Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Selskaber

IVS, ApS, A/S og P/S er reguleret af selskabsloven. De kræver en startkapital på mellem 1 kr. og 400.000 kr. Der kan være en eller flere ejere, som hæfter begrænset for selskabets gæld.

Iværksætterselskaber (IVS), anpartsselskaber (ApS), aktieselskaber (A/S) og partnerselskaber (P/S) kaldes samlet for kapitalselskaber. Et selskab ejes af den eller de personer eller virksomheder, som har anparterne eller aktierne i selskabet. Selskaberne er selvstændige juridiske enheder, og ejerne hæfter ikke personligt for selskabets gæld.

Væsentlige forskelle på selskabsformerne

Da ejerkredsen og ledelsen i et IVS eller et ApS ofte er samme person, er kravene til ledelsen og hvordan beslutninger træffes ofte enklere end i aktieselskaber. Et IVS eller et ApS kan eksempelvis vælge alene at have en direktion og der er langt større aftalefrihed end tilfældet er med et A/S.

Generelle krav til selskaber

For  IVS, ApS, A/S eller P/S kræves:

  • indskud fra ejerne. Ejerne hæfter alene med deres indskud for selskabets forpligtelser
  • at selskabet fører regnskab og årligt indberetter sin årsrapport digitalt
  • at selskabet fører en ejerbog over samtlige ejere og panthavere. Desuden skal ejere, som råder over 5 pct. eller mere af kapitalen eller stemmerne registreres. Læs mere om registrering af ejerforhold