Europæiske virksomhedsformer

De europæiske virksomhedsformer er hovedsaligt baseret på forordninger og er derfor identiske i de forskellige EU-lande.

  • Opdateret 12. oktober 2022

Der findes tre forskellige europæiske virksomhedsformer:

  • Europæiske selskaber (SE)
  • Europæiske Økonomiske Firmagrupper (EØFG)
  • Europæiske Andelsselskaber (SCE)

Fælles for alle virksomhedsformerne er, at de er underlagt helt særlige registreringsbestemmelser, som i et vist omfang adskiller sig fra dem, der kendes fra de danske virksomhedsformer.

Kontakt Erhvervsstyrelsen

Reglerne for SE-selskaber følger af Rådets Forordning nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab. Herudover er der fastsat nationale regler i lov om det europæiske selskab (SE-loven).
Reglerne giver mulighed for grænseoverskridende samarbejde i aktieselskabslignende form.

Reglerne følger af Rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper.

Herudover er der fastsat nationale regler i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper

Forordningen muliggør samarbejde af I/S- eller joint venture-lignende art tværs over medlemsstaternes grænser, og tilsigter at regulere det interne forhold mellem deltagerne samt eksterne forhold - især i forhold til kreditorerne.

Rådets forordning nr. 1435/2003 af 22. juli 2003 om statut for det europæiske andelsselskab skaber rammer for etablering af andelsselskaber på et fællesretligt grundlag.

Herudover er der fastsat nationale regler i lov om det europæiske andelsselskab (SCE-loven).

SCE-forordningen og det tilhørende medarbejderdirektiv (2003/72/EF) om supplerende bestemmelser til statutten for det europæiske andelsselskab skal ses som en helhed.