CO2-kvoteregisteret

EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register er to separate registre. Registrene har det samme interface og bliver samlet omtalt som CO2-kvoteregisteret.

EU's CO2-kvoteregister er en central del af EU’s kvotehandelssystem, hvor virksomheder som er omfattet af kvoteordning, skal have en konto, hvor de kan anskaffe kvoter og returnere kvoter svarende til deres udledninger. Hvis din virksomhed er omfattet af CO2-kvoteordningen, skal I have en konto i EU’s CO2-kvoteregister, hvor virksomhedens overholdelse af klimaforpligtelserne registreres. Det er ligeledes i EU’s CO2-kvoteregister, at du kan handle med CO2-kvoter.

Det Danske Kyoto-register er registeret for FN´s Kyoto-protokol, som er ved at blive udfaset.

De to registre har det samme interface og bliver samlet omtalt som CO2-kvoteregisteret.

CO2-kvoter og CO2-kreditter findes kun i elektronisk form. Kvoterne og kreditterne bliver opbevaret i elektroniske registre, hvor det registreres, hvem kvoterne og kreditterne tilhører. 

Direkte link til CO2-Kvoteregisteret

Log på med dit EU login