Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Foreninger

Der findes mange forskellige former for foreninger og herunder kan du læse mere om hvilken kategori din forening tilhører. Du vil også kunne læse om din forening er pligtig til at lade sig registrere og derved få et CVR-nr. Alle foreninger kan dog lade sig registrere og få et CVR-nr. hvis det ønskes.

Det er foreningens formål og faktiske aktivitet, som afgør, om den skal registreres og i givet fald hvordan. Der er følgende 5 former for foreninger:

  • Frivillige foreninger er foreninger som kan vælge at lade sig registrere for at få et CVR-nr., men som ikke har pligt til det. Det kan fx være en grundejerforening eller en kulturel forening.
  • Almindelige foreninger er foreninger som kun har pligt til at lade sig registrere, hvis foreningen skal have ansatte, eller hvis foreningen skal momsregistreres. Det kan fx være en forening med et almenvelgørende formål, der driver en genbrugsbutik.
  • Foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.), er foreninger som har til formål at fremme foreningens medlemmers økonomiske interesser gennem erhvervsdrift. Disse foreninger skal registreres med CVR-nummer.
  • Andelsboligforeninger, har pligt til at lade sig registrere, fordi de som udgangspunkt er selskabsskattepligtige.
  • Særlige foreninger, er foreninger som typisk har pligt til at lade sig registrere. Det kan fx være en indkøbsforening, et legat eller en brugsforening.

Hvornår skal en forening registreres?

En forening skal registreres, hvis den:

  • har til formål at fremme foreningens medlemmers økonomiske interesser gennem erhvervsdrift (F.M.B.A)
  • har ansatte og skal udbetale løn (fx til en vicevært)
  • skal modtage tilskud fra det offentlige – Disse registreres som frivillige foreninger
  • skal drive erhverv (fx i form af en kiosk i en idrætsforening) og muligvis momsregistreres
  • skal importere eller eksportere (fx en indkøbsforening)

Organisering og ledelse

Fælles for alle foreninger er at de har mere end ét medlem, og medlemmerne har indgået en aftale (som regel i form af vedtægter) om et formål for foreningen. Medlemskredsen veksler fra tid til anden, og medlemmerne betaler kontingent for at finansiere foreningens aktiviteter.

Foreningens øverste organ er en generalforsamling eller et repræsentantskab, som også har ret til at ændre foreningens vedtægter. Hvis foreningen ejer noget, er det generalforsamlingen eller repræsentantskabet, der udøver ejerbeføjelserne.

Foreninger har desuden en selvstændig ledelse, som er valgt af medlemmerne på en generalforsamling. Foreninger behøver ikke have nogen formue.

Gebyrer og omkostninger

Om Gebyr for registrering: Se Erhvervsstyrelsens takster for registreringer.