Afgørelser og domme

Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.

Offentliggjorte tilsynsreaktioner

Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.

Påbud og påtaler

Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.

Tidligere afgørelser

Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.

Viser 302 afgørelser

Afgørelser
Dato Virksomhed Kategori
10. juni 2024 TALMENNESKER GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
21. maj 2024 PROFIL REVISION ApS Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
7. maj 2024 REVISION SJÆLLAND, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
10. april 2024 Bomae ApS Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer
9. april 2024 Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
8. april 2024 CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
4. april 2024 KENE ERHVERVSSERVICE ApS Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer
4. april 2024 REVISIONVEST STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
2. april 2024 Kongsmølle Ejendomme ApS Udbydere af c/o-adresser og virtuelle kontorhoteller
22. marts 2024 Croisette Denmark ApS Ejendomsmæglere