Whistleblowerordning

Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen

  • Opdateret 4. juli 2019

Overtrædelsen kan være begået af en fysisk og/eller juridisk person, såfremt disse har handlet i strid med de pligter, som revisorlovgivningen foreskriver – herunder
en revisor, en revisionsvirksomhed, en virksomhed af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden

Hvem kan whistleblowe?

Revisorer, ansatte i landets revisionsvirksomheder og andre, der har informationer om en mulig overtrædelse af revisorlovgivningen, kan anmelde dette til Erhvervsstyrelsens anonyme whistleblowerordning.

Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, hvor der kan indberettes oplysninger og eventuelt også dokumenter om sagen.

Whistleblowere kan selv vælge, om de vil være anonyme eller oplyse deres identitet i forbindelse med indberetningen.

Erhvervsstyrelsen sikrer beskyttelse af personoplysninger, både hvad angår den person, som foretager indberetningen, og den eller de personer, som indberetningen vedrører.

Erhvervsstyrelsens ansatte må derfor ikke videregive oplysninger om hvem, der har indberettet til whistleblowerordningen. Parter i en sag iværksat på baggrund af en whistleblower-anmeldelse vil derfor ikke kunne få aktindsigt i anmelders personoplysninger i medfør af forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.

Hvis en whistleblower vælger at oplyse deres identitet, beskytter lovgivningen således mod, at deres navn kan blive videregivet. Erhvervsstyrelsen kan dog efter en undtagelse i revisorloven videregive oplysninger til anklagemyndigheden og politiet.

Således kan for eksempel anklagemyndigheden vælge at indkalde whistlebloweren som vidne, hvis whistleblowerens identitet er kendt.

Videregives oplysningerne til en anden myndighed, vil denne myndighed ligeledes være omfattet af den tavshedspligt, der gælder for Erhvervsstyrelsens ansatte.

Har du spørgsmål om ordningen?

Peter Krogslund Jensen

Chefkonsulent