Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Revisorrådet og Eksamensudvalget

Revisorrådet rådgiver Erhvervsstyrelsen om generelle forhold i revisorlovgivningen og i forbindelse med tilsynet med revisorer og revisionsvirksomheder. Eksamensudvalget bistår Erhvervsstyrelsen ved prøver og eksamener for revisorer.

Revisorrådet er nedsat af Erhvervsstyrelsen efter revisorlovens § 32 a. Revisorrådets møder er ikke offentlige.

Revisorrådets medlemmer er:

Formand:          

Adm. dir. Jens Lundager

Medlemmer:

Koncernrevisionschef Ane Marie Christensen

Aktiechef Anne Charlotte Mark

Professor Thomas Riise Johansen

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat Ulla Brandt

Fagleder Kristian Koktvedgaard

Revisor Gitte Nielsen

Statsautoriseret revisor Kim Füchsel

Statsautoriseret revisor Jan Bo Hansen

Statsautoriseret revisor Ole Christian Nielsen

Kontorchef Susanne Thorhauge

Observatører: 

Kontorchef Trine Camilla Høybye

Chefkonsulent Jakob Nielsen

Sekretariat for Revisorrådet:

Specialkonsulent Maria Hendrichsen, Erhvervsstyrelsen

Specialkonsulent Marianne Ploug, Erhvervsstyrelsen

Studentermedhjælp Narin Kalkan, Erhvervsstyrelsen

Eksamensudvalget

Eksamensudvalget er nedsat af Revisorrådet.

Eksamensudvalgets opgaver er, jf. § 11 i revisorrådsbekendtgørelsen og § 16 i eksamensbekendtgørelsen at varetage følgende opgaver vedr. eksamener og prøver for revisorer:

  1. Fastsætter  retningslinjer for eksamenernes og prøvernes indhold,
  2. Fastsætter retningslinjer for fastsættelse af betaling for deltagelse,
  3. Fastsætter retningslinjer for fremgangsmåden ved prøver og eksamener for revisorer,
  4. Ansætter og afskediger eksaminatorer og censorer,
  5. Behandler anmodninger om dispensationer vedrørende deltagelse i prøver og eksamener
  6. Behandler klager over eksamination og meddelte bedømmelser.

Eksamensudvalgets møder er ikke offentlige.

Eksamensudvalgets medlemmer er:

Formand:

Adm.direktør Jens Lundager

Medlemmer:

Koncernrevisionschef Ane Marie Christensen

Direktør Leonhard Pihl

Professor Thomas Riise Johansen

Fagchef for moms, regnskab og revision, advokat Ulla Brandt

Fagleder Kristian Koktvedgaard

Statsautoriseret revisor Peter Thor Kellmer

Statsautoriseret revisor Louise Nellemann

Statsautoriseret revisor Jens Thordahl Nøhr

Statsautoriseret revisor Per Kristensen

Kontorchef Susanne Thorhauge

Observatører:

Kontorchef Trine Camilla Høybye

Chefkonsulent Jakob Nielsen

Uddannelseskoordinator Camilla Ackey Wolf

Sekretariat for Eksamensudvalget:

Specialkonsulent Henrik Davidsen, Erhvervsstyrelsen

Ekspeditionssekretær Pia Jensen, Erhvervsstyrelsen

Studentermedhjælp Narin Kalkan, Erhvervsstyrelsen

Kontakt Eksamensudvalget