Whistleblowerordning på revisorområdet

Erhvervsstyrelsens whistleblowerordning giver mulighed for anonymt at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen

  • Opdateret 13. december 2019

Erhvervsstyrelsens ordning til indberetning på revisorområdet, (whistleblowerordningen på revisorområdet), giver mulighed for anonymt at indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen begået af en revisor, en revisionsvirksomhed, en virksomhed af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden, såfremt disse har handlet i strid med de pligter som revisorlovgivningen foreskriver.

Hvem kan indberette?

Revisorer, ansatte i landets revisionsvirksomheder og andre, der har informationer om en mulig overtrædelse af revisorlovgivningen, kan anmelde dette til Erhvervsstyrelsens anonyme indberetningsordning for overtrædelse af revisorlovgivningen.

Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, hvor der kan indberettes oplysninger og eventuelt også dokumenter om sagen.

Personer, der indberetter oplysninger kan selv vælge, om de vil være anonyme eller oplyse deres identitet i forbindelse med indberetningen.

Erhvervsstyrelsen sikrer beskyttelse af personoplysninger, både hvad angår den person, som foretager indberetningen, og den eller de personer, som indberetningen vedrører.

Erhvervsstyrelsens ansatte må derfor ikke videregive oplysninger om den eller de personer, der har forestået indberetningen. Parter i en sag iværksat på baggrund af en indberetning vil derfor ikke kunne få aktindsigt i anmelders personoplysninger i medfør af forvaltningsloven og retssikkerhedsloven.

Hvis anmelder vælger at oplyse sin identitet, beskytter lovgivningen således mod, at deres navn kan blive videregivet. Erhvervsstyrelsen kan dog efter en undtagelse i revisorloven videregive oplysninger til anklagemyndigheden og politiet.

Således kan for eksempel anklagemyndigheden vælge at indkalde anmelderen som vidne, hvis anmelderens identitet er kendt.

Videregives oplysningerne til en anden myndighed, vil denne myndighed ligeledes være omfattet af den tavshedspligt, der gælder for Erhvervsstyrelsens ansatte.

Indberet overtrædelse af revisorlovgivningen

Her kan du anonymt indberette overtrædelser eller potentielle overtrædelser af revisorlovgivningen.

Overtrædelsen skal således være begået af en revisor, en revisionsvirksomhed, en virksomhed af interesse for offentligheden eller et medlem af det øverste ledelsesorgan eller revisionsudvalg i en virksomhed af interesse for offentligheden.

Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, og du kan vælge, om du vil være anonym eller oplyse din identitet.

Erhvervsstyrelsen sikrer beskyttelse af personoplysninger og må derfor ikke videregive oplysninger om den person, der har foretaget indberetningen.

Kort introduktion/overskrift til anmeldelsen.
Detaljeret beskrivelse af det, du ønsker at indberette.
Navn, evt. adresse, telefonnummer, evt. cpr-/cvr-nummer, personens stilling mv.
Hvis kontaktoplysninger gives, har Erhvervsstyrelsen mulighed for at kontakte dig med uddybende spørgsmål.

Spørgsmål om whistleblower-ordningen?

Peter Krogslund Jensen

Chefkonsulent