Sletning af kvoter og kreditter

En måde, hvorpå man kan bidrage til en forbedring af det globale klima, er at slette CO2-kvoter og CO2-kreditter.

  • Opdateret 13. september 2019

Forkortelser som anvendes på denne side:

BR: Bemyndiget Repræsentant    YBR: Yderlige Bemyndiget Repræsentant

Kontohavere i EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register kan vælge at slette, dvs. destruere, et antal af deres CO2-kvoter og CO2-kreditter. Ved at annullere en kvote eller en kredit fjerner man en tilladelse til at udlede 1 ton drivhusgasser. Det medfører, at de lande eller virksomheder, der ellers kunne bruge denne kvote eller kredit, er tvunget til at reducere deres drivhusgasudledning med et ton.

Selv om man sletter en kvote eller kredit i den danske del af EU's CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register, kan man ikke sikre, hvorvidt den medfølgende reduktion af drivhusgasser sker i Danmark eller i et andet land. Reduktioner i andre lande gavner dog også det globale klima.

Hvis Erhvervsstyrelsen skal bistå med transaktionen til sletning/annullering af kvoter og kreditter, vil det i enkelte tilfælde kræve, at en af Erhvervsstyrelsens medarbejdere udpeges til BR eller YBR på kontoen. Til dette formål skal følgende blanket bruges: Virk Indberet - Hjælp til transaktion

"CO2-neutrale" ydelser

Virksomheder, som ønsker at tilbyde "CO2-neutrale" ydelser, gør typisk dette ved at købe kvoter eller kreditter, som svarer til deres drivhusgasudledning, og slette disse. Derved ønsker de at sikre, at deres drivhusgasudledning opvejes af, at en tilsvarende reduktion i udledninger sker et andet sted.

Privatpersoner, som ønsker at gøre det samme, har også mulighed herfor, men det kræver en konto i EU's CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register for at kunne købe og slette CO2-kvoter og CO2-kreditter. Der findes dog virksomheder og miljøorganisationer, som tilbyder at gøre dette på andres vegne. Hvis du vil være sikker på, at der rent faktisk slettes et antal kvoter eller kreditter på dine vegne, skal du bede virksomheden eller organisationen om at fremvise dokumentation for at sletningen er foretaget.

Certifikat for CO2-reduktion

Erhvervsstyrelsen udsteder certifikater til kontohavere, der har slettet eller annulleret kvoter eller kreditter. For at få certifikatet sendes en mail til Erhvervsstyrelsen på co2register@erst.dk

Spørgsmål om CO2-kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.