Personligt ejede virksomheder

En personligt ejet virksomhed vil typisk være et enkeltmandsfirma eller en personligt ejet mindre virksomhed - PMV.

 • Opdateret 1. november 2022

Enkeltmandsvirksomheder

Enkeltmandsvirksomheden er en personligt ejet virksomhed, hvor du har lidt flere muligheder end en personligt ejet mindre virksomhed (PMV).

Overordnede krav til enkeltmandsvirksomheder

 • Kun én ejer, der alene træffer alle beslutninger
 • Ejeren hæfter personligt med egen formue
 • Ingen kapitalkrav
 • Virksomheden skal registrere minimum én af disse:
  • momspligtig (ved omsætning over 50.000)
  • lønsumspligtig (når afgiftsgrundlaget overstiger 80.000)
  • arbejdsgiver
  • import fra eller eksport til lande uden for EU

Momsregistrering

Grænsen for momsregistrering er en omsætning på 50.000 kr. årligt. Under grænsen er det frivilligt, om du vil momsregistrere din virksomhed. Men vælger du at blive momsregistreret, skal du også afregne moms

Når du er momsregistreret kan du fratrække moms af dine udgifter til virksomheden.

Lønsumsafgift

Hvis du sælger momsfri ydelser skal du betale lønsumsafgift. Det kan fx være kulturelle aktiviteter, sundhedsydelser, forsikringsvirksomhed og finansielle aktiviteter.

Afgiften beregnes på basis af virksomhedens lønsum (hvis virksomheden har ansatte) +/- virksomhedens overskud/underskud.

Grænsen for registrering som lønsumsafgiftspligtig er et grundlag på 80.000 årligt

Beskatning af enkeltmandsvirksomheder

Du kan vælge mellem tre former:

 • Personskattereglerne
 • Virksomhedsordningen
 • Kapitalafkastordningen

Hvis ikke du vælger noget, bliver din virksomhed automatisk beskattet efter personskatteordningen.

Personligt ejet mindre virksomhed – PMV

Når du opretter en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), får du et CVR-nummer og kan drive erhverv uden løbende indberetninger af moms og andre afgifter til det offentlige. Det er således frivilligt at oprette en PMV.

Overordnede krav til PMV

 • Kun én ejer, der alene træffer alle beslutninger
 • Ejeren hæfter personligt med egen formue
 •  Ingen kapitalkrav
 • Virksomheden er
  •  Ikke momspligtig (omsætning under 50.000 kr. i 12 på hinanden følgende måneder)
  • har ikke import fra eller eksport til lande uden for EU
  • har ikke ansatte
 • Registreringen skal fornys hvert 3. år

En PMV er bl.a. en mulighed, hvis du vil køre en deltids- eller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje (journalistisk virksomhed, foredrag, tøjdesign, etc.) i form af en virksomhed.

Men du kan ikke oprette en PMV, hvis du har en hobbyvirksomhed uden indtjening som mål.

Du skal ændre din registrering hvis du får momspligtig omsætning over 50.000 kr. eller andre former for pligter i forhold til skatte/afgiftsforvaltningen.

Beskatning af PMV

Du bliver beskattet efter personskattereglerne og skal forskudsregistrere og oplyse din virksomheds overskud.

Underskud kan trækkes fra din personlige indkomst.

Det er gratis at registrere personligt ejede virksomheder.

Du skal have en MitID, for at logge ind.

Begge typer personligt ejede virksomheder skal lave et skatteregnskab, som de skal bruge til at oplyse resultat osv. på skat.dk/tastselv. De har ikke pligt til at indsende årsrapport til Erhvervsstyrelsen, og de skal kun indsende skatteregnskabet til Skattestyrelsen, hvis de bliver bedt om det.  

De skal bogføre efter bogføringsloven.

Få hjælp med Virk Assistenten

Starte virksomhed?

Der er mange ting at holde styr på, når du skal starte ny virksomhed. Med Virk Assistenten får du hjælp til at vælge virksomhedsform, få CVR-nummer, bestille MitID, aktivere digital postkasse og oprette en NemKonto.

Start virksomhed - trin for trin

Lukke virksomhed?

At lukke sin virksomhed er mere end afvikling af CVR-nummer. Med Virk Assistenten får du overblik over lukkemuligheder for virksomheder og selskaber, hjælp til at sikre dig adgang til din digitale postkasse, afmelde registreringer, afslutte skatter og afgifter, samt udfylde nødvendige dokumenter som betalingserklæring.

Luk virksomhed - trin for trin

Udbetale løn til dig selv?

At udbetale løn til dig selv er mere end lønhåndtering. Med Virk Assistenten kommer du godt igennem arbejdsgiverregistrering, e-indkomst, arbejdsgiveransvar og lønhåndtering.

Udbetal løn til dig selv - trin for trin

Ansætte din første medarbejder?

At blive arbejdsgiver er mere end en ansættelseskontrakt. Med Virk Assistenten får du hjælp til arbejdsgiverregistrering, e-indkomst, arbejdsgiveransvar og lønhåndtering.

Ansæt første medarbejder - trin for trin