Roadshow

Hvert år holder Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen et Roadshow, hvor du som kontorepræsentant kan komme og høre, hvad der sker på CO2-kvoteområdet.

Grundet Coronasituationen afholdte Erhvervsstyrelsen og Energistyrelsen fire separate webinarer i 2021.

 • Opdateret 15. november 2021

Roadshow afholdes i starten af året inden compliance. Der bliver informeret om eventuelle ændringer i lovgivning og IT og hvad der ellers rører sig på CO2-kvoteområdet. Derudover har du som deltager også mulighed for at stille spørgsmål.

Roadshow 2021 

Vi takker alle jer, der deltog på det ene eller begge af Erhvervsstyrelsens webinarer, som blev afholdt den 19. og 21. januar 2021 af CO2-kvoteregister-teamet. 

Webinaret som blev afholdt den 19. januar, handlede om compliance og nyt omkring transaktioner i CO2-kvoteregisteret, hvor vi informerede om følgende emner.

 • Compliance frister og hvilke kvoter kan bruges til returneringen for 2020.
 • Hvor mange kontorepræsentanter skal være ind over returneringen, afhængigt at hver kontos opsætning. 
 • Kreditter og kreditloft.
 • Nye regler for transaktioner, herunder transaktionsforsinkelser.
 • Transaktioner til og fra Schweiz.
 • Transaktioner til og fra England og Nordirland.
 • Krav om LEI nummer.
 • Bilaterale transaktioner.
 • Stop af transaktioner.
   

På webinaret den 21. januar informerede vi om de nye regler for EU´s CO2-kvoteregister, som trådte i kraft den 1. januar 2021.

 • De nye roller for EU-konti.
 • Om at kontohaver selv nu skal beslutte sikkerhedsniveauet, herunder 2 eller 4 øjne til betroede transaktioner og mulighed for direkte transaktioner.
 • Anmeldelse af svig.
 • Nye dokumentationskrav.
 • Forskel mellem EU-konti og Kyoto-konti.
   

Materiale fra Roadshow 2021

Præsentationsmaterialet fra Erhvervsstyrelsens webinarer er blevet sent ud til alle deltagere og kontorepræsentanter. 

Materialet kan også bestilles via e-mail til [email protected].