Praktisk information om transaktioner

Læs om betroede konti, forsinkelse på transaktioner mv. Vær opmærksom på nye regler for EU-konti fra januar 2021.

 • Opdateret 12. oktober 2022

Den 1. januar 2021 trådte den nye registerforordning 2019/1122 i kraft og gælder for konti i EU's CO2-kvoteregister. Konti i Kyoto-registeret reguleres fortsat efter registerforordningen (EU) 2013/389.

Betroede konti

Som kontohaver kan du vælge at tilføje en anden konto, til jeres liste over betroede konti. Nedenunder kan du læse mere om, hvilken betydning det har, om en konto er på listen over betroede konti. Du kan også læse om, hvordan du tilføjer eller fjerner en konto til listen over betroede konti.

Hvis en kontohaver råder over flere konti, bliver alle kontohavers konti automatisk overført til kontienes lister over betroede konti.

For EU-konti

En kontorepræsentant, som enten har rollen ’Starter’ eller rollen ’Starter og/eller godkender’, kan i CO2-kvoteregisteret frit tilføje konti til den kontospecifikke liste over betroede konti. Tilføjelsen skal godkendes af en anden kontorepræsentant, som enten har rollen ’Godkender’ eller rollen ’Starter og/eller godkender’. Når den anden kontorepræsentant har godkendt tilføjelsen, bliver tilføjelsen af sikkerhedsmæssige årsager først aktiv efter fire arbejdsdage. 

Inden udløbet af de fire arbejdsdage kan en ’Godkender’ eller ’Starter og/eller godkender’ nå at fortryde tilføjelsen af en konto til listen over betroede konti ved at vælge at afvise tilføjelsen. Hvis kontorepræsentanten ikke har mulighed for selv at afvise tilføjelsen i CO2-kvoteregisteret, kan vedkommende anmode Erhvervsstyrelsen om hjælp hertil. 

I figuren nedenunder kan du se, hvordan du tilføjer en konto til listen over betroede konti.

Tilføjelse af konti til listen over betroede konti - EU

Figur der viser processen for tilføjelse af en konto til den betroede liste på en EU-konto. Tilføjelsen startes af én kontorepræsentant, som enten har rollen ’Starter’ eller ’Starter og/eller godkender’. Tilføjelsen skal godkendes på opgavelisten, af en anden kontorepræsentant, som enten har rollen ’Godkender’ eller ’Starter og/eller godkender’. Tilføjelsen bliver aktiv 4 hverdage efter godkendelsen.

Se figur i stor

Kontohaver kan også slette konti fra listen over betroede konti. Én kontorepræsentant som enten har rollen  ’Starter’ eller ’Starter og/eller godkender’ skal starte en opgave med sletning af konto, og når sletningsopgaven er blevet godkendt af en anden kontorepræsentant som enten har roller ’Godkender’ eller ’Starter og/eller godkender’, sker sletningen med det samme.

 

For Kyoto-konti

En bemyndiget repræsentant (BR) kan i CO2-kvoteregisteret frit tilføje konti til den kontospecifikke liste over betroede konti. Tilføjelsen skal godkendes af en anden BR eller af en yderligere bemyndiget repræsentant (YBR), hvis der er en YBR tilknyttet kontoen. Når én af disse har godkendt tilføjelsen, bliver tilføjelsen af sikkerhedsmæssige årsager først aktiv efter syv arbejdsdage. 

Inden udløbet af de syv arbejdsdage kan en kontorepræsentant nå at fortryde tilføjelsen af en konto til listen over betroede konti ved at vælge afvise tilføjelsen. Hvis kontorepræsentanten ikke har mulighed for selv at afvise tilføjelsen i CO2-kvoteregisteret, kan vedkommende anmode Erhvervsstyrelsen om hjælp hertil. 

I figuren nedenunder kan du se, hvordan du tilføjer en konto til listen over betroede konti.

Tilføjelse af konti til listen over betroede konti - Kyoto

Figur der viser processen for tilføjelse af en konto til den betroede liste på en Kyoto-konto. Tilføjelsen startes af én bemyndiget repræsentant (BR). Tilføjelsen skal godkendes på opgavelisten, af en anden kontorepræsentant, som enten har rollen BR eller YBR. Tilføjelsen bliver aktiv 7 hverdage efter godkendelsen.

Se figur i stor

Kontohaver kan også slette konti fra listen over betroede konti. Én BR skal starte en opgave med sletning af konto, og når sletningsopgaven er blevet godkendt af en anden BR eller af en YBR, hvis en sådan er tilknyttet kontoen, sker sletningen med det samme.

Gennemførelse af transaktioner

Når du skal gennemføre en transaktion, skal du både være opmærksom på hvilke typer kontorepræsentanter, der er tilknyttet kontoen samt hvilken type konto, der er tale om. 

