CO2-kvoteregisteret

EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er to separate registre. Registrene har det samme interface og bliver samlet omtalt som CO2-kvoteregisteret.

CO2-kvoter og CO2-kreditter findes kun i elektronisk form. Kvoterne og kreditterne bliver opbevaret i elektroniske registre, hvor det registreres, hvem kvoterne og kreditterne tilhører. Registrene er koblet sammen i et elektronisk netværk, så der kan overføres kvoter og kreditter mellem konti i registrene.

Hvis din virksomhed er omfattet af CO2-kvoteordningen, skal I have en konto i EU’s CO2-kvoteregister, hvor virksomhedens overholdelse af klimaforpligtelserne registreres. Det er ligeledes i EU’s CO2-kvoteregister, at du kan handle med CO2-kvoter.

Som aftalepart til Kyotoprotokollen skal Danmark have et nationalt register til at føre regnskab med statens klimaforpligtelser, herunder regnskab med landekvoter og CO2-kreditter. Du kan som privatperson eller virksomhed ansøge om en konto i det Danske Kyoto-register for at opbevare og handle med CER kreditter fra FN’s CDM-projekter (Clean Development Mechanism).

Direkte link til CO2-Kvoteregisteret

Log på med dit EU login