Kontakt til Team CO2-kvoteregistret

Team CO2-kvoteregistret kan kontaktes på telefon og mail indenfor normal arbejdstid samt på en nødtelefon i kritiske tilfælde og ved mistanke om svindel med CO2-kvotehandel.

  • Opdateret 2. november 2022

Kontakt Team CO2-kvoteregistret

 

Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00
Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde

Læs om brug af Nødtelefon

Nødtelefon (+45) 3529 1862

Mandag - torsdag kl. 08.00-08.30

Mandag - torsdag kl. 16.00-18.00

Fredag kl. 08.00-09.00 og kl. 15.00-18.00

Lørdag og søndag kl. 10.00-12.00

Helligdage kl. 10.00-12.00 

Hverdage hvor Erhvervsstyrelsen er lukket: kl. 7.00-19.00.

Kritiske tilfælde er:

  • Akut suspendering af en kontorepræsentants adgang til en konto i CO2-kvoteregisteret.
  • Et teknisk problem, der umuliggør en transaktion, som haster.
  • Mistanke om at en transaktion er blevet igangsat på baggrund af en kriminel handling.

Hvis du som kontohaver har mistanke om svindel, skal du straks kontakte Erhvervsstyrelsen ved at:

  • skrive til [email protected] og
  • ringe til os på 7220 0038 (udenfor normal telefontid på 3529 1862)

Kontohaveren skal straks efter anmodningen til Erhvervsstyrelsen anmelde den mistænkte svig til politiet, og inden 7 kalenderdage, sende kopi af anmeldelsen til Erhvervsstyrelsen. Se nærmere i Bekendtgørelse 1637/2020, artikel 21, stk. 3.

Send dine oplysninger sikkert

Hvis du skal indsende følsomme oplysninger til CO2-kvoteregisteret, kan du i stedet for at skive en e-mail, lave et dokument med oplysningerne, som du kan uploade og indsende sikkert via indberetningsløsningen ’Indsend sikker post’ på Virk.

Du behøver ikke at have en igangværende sag hos CO2-kvoteregisteret for at kunne anvende indberetningsløsningen, men hvis du har en eller flere igangværende sager, har du også mulighed for at tilføje dokumenter til dem via ’Indsend sikker post’. Du kan indsende flere dokumenter ad gangen, uanset om de skal lægges på en sag eller indsendes i stedet for en e-mail.

Indberetningsløsningen ’Indsend sikker post’ kræver ikke et log ind med MitID eller dansk CPR nr.