udtømmende, og at der kan være særlovgivning, der er relevant for visse virksomheder (fx på det finansielle område).

Særlige regler for filialer

Der gælder særlige regler for filialregistrering af selskaber med hjemsted i Grønland.

Grønlandske selskaber har ikke mulighed for at drive virksomhed igennem en filial i Danmark i selskabslovens forstand.

Et grønlandsk selskab, som er registreret i Erhvervsstyrelsen, kan drive virksomhed igennem en afdeling i Danmark på samme måde, som fx et dansk selskab med hjemsted i København kan drive virksomhed igennem en afdeling i Silkeborg.

Afdelingen skal ikke optages særskilt i selskabsregistret. Det skyldes, at grønlandske selskaber ikke betragtes som udenlandske, men som danske selskaber som følge af rigsfællesskabet.

En dansk afdeling af et grønlandsk selskab skal dog anmeldes til Erhvervsstyrelsen i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.

Lovgrundlag