Transaktioner til betroede konti

Transaktioner til konti på listen over betroede-konti kan enten gennemføres af én eller to kontorepræsentanter. Det afhænger af hvilken opsætning, der er valgt for hver enkelt konto.

Den automatiske opsætning på EU-konti er, at gennemførsel af transaktioner til konti på listen over betroede konti kræver to kontorepræsentanter. Men I kan vælge at ændre opsætningen på jeres konti til, at det kun kræver én kontorepræsentant for at gennemføre en transaktion til konti, som er på listen over betroede konti.

Hvis I ønsker, at kun én kontorepræsentant skal kunne gennemføre transaktioner til betroede-konti, kan I anmode Erhvervsstyrelsen herom. I kan finde mere information og link hertil nedenunder.

I skal være opmærksomme på at transaktioner til betroede-konti ikke kan stoppes. 

Det kan medføre en vis risiko, hvis opsætningen på en konto er, at der kun skal én kontorepræsentant til for at gennemføre en transaktion, da det ikke giver mulighed for fortrydelse og der er ingen ekstra kontrol af transaktionen.

Omvendt kan, det give mere fleksibilitet, hvis der kun skal én kontorepræsentant til for at gennemføre transaktioner til betroede-konti.

Fordele og ulemper ved krav om to kontorepræsentanter

 • Mulighed for anden kontorepræsentant at lave kontrol og eventuelt afvise transaktionen.
 • Større sikkerhed mod svindel, når to kontorepræsentanter skal godkende transaktionen.
 • Kan give mindre fleksibilitet.

Fordele og ulemper ved krav om én kontorepræsentant

 • Ikke muligt at afvise transaktion, hvis det er en fejl.
 • Kan give mere fleksibilitet.
 • Kræver større tillid til kontorepræsentanterne og behov for interne procedure for at mindske risikoen for svindel.

Transaktioner til en konto på listen over betroede konti kan gennemføres med nedenstående rollesammensætninger:

Hvis transaktioner skal kunne gennemføres af én kontorepræsentant:
 • Én starter/godkender
Hvis der skal to kontorepræsentanter til for at gennemføre transaktioner:
 • Én starter og én godkender
 • Én starter og én starter/godkender
 • Én starter/godkender og én godkender
 • To startere/godkendere
   

Transaktioner til betroede-konti

Infografik der viser de to processer for transaktioner til betroede-konti. Proces som kan gennemføres af én kontorepræsentant. Én kontorepræsentant med rollen ’Starter/godkender’ gennemfører transaktionen. Proces som kræver to kontorepræsentanter. Én kontorepræsentant med rollen ’Starter’ eller ’Starter/godkender’ starter transaktionen. Transaktionen afventer godkendelse på opgavelisten. En anden kontorepræsentant med rollen ’Godkender’ eller ’Starter/godkender’ godkender transaktionen.

Se figur i stor

Transaktionsforsinkelser på betroede transaktioner

Transaktioner til konti på listen over betroede konti:

I skal være opmærksomme på, at en transaktion til en betroet-konto ikke kan stoppes, når først den er blevet godkendt af en kontorepræsentant.

Der er følgende forsinkelser på transaktioner til betroede-konti
  Transaktionen er godkendt Transaktionen gennemføres i Registeret
  Hverdage inden kl. 10 Kl. 10 samme dag
  Hverdage imellem kl. 10 - 16 Gennemføres med det samme
  Hverdage efter kl. 16 Kl. 10 hverdagen efter
  Weekender og helligdage Kl. 10 hverdagen efter

 

Virk selvbetjening

Anmod om ændringer på Virk.dk via løsningen:

Direkte transaktioner

Det er muligt for både Compliancekonti og Handelskonti at foretage direkte transaktioner til en konto, som ikke er på disse kontis liste over betroede-konti. Compliancekonti. Driftslederbeholdningskonti og Luftfartsoperatørbeholdningskonti skal dog anmode om at ændre opsætningen på deres konti til at kunne foretage direkte transaktioner, mens muligheden for at foretage direkte transaktioner er en automatisk opsætning for Handelskonti.

Bemærk, at hvis I ønsker at kunne gennemføre direkte transaktioner fra Compliancekonti til ikke betroede-konti, skal I anmode Erhvervsstyrelsen herom. I kan finde mere information og link hertil nedenunder

Direkte transaktioner kræver altid to kontorepræsentanter for at kunne gennemføres, én som starter transaktionen, og én som godkender den. 

Der vil altid være transaktionsforsinkelse på direkte transaktioner til ikke betroede-konti og det er muligt at stoppe fejlagtige transaktioner i tidsrummet for transaktionsforsinkelsen.

Fordele og ulemper ved direkte transaktioner

 • Kræver altid to kontorepræsentanter. 
 • Altid transaktionsforsinkelse.
 • Det er muligt at stoppe transaktioner under forsinkelse.

