Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Europæiske virksomhedsformer

Fælles for de særlige europæiske virksomhedsformer er, at de hovedsaligt er baseret på forordninger, hvilket betyder, at virksomhedsformerne er identiske i de forskellige EU-lande.

Der er tre forskellige virksomhedsformer af denne type. Det er:

  • Europæiske selskaber (SE)
  • Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG)
  • Europæiske Andelsselskaber (SCE)

Fælles for alle virksomhedsformer er, at de er underlagt helt særlige registreringsbestemmelser, som i et vist omfang adskiller sig fra dem, der kendes fra de danske virksomhedsformer. Det er derfor en god ide at kontakte Erhvervsstyrelsen, hvis man påtænker at stifte en sådan virksomhed.

Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG)

Reglerne følger af Rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper. Forordningen muliggør samarbejde af I/S- eller joint venture-lignende art tværs over medlemsstaternes grænser, og tilsigter at regulere det interne forhold mellem deltagerne samt eksterne forhold især i forhold til kreditorerne.

Europæiske Andelsselskaber (SCE)

Rådets forordning nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab (SCE) skaber rammer for etablering af andelsselskaber på et fællesretligt grundlag. SCE-forordningen og det tilhørende medarbejderdirektiv (2003/72/EF) om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab skal ses som en helhed.

 

Debatoplæg om selskabsretlig indarbejdelse af Rådets forordning om det europæiske selskab (pdf)

Vejledning om anmeldelse af europæiske selskaber (pdf)