Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Foreninger

Du kan, men skal ikke altid, registrere en forening og have et CVR-nummer. Hvis foreningen fx skal modtage tilskud fra en offentlig myndighed eller  ansatte, skal den have et CVR-nummer. Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A) skal dog altid registreres.

Det er foreningens formål og faktiske aktivitet, som afgør, om den skal registreres og i givet fald hvordan. Der er følgende 5 former for foreninger:

  • Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.), som skal registreres med CVR-nummer.
  • Frivillige foreninger som kan men ikke har pligt til at lade sig registrere. Det kan fx være en grundejerforening eller en kulturel forening.
  • Almindelige foreninger (også kaldet ikke-erhvervsdrivende forening), som kan, men har ikke pligt til at lade sig registrere. Det kan fx være en non-profit organisation.
  • Andelsboligforeninger, har pligt til at lade sig registrere, fordi de som udgangspunkt er selskabsskattepligtige.
  • Særlige foreninger, som kan, men har ikke pligt til at lade sig registrere. Det kan fx være en indkøbsforening.

Hvornår skal en forening registreres?

En forening skal registreres, hvis den:

  • er erhvervsdrivende og medlemmerne har begrænset ansvar (F.M.B.A)
  • har ansatte og skal udbetale løn (fx til en vicevært)
  • skal modtage tilskud fra det offentlige – Disse registreres som frivillige foreninger
  • skal drive erhverv (fx i form af en kiosk i en idrætsforening) og muligvis momsregistreres
  • skal importere eller eksportere (fx en indkøbsforening)

Organisering og ledelse

Fælles for alle foreninger er at de har mere end ét medlem, og medlemmerne har indgået en aftale (som regel i form af vedtægter) om et formål for foreningen. Medlemskredsen veksler fra tid til anden, og medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter.

Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som også har ret til at ændre foreningens vedtægter. Hvis foreningen ejer noget, er det generalforsamlingen eller repræsentantskabet, der udøver ejerbeføjelserne.

Foreninger har desuden en selvstændig ledelse, som er valgt af medlemmerne på en generalforsamling. Foreninger behøver ikke have nogen formue.

Gebyrer og omkostninger

Om Gebyr for registrering: Se Erhvervsstyrelsens takster for registreringer.