Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Personligt ejede virksomheder

En personligt ejet virksomhed vil typisk være et enkeltmandsfirma eller en personligt ejet mindre virksomhed

Det er gratis at registrere en enkeltmandsvirksomhed og en personligt ejet mindre virksomhed (PMV). Hvis omsætningen er over 50.000 kr. for momspligtige ydelser inden for en 12-måneders periode, skal du registrere din virksomhed som fx enkeltmandsvirksomhed. Ligger omsætningen under denne grænse, kan du frivilligt registrere din virksomhed som en personligt ejet mindre virksomhed (PMV) og få et CVR-nummer.

Personligt ejede virksomheder skal registreres digitalt via Start virksomhed på Virk Indberet. Det er ikke muligt at sende papirblanketter. Brug privat NemID eller NemID medarbejdersignatur, når du skal registrere en virksomhed. Sender du en blanket, bliver den afvist, og virksomheden vil ikke blive registreret.

Enkeltmandsvirksomhed

En enkeltmandsvirksomhed er identisk med ejeren, der hæfter personligt for, at virksomheden opfylder sine forpligtelser over for andre. For at du kan registrere en enkeltmandsvirksomhed og få et CVR-nummer, kræver det, at virksomheden kan registreres for mindst et af følgende forhold:

 • momsregistrering
 • lønsumsafgift
 • arbejdsgiver
 • import fra eller eksport til lande uden for EU

En enkeltmandsvirksomhed skal registreres digitalt. Det gør du på Virk Indberet.

Personligt ejet mindre virksomhed (PMV)

Når du opretter en personligt ejet mindre virksomhed (PMV), får du et CVR-nummer og kan drive erhverv uden løbende indberetninger af moms og andre afgifter til det offentlige. En PMV er bl.a. en mulighed, hvis du vil køre en deltids- eller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje (journalistisk virksomhed, foredrag, tøjdesign, etc.) i form af en virksomhed.

De væsentligste kendetegn ved en PMV er, at den:

 • kun har én ejer (personligt ejet)
 • har en årlig momspligtig omsætning under 50.000 kr.
 • ikke er momspligtig
 • ikke er lønsumspligtig
 • ikke har import fra eller eksport til lande uden for EU
 • ikke har ansatte
 • skal forny registreringen hvert 3. år

En personligt ejet mindre virksomhed skal registreres digitalt. Det gør du på Virk Indberet.

Find hjælp

 • Du skal vælge en virksomhedsform til din virksomhed. Hvis du er i tvivl om hvilken virksomhedsform, der passer til din virksomhed, kan du læse om de mest brugte virksomhedsformer og få sparring til din virksomhed på Virk Startvækst.