Sletning af kvoter og kreditter

En måde, hvorpå du kan bidrage til en forbedring af det globale klima, er at slette CO2-kvoter og annullere CO2-kreditter.

  • Opdateret 21. september 2022

Kontohavere i EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register kan vælge at slette, dvs. destruere, et antal af deres CO2-kvoter og CO2-kreditter. Ved at slette en kvote eller annullere en kredit fjerner du en tilladelse til at udlede 1 ton drivhusgasser. Det medfører, at de lande eller virksomheder, der ellers kunne bruge denne kvote eller kredit, er tvunget til at reducere deres drivhusgasudledning med et ton.

Selvom du sletter en kvote den danske del af EU's CO2-kvoteregister eller annullerer en kredit det danske Kyoto-register, kan du ikke sikre, hvorvidt den medfølgende reduktion af drivhusgasser sker i Danmark eller i et andet land. Reduktioner i andre lande gavner dog også det globale klima.

'CO2-neutrale' ydelser

Virksomheder, som ønsker at tilbyde 'CO2-neutrale' ydelser, gør typisk dette ved at købe kvoter, som svarer til deres drivhusgasudledning, og slette disse. Derved ønsker de at sikre, at deres drivhusgasudledning opvejes af, at en tilsvarende reduktion i udledninger sker et andet sted.

Privatpersoner, som ønsker at gøre det samme, har også mulighed herfor, men det kræver en konto i EU's CO2-kvoteregister for at købe og slette CO2-kvoter og annullering af kreditter kræver en konto i det Danske Kyoto-register. 

Certifikat for CO2-reduktion

Erhvervsstyrelsen udsteder certifikater til kontohavere, der har slettet kvoter eller annulleret kreditter. For at få certifikatet sendes en mail til Erhvervsstyrelsen på [email protected]

Hvis Erhvervsstyrelsen skal bistå med hjælp til transaktioner til sletning af kvoter og/eller annullering af kreditter, kan I anmode om det på Virk.dk.

Virk selvbetjening

OBS! Hvis én KR har startet en transaktion, kan samme person ikke anmode Erhvervsstyrelsen om at gennemføre transaktionen.

Spørgsmål om CO2-kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.