Kontrol på særlige områder

Udover generel erhvervsrettet kontrol fører Erhvervsstyrelsen også kontrol og tilsyn med en række særlige områder, herunder bl.a. cookiereglerne, teleområdet og CO2-kvoteregistret.