Grønlandske selskabsformer

Den danske selskabslovgivning gælder ikke direkte for selskaber med hjemsted på Grønland, men der er visse undtagelser på området.

  • Opdateret 12. oktober 2022

Det er dog – gennem anordninger – fastsat, at selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og lov om erhvervsdrivende fonde gælder med de nødvendige tilpasninger for selskaber m.v. med hjemsted på Grønland.

Der gælder dog samtidigt særlige regler for filialregistrering af selskaber med hjemsted på Grønland.

Grønlandske selskaber har ikke mulighed for at drive virksomhed igennem en filial i Danmark i selskabslovens forstand.

Et grønlandsk selskab, som er registreret i Erhvervsstyrelsen, kan drive virksomhed igennem en afdeling i Danmark på samme måde, som fx et dansk selskab med hjemsted i København kan drive virksomhed igennem en afdeling i Silkeborg.

Afdelingen skal ikke optages særskilt i selskabsregistret. Det skyldes, at grønlandske selskaber ikke betragtes som udenlandske, men som danske selskaber som følge af rigsfællesskabet.

En dansk afdeling af et grønlandsk selskab skal dog anmeldes til Erhvervsstyrelsen i henhold til skatte- og afgiftsmæssige regler.