Revisorrådet og Eksamensudvalget

Revisorrådet rådgiver Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen og i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder.

 • Opdateret 28. maj 2024

Revisorrådet er nedsat af Erhvervsstyrelsen efter revisorlovens § 32 a. Revisorrådets møder er ikke offentlige.

Revisorrådet består af 1 formand og 10 andre medlemmer samt 2 observatører.
Formandskabet udgøres af en af Erhvervsstyrelsen udpeget formand. Revisorrådets medlemmer består af medlemmer fra relevante interesseorganisationer m.v. Derudover deltager Finanstilsynet og SKAT i rådets møder som observatører.

Eksamensudvalget er et udvalg under Revisorrådet og fastsætter retningslinjer for afholdelse og bedømmelse af eksamener m.v. for revisorer, herunder udnævnelse af eksaminatorer og censorer.

Formand         

Adm. dir. Jens Lundager

Medlemmer

 • Advokat Gunvor Sundgaard Happe, indstillet af Kuratorforeningen
 • Fagleder Kristian Koktvedgaard, indstillet af DI
 • Intern revisor Sussie Frantzen, indstillet af ATP og LD Fonde
 • Professor Thomas Riise Johansen, indstillet af CBS
 • Chief Compliance Officer Dorthe Tolborg, indstillet af Finans Danmark
 • Vicedirektør Camilla Hesselby, indstillet af FSR - danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Boye Gregers Rynord, indstillet af FDR, Foreningen Danske Revisorer
 • Statsautoriseret revisor Jesper Hansen, indstillet af FSR - danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Heidi Brink-Olsen, indstillet af FSR - danske revisorer
 • Fagchef for revision Mikkel Møller Rasmussen, indstillet af Dansk Erhverv
 • Kontorchef Susanne Thorhauge, Erhvervsstyrelsen

Observatører

 • Vicekontorchef Charlotte Grovn, Finanstilsynet
 • Dinah Gabrielle Schou Ærenlund, Skattestyrelsen

Sekretariat for Revisorrådet

 • Kvalitetschef Joakim Juul Larsen
 • Chefkonsulent Helle Andersen
 • Administrativ medarbejder Ann Lilla Andreassen

Eksamensudvalget er nedsat af Revisorrådet. Eksamensudvalgets møder er ikke offentlige.

Eksamensudvalget varetager følgende opgaver vedr. eksaminer og prøver for revisorer:

 1. Fastsætter retningslinjer for eksaminernes og prøvernes indhold
 2. Fastsætter retningslinjer for fastsættelse af betaling for deltagelse
 3. Fastsætter retningslinjer for fremgangsmåden ved prøver og eksaminer for revisorer
 4. Ansætter og afskedige eksaminatorer og censorer
 5. Behandler anmodninger om dispensationer vedrørende deltagelse i prøver og eksaminer
 6. Behandler klager over eksamination og meddelte bedømmelser.

Eksamensudvalgets medlemmer

Formand

Adm. direktør Jens Lundager

Medlemmer

 • Chief Compliance Officer Dorthe Tolborg, indstillet af Finans Danmark
 • Professor Thomas Riise Johansen, indstillet af CBS
 • Fagleder Kristian Koktvedgaard, indstillet af DI
 • Statsautoriseret revisor Peter Thor Kellmer, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Stine Eva Grothen, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Fagleder Marina Bitsch Madsen, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Jesper Præst Olsen, Indstillet af FDR, Foreningen Danske Revisorer
 • Kontorchef Susanne Thorhauge, Erhvervsstyrelsen

Observatører

 • Chefkonsulent Lisa Abel Christensen, FSR - danske revisorer
 • Dinah Gabrielle Schou Ærenlund, Skattestyrelsen

Sekretariat for Eksamensudvalget

 • Chefkonsulent Helle Andersen
 • Administrativ medarbejder Ann Lilla Andreassen

Kontakt eksamensudvalget

[email protected]

Eksamensudvalgets rapporter og evalueringer

Revisorkommissionen

Revisorkommissionen er nedlagt i 2016 i forbindelse med ændring af revisorloven i 2016.

Revisorkommissionens rapporter og evalueringer