Praktisk information om transaktioner

Læs om betroede konti, forsinkelse på transaktioner mv. Vær opmærksom på nye regler for EU-konti fra januar 2021.

  • Opdateret 23. december 2020

Konti i Kyoto-registeret reguleres efter registerforordningen (EU) 2013/389. Fra januar 2021 træder den nye registerforordning 2019/1122 i kraft og gælder for konti i EU's CO2-kvoteregister. Vi vil hurtigst muligt herefter opdatere denne side.

For oplysninger om transaktioner i EU-registeret, se vores side om Nye regler og ændringer for kontohavere.

Betroede konti

Hvis en kontohaver råder over flere konti, bliver alle kontohavers konti automatisk overført til kontienes lister over betroede konti.

Forkortelser som anvendes på denne side:

BR: Bemyndiget Repræsentant   YBR: Yderligere Bemyndiget Repræsentant

En bemyndiget repræsentant (BR) kan i CO2-kvoteregisteret frit tilføje konti til den kontospecifikke liste over betroede konti. Tilføjelsen skal godkendes af en anden BR eller af en yderligere bemyndiget repræsentant (YBR), hvis der er en YBR tilknyttet kontoen. Når én af disse har godkendt tilføjelsen, bliver tilføjelsen af sikkerhedsmæssige årsager først aktiv efter syv arbejdsdage. 

Inden udløbet af de syv arbejdsdage kan en kontorepræsentant nå at fortryde tilføjelsen af en konto til listen over betroede konti ved at vælge at slette handlingen. Hvis kontorepræsentanten ikke har mulighed for selv at slette handlingen i CO2-kvoteregisteret, kan vedkommende anmode Erhvervsstyrelsen om hjælp hertil. 

I figuren nedenunder kan du se, hvordan du tilføjer en konto til listen over betroede konti.

Tilføjelse af konti til listen over betroede konti.

Proces når der skal tilføjes betroede konti

Kontohaver kan også slette konti fra listen over betroede konti. Én BR skal starte en opgave med sletning af konto, og når sletningsopgaven er blevet godkendt af en anden BR eller af en YBR, hvis en sådan er tilknyttet kontoen, sker sletningen med det samme.

Se hvordan du fjerner en konto fra listen over betroede konti i figuren nedenunder.

Sletning af konti fra listen over betroede konti.

Proces når betroede konti skal slettes

Gennemførelse af transaktioner

Når du skal gennemføre en transaktion, skal du både være opmærksom på hvilke typer kontorepræsentanter, der er tilknyttet kontoen samt hvilken type konto, der er tale om. 

Som BR kan du igangsætte transaktioner fra de konti, du er tilknyttet. 

Hvis du igangsætter en transaktion af kvoter til en konto, der er på listen over betroede konti, og der ikke er tilknyttet en YBR på den igangsættende konto, bliver transaktionen gennemført uden yderligere handling. Vær dog opmærksom på, at der som udgangspunkt er en forsinkelse på transaktionen. Læs om transaktionsforsinkelser nedenunder. 

Hvis en YBR er udnævnt, skal YBR godkende transaktioner
Det er frivilligt for en kontohaver, om en konto skal have en eller flere YBR’er tilknyttet. Er der en eller flere YBR’er tilknyttet kontoen, skal de dog anvendes. For alle typer konti betyder udnævnelse af en eller flere YBR’er, at en BR's igangsættelse af transaktioner til konti på listen over 'betroede konti (trusted accounts)' skal godkendes af en YBR. Der indføres altså et 4-øje-princip, og YBR kan fungere som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Hvis du har en handelskonto med en YBR tilknyttet, kan du også overføre kvoter til konti, der ikke er på listen over betroede konti. Transaktionen skal stadig godkendes af en YBR. 

Transaktion fra en BEHOLDNINGskonto uden en YBR

Illustrationen gælder for driftslederbeholdningskonti, luftfartøjsoperatørbeholdningskonti og personbeholdningskonti uden en YBR tilknyttet.

Transaktion fra handelskonto uden tilknyttet yderligere bemyndiget repræsentant (YBR)

Transaktion fra en BEHOLDNINGskonto med en YBR

Illustrationen gælder for driftslederbeholdningskonti, luftfartøjsoperatørbeholdningskonti og personbeholdningskonti, hvor der er en YBR tilknyttet.

Transaktion fra en beholdningskonto med tilknyttet yderligere bemyndiget repræsentant (YBR)

Transaktion fra HANDELskonto uden en YBR

Transaktion fra handelskonto uden tilknyttet yderligere bemyndiget repræsentant (YBR)

Transaktion fra en HANDELskonto med en YBR

Transaktion fra en handelskonto med tilknyttet yderligere bemyndiget repræsentant (YBR)

Godkendelse af opgaver på opgavelisten i CO2-kvoteregistret

Transaktioner og tilføjelse af konto til listen over betroede konti, der skal startes af én kontorepræsentant og godkendes af en anden, vil fremgå som en opgave på kontohaverens opgaveliste, indtil den anden kontorepræsentant enten godkender eller afviser opgaven.

Transaktionsforsinkelser

Transaktioner i CO2-kvoteregistret er af sikkerhedsmæssige årsager som hovedregel omfattet af en transaktionsforsinkelse på 26 timer.

Når en transaktion er sat i gang, begynder transaktionsforsinkelsen på 26 timer at løbe. Da transaktionsforsinkelsen kun kan igangsættes mandag-fredag mellem kl. 10 og 16, vil transaktionsforsinkelsen derfor udløbe, og transaktionen gennemføres mandag-fredag mellem kl. 12 og 18; bortset fra på helligdage. 

Der er ingen transaktionsforsinkelse på transaktioner, som igangsættes fra en handelskonto til en konto på dens liste over 'betroede konti', hvis transaktionen godkendes af en YBR.

Transaktionsforsinkelsen kan ikke udløbe på lørdage og søndage samt på nedenstående helligdage.                                                                                                                                                                                                            

Forløbet af transaktionsforsinkelsen vil være suspenderet mellem kl. 00-24 på disse dage:
Januar April Maj Juni December
1. januar 2019 (Nytårsdag) 18. april 2019 (Skærtorsdag)
            19. april 2019 (Langfredag)
            21. april 2019 (Påskedag)
            22. april 2019 (2. påskedag)
17. maj 2019 (Bededag)
            30. maj 2019 (Kristi himmelfartsdag)
9. juni 2019 (Pinsedag)
            10. juni 2019 (2. pinsedag)
25. december 2019 (Juledag)
            26. december 2019 (2. juledag)

Erhvervsstyrelsen kan i specielle tilfælde - fx ved sygdom eller ferie - hjælpe en af de bemyndigede repræsentanter med at gennemføre en transaktion, men inden Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med transaktioner, skal du udfylde og indsende en anmodning via 'Virk.'

Selvbetjening

OBS! Hvis én BR har startet en transaktion, kan samme person ikke anmode Erhvervsstyrelsen gennemføre transaktionen.

Spørgsmål om CO2-kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.