Revisorrådet og Eksamensudvalget

Revisorrådet rådgiver Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen og i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder.

 • Opdateret 11. december 2019

Revisorrådet er nedsat af Erhvervsstyrelsen efter revisorlovens § 32 a. Revisorrådets møder er ikke offentlige.

Revisorrådet består af 1 formand og 10 andre medlemmer samt 2 observatører.
Formandskabet udgøres af en af Erhvervsstyrelsen udpeget formand. Revisorrådets medlemmer består af medlemmer fra relevante interesseorganisationer m.v. Derudover deltager Finanstilsynet og SKAT i rådets møder som observatører.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Relevante love og regler

Formand         

Adm. dir. Jens Lundager

Medlemmer

 • Forhenværende koncernrevisionschef Ane Marie Christensen, indstillet af Finans Danmark og Forsikring & Pension
 • Professor Thomas Riise Johansen, indstillet af universiteterne, der udbyder CMA uddannelsen
 • Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat Ulla Brandt, indstillet af Dansk Erhverv
 • Fagleder Kristian Koktvedgaard, indstillet af DI
 • Intern revisor Gitte Nielsen, indstillet af ATP og LD
 • Statsautoriseret revisor Kim Füchsel, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Jan Bo Hansen, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Ole Christian Nielsen, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Birthe Werner, indstillet af Dansk Aktionærforening
 • Kontorchef Susanne Thorhauge, Erhvervsstyrelsen

Observatører

 • Kontorchef Trine Camilla Høybye, Finanstilsynet
 • Chefkonsulent Jakob Nielsen, SKAT

Sekretariat for Revisorrådet

 • Specialkonsulent Marianne Ploug, Erhvervsstyrelsen
 • Specialkonsulent Maria Hendrichsen, Erhvervsstyrelsen

Eksamensudvalget er nedsat af Revisorrådet. Eksamensudvalgets møder er ikke offentlige.

Eksamensudvalget varetager følgende opgaver vedr. eksaminer og prøver for revisorer:

 1. Fastsætter retningslinjer for eksaminernes og prøvernes indhold
 2. Fastsætter retningslinjer for fastsættelse af betaling for deltagelse
 3. Fastsætter retningslinjer for fremgangsmåden ved prøver og eksaminer for revisorer
 4. Ansætter og afskedige eksaminatorer og censorer
 5. Behandler anmodninger om dispensationer vedrørende deltagelse i prøver og eksaminer
 6. Behandler klager over eksamination og meddelte bedømmelser.

Eksamensudvalgets medlemmer

Formand

Adm.direktør Jens Lundager

Medlemmer

 • Koncernrevisionschef Ane Marie Christensen, indstillet af Finans Danmark og Forsikring & Pension
 • Professor Thomas Riise Johansen, indstillet af universiteterne, der udbyder CMA uddannelsen
 • Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat Ulla Brandt, indstillet af Dansk Erhverv
 • Fagleder Kristian Koktvedgaard, indstillet af DI
 • Statsautoriseret revisor Peter Thor Kellmer, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Louise Nellemann, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Jens Thordahl Nøhr, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Stine Grothen, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Per Kristensen, Indstillet af FDR
 • Kontorchef Susanne Thorhauge, Erhvervsstyrelsen

Observatører

 • Kontorchef Trine Camilla Høybye, Finanstilsynet
 • Chefkonsulent Jakob Nielsen, SKAT
 • Uddannelseskoordinator Camilla Ackey Wolf, FSR – danske revisorer

Sekretariat for Eksamensudvalget

 • Specialkonsulent Henrik Davidsen
 • Ekspeditionssekretær Pia Jensen, Erhvervsstyrelsen
 • Studentermedhjælper Sükran Gezen.

Revisorrådets evalueringer

Eksamensudvalgets evalueringer

Revisorkommissionen

Revisorkommissionen er nedlagt i 2016 i forbindelse med ændring af revisorloven i 2016.

Revisorkommissionens rapporter og evalueringer