Information og vejledninger fra Erhvervsstyrelsen og CEAOB

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder.

Komitéen CEAOB skal styrke revisortilsynet i EU og dermed bidrage til en effektiv og konsekvent anvendelse af den nye EU-revisionslovgivning i hele EU.

  • Opdateret 1. april 2022

Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for det offentlige tilsyn med revisorer og revisionsvirksomheder

Committee of European Auditing Oversight Bodies - forkortet CEAOB - består af et medlem fra hver medlemsstat og et medlem, der udpeges af ESMA. Komitéen har bl.a. til formål at styrke udvekslingen af oplysninger, ekspertise og bedste praksis i forbindelse med gennemførelsen af revisorforordningen og revisordirektivet.

Information

Erhvervsstyrelsens information og notater om forhold indenfor revision og erklæringsafgivelse

Notater fra Erhvervsstyrelsen

Vejledninger

CEAOB kan vedtage ikke-bindende vejledninger, som offentliggøres af EU-Kommissionen. Vejledningerne vil indgå i Erhvervsstyrelsens fortolkning og administration af reglerne.