Revisorrådet og Eksamensudvalget

Revisorrådet rådgiver Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen og i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder.

 • Opdateret 1. november 2021

Revisorrådet er nedsat af Erhvervsstyrelsen efter revisorlovens § 32 a. Revisorrådets møder er ikke offentlige.

Revisorrådet består af 1 formand og 10 andre medlemmer samt 2 observatører.
Formandskabet udgøres af en af Erhvervsstyrelsen udpeget formand. Revisorrådets medlemmer består af medlemmer fra relevante interesseorganisationer m.v. Derudover deltager Finanstilsynet og SKAT i rådets møder som observatører.

Eksamensudvalget er et udvalg under Revisorrådet og fastsætter retningslinjer for afholdelse og bedømmelse af eksamener m.v. for revisorer, herunder udnævnelse af eksaminatorer og censorer.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Relevante love og regler

Formand         

Adm. dir. Jens Lundager

Medlemmer

 • Revisionschef Dorthe Tolborg, indstillet af Finans Danmark og Forsikring & Pension
 • Professor Thomas Riise Johansen, indstillet af universiteterne, der udbyder CMA uddannelsen
 • Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat Ulla Brandt, indstillet af Dansk Erhverv
 • Fagleder Kristian Koktvedgaard, indstillet af DI
 • Faglig direktør Camilla Hesselby, FSR - danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Kim Füchsel, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Jan Bo Hansen, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Per Kristensen, indstillet af Foreningen Danske Revisorer
 • Advokat Bo Lauritzen,  indstillet af Kuratorforeningen
 • Revisionschef Christoffer Max Jensen, indstillet af ATP/LD 
 • Kontorchef Susanne Thorhauge, Erhvervsstyrelsen  

Observatører

 • Chefkonsulent Pernille Dalby Nielsen, Finanstilsynet
 • Fuldmægtig Maibritt Egelund Christensen, Skattestyrelsen

Sekretariat for Revisorrådet

 • Chefkonsulent Marianne Ploug, Erhvervsstyrelsen

Eksamensudvalget er nedsat af Revisorrådet. Eksamensudvalgets møder er ikke offentlige.

Eksamensudvalget varetager følgende opgaver vedr. eksaminer og prøver for revisorer:

 1. Fastsætter retningslinjer for eksaminernes og prøvernes indhold
 2. Fastsætter retningslinjer for fastsættelse af betaling for deltagelse
 3. Fastsætter retningslinjer for fremgangsmåden ved prøver og eksaminer for revisorer
 4. Ansætter og afskedige eksaminatorer og censorer
 5. Behandler anmodninger om dispensationer vedrørende deltagelse i prøver og eksaminer
 6. Behandler klager over eksamination og meddelte bedømmelser.

Eksamensudvalgets medlemmer

Formand

Adm.direktør Jens Lundager

Medlemmer

 • Revisionschef Dorthe Tolborg, indstillet af Finans Danmark og Forsikring & Pension
 • Professor Thomas Riise Johansen, indstillet af universiteterne, der udbyder CMA uddannelsen
 • Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat Ulla Brandt, indstillet af Dansk Erhverv
 • Fagleder Kristian Koktvedgaard, indstillet af DI
 • Statsautoriseret revisor Peter Thor Kellmer, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Stine Grothen, indstillet af FSR – danske revisorer
 • Faglig direktør Camilla Hesselby, indstillet af FSR - danske revisorer
 • Statsautoriseret revisor Per Kristensen, Indstillet af FDR
 • Kontorchef Susanne Thorhauge, Erhvervsstyrelsen

Observatører

 • Chefkonsulent Pernille Dalby Nielsen, Finanstilsynet
 • Fuldmægtig Maibritt Egelund Christensen, Skattestyrelsen
 • Chefkonsulent Lisa Abel Christensen, FSR - danske revisorer

Sekretariat for Eksamensudvalget

 • Chefkonsulent Henrik Davidsen

Revisorrådets evalueringer

Eksamensudvalgets rapporter og evalueringer

Revisorkommissionen

Revisorkommissionen er nedlagt i 2016 i forbindelse med ændring af revisorloven i 2016.

Revisorkommissionens rapporter og evalueringer