Hvidvask og terrorfinansiering

Hvidvask er et forsøg på at skjule, at indtægter stammer fra en kriminel handling. Erhvervsstyrelsen fører tilsyn og kontrol med hvidvask inden for visse erhvervsaktiviteter, fx bogholdere og virksomhedsoprettere.

En række myndigheder er ansvarlige for at føre tilsynet med de forskellige erhvervsaktiviteter:

  • Erhvervsstyrelsen fører tilsynet med de ikke-finansielle virksomheder.
  • Finanstilsynet fører tilsynet med de finansielle virksomheder, såsom banker og pengeoverførselsvirksomheder.
  • Spillemyndigheden fører tilsynet med kasinoer.
  • Advokatrådet fører tilsynet med advokater og advokatvirksomheder.

Mere om hvidvask

Opdateret quick-guide om hvidvasklovens krav

Erhvervsstyrelsens opdaterede guide fra 2022 vejleder bogholdere, virksomhedsoprettere og virtuelle kontorhoteller.

 

Læs quick-guide om hvidvask

Quick-guide om hvidvask for kunstbranchen

Erhvervsstyrelsens quick-guide til kunstbranchen, som har været omfattet af hvidvaskloven siden 2020.

 

Læs quick-guide for kunstbranchen

Guide til risikovurdering efter hvidvasklovens § 7

Guide til finansielle virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, med en proces til udarbejdelse af en risikovurdering.

 

Læs guide om risikovurdering

Finanstilsynet

Finanstilsynet har lavet en vejledning til hvidvaskloven, hvor du kan læse om lovens forpligtelser og hvordan du overholder dem, så du undgår at medvirke til hvidvask.

 

Læs vejledning om hvidvask (pdf)