Nyheder om Fit for 55

Her på siden kan du læse om hvordan søfartssektoren forventes at blive implementeret i CO2-kvoteordningen, men tag højde for, at da forhandlingerne stadig er i gang, vil der komme tilføjelser og formentlig også ændringer til reglerne og implementeringen. Siden vil løbende blive opdateret og du kan tilmelde dig til at abonnere på nyhedsmails om forhandlingerne og implementeringen.

Tilmed dig nyhedsmailen ved at skrive til [email protected]

  • Opdateret 19. september 2022

Søfartssektoren vil blive implementeret i EU´s CO2-kvoteregister. Forslaget indebærer at skibe med en tonnage over 5.000 er omfattet af EU’s Kvotehandelsordning. I forslaget, der forhandles, er der lagt op til, at den omfattede virksomhed er den virksomhed, der ejer skibet eller den virksomhed, som har overtaget ansvaret for driften af skibet jf. den internationale sikkerhedskode (international safety management code, ISM code).

De omfattede virksomheder, som er registreret i et af EU-medlemslandene, skal åbne compliance konti i det land, de er registreret i. De virksomheder, som er registreret i lande udenfor EU, men sejler til EU lande, bliver også omfattet af ordningen og vil blive tilknyttet et medlemsland, hvor de skal åbne deres compliancekonto. EU-Kommissionen fastlægger efter vedtagne retningslinjer hvilke medlemslande, virksomhederne skal tilknyttes.

De virksomheder, som er registreret i Danmark, samt de som Danmark får tildelt, skal derfor åbne compliance konti i det danske CO2-kvoteregister.

Konti i CO2-kvoteregisteret

Reglerne for åbning af konti er ikke fastlagt endnu men søfartssektoren forventes at få deres egen kontotype til compliancekonti. Ellers forventes det, at de samme krav vil være gældende i henhold til dokumentationskrav og oprettelse, som for driftsledere og luftfartsoperatører, der i forvejen er omfattet af ordningen.
Gebyret for at have en konto i det danske CO2-kvoteregister bliver det samme som for andre compliancekonti.

Både de, der er omfattet af ordningen, samt de, som ikke er, kan ansøge om at åbne handelskonti i CO2-kvoteregisteret. Formålet med disse konti er handel eller frivillig klimareduktion, og de kan ikke bruges at overholde compliance forpligtelser under EU's Kvotehandelsordning. Kontohaver af handelskonti kan vælge at købe kvoter for at slette dem og på den måde bidrage til reducering af kvotemængde og dermed CO2-udledning.

Både compliancekonti og handelskonti skal have tilknyttet to personer, som i CO2-kvoteregisteret kan agere på vegne af kontohaveren.

Køb af kvoter og returnering

De virksomheder som er omfattet af CO2-kvoteordningen, skal hvert år returnere det antal kvoter til EU, som svarer til den totale mængde drivhusgasser, som virksomheden har udledt i atmosfæren i det forgangne år. En kvote svarer til udledning af et tons CO2-ækvivalenter. Søfartssektoren, er foreslået indfaset over en periode og skal derfor fra starten kun returnere kvoter svarende til en del af deres udledning. Forslaget indebærer at returneringen af kvoter indfases i en periode på 4 år, hvor den mængde kvoter, der skal returneres, stiger fra 20% af udledningen i det første år til 100% af udledningen det 4. år. De kontorepræsentanter som er tilknyttet en konto, skal senest den 30. april, hvert år, returnere kvoterne igennem CO2-kvoteregisteret. Søfartssektoren kommer ikke til at få tildelt gratiskvoter.

Alle som har en konto i CO2-kvoteregisteret kan handle med kvoter uanset kontotypen og der er ikke et loft på den mængde der kan handles med. Kvoter i EU´s kvotehandelssystem er et finansielt instrument og kvoteprisen varierer, afhængigt af markedsøkonomien. 
Kvoter kan købes på digitale CO2-auktions- og kvotehandelsmarkeder, som er registreret i EU´s kvotehandelssystem. Handler kan også foregå imellem to virksomheder (kontohavere), som har konti i CO2-kvoteregisteret, uafhængigt af, hvilke lande kontiene er registreret i, og om det er handels- eller compliancekonti.

Kontohavere skal selv indgå aftaler om pris, kvotemængde, tidspunkt for handelen mv. med dem, som de ønsker at handle med. De økonomiske transaktioner i forbindelse med køb og salg af kvoter foretages uden for registrene og skal ikke meddeles til Erhvervsstyrelsen. Selve transaktionerne af kvoterne foretages i CO2-kvoteregisteret og der bliver ikke opkrævet gebyr for transaktioner.

I CO2-kvoteregisteret kan de handles med følgende typer af kvoter: EUA, AEUA, CHU, CHUA.