For at kunne foretage direkte transaktioner kræver det, at der er en af nedenstående rollesammensætninger på en konto:

 • Én starter og én godkender
 • Én starter og én starter/godkender
 • Én starter/godkender og én godkender
 • To startere/godkendere
   

Direkte transaktioner – Kræver altid to kontorepræsentanter 

Infografik der viser direkte transaktioner

Se figur i stor

Transaktionsforsinkelser på direkte transaktioner

Direkte transaktioner til konti, der ikke er på listen over betroede konti:

Direkte transaktioner er omfattet af en transaktionsforsinkelse, se i skemaet her nedenunder.

Der er følgende forsinkelser på direkte transaktioner
  Transaktionen er godkendt Transaktionen gennemføres i registeret
  Hverdage inden kl. 12  Kl. 12 hverdagen efter
  Hverdage efter kl. 12 Kl. 12. to hverdage efter
  Weekender og helligdage  Kl. 12 to hverdage efter

Kontorepræsentanter kan stoppe en direkte transaktion op til to timer før, transaktionen bliver gennemført. Herefter vil det ikke være muligt for kontorepræsentanter at stoppe en godkendt transaktion. I kritiske tilfælde kan I kontakte CO2-kvoteregisterteamet, hvis I har brug for at få stoppet en transaktion. CO2-kvoteregisterteamet kan stoppe transaktionen helt frem til den gennemføres.

Virk selvbetjening

Anmod om ændringer på Virk.dk via løsningen:

Transaktioner fra Kyoto-konti 

Som bemyndiget repræsentant (BR) kan du igangsætte transaktioner fra de konti, du er tilknyttet. 

Hvis du igangsætter en transaktion af kreditter til en konto, der er på listen over betroede konti, og der ikke er tilknyttet en YBR på den igangsættende konto, bliver transaktionen gennemført uden yderligere handling. Vær dog opmærksom på, at der som udgangspunkt er en forsinkelse på transaktionen. Læs om transaktionsforsinkelser nedenunder. 

Hvis en YBR er udnævnt, skal YBR godkende transaktioner.

Det er frivilligt for en kontohaver, om en konto skal have en eller flere YBR’er tilknyttet. Er der en eller flere YBR’er tilknyttet kontoen, skal de dog anvendes. Udnævnelse af en eller flere YBR’er, betyder at en BR's igangsættelse af transaktioner til konti på listen over 'betroede konti (trusted accounts)' skal godkendes af en YBR. Der indføres altså et 4-øje-princip, og YBR kan fungere som en ekstra sikkerhedsforanstaltning.

Bemærk at det ikke er muligt at foretage direkte transaktioner fra Kyoto-konti til en konto, som ikke er på listen over betroede konti.
 

Transaktioner fra Kyoto-konti 

Infografik der viser de to processer for transaktioner til betroede-konti. Afhængigt af, om der er en YBR på kontoen. Proces for transaktion fra en konto med kun BR på kontoen. Én BR gennemfører transaktionen. Proces for en transaktion fra konto med både BR og YBR. Én BR igangsætter transaktionen. Transaktionen afventer godkendelse på opgavelisten. Én YBR godkender eller afviser transaktionen.

Se figur i stor

Transaktionsforsinkelser på Kyoto-konti

Transaktioner fra Kyoto-konti er af sikkerhedsmæssige årsager omfattet af en transaktionsforsinkelse på 26 timer.

Når en transaktion er sat i gang, begynder transaktionsforsinkelsen på 26 timer at løbe. Transaktionsforsinkelsen løber kun på hverdage og sættes derfor i bero i weekender og på helligdage. Transaktioner gennemføres på hverdage mellem kl. 10 og 18.

Der er følgende forsinkelser på transaktioner fra Kyoto-konti
  Transaktionen er godkendt Transaktionen gennemføres i registeret
  Mandag – torsdag før kl. 10 Kl. 12 hverdagen efter
  Mandag – torsdag mellem 10 og 16 26 timer efter godkendelsestidspunktet
  Mandag – onsdag efter kl. 16 Kl. 12 to hverdage efter
  Torsdag efter kl. 16 og fredag før kl. 10 Mandag kl. 12
  Fredag mellem kl. 10 og 16 Mandag på godkendelsestidspunktet + 2 timer
  Efter fredag kl. 16 og før mandag kl. 10 Tirsdag kl. 12

Transaktionsforsinkelsen kan ikke udløbe på lørdage og søndage samt på helligdage.                                                                                                                                                                                                            

Transaktioner af schweiziske kvoter og til det schweiziske kvotehandelssystem

Transaktioner imellem EU-konti og konti i Det Schweiziske kvotehandelssystem kan enten være betroede- eller direkte transaktioner. Dvs. at proceduren for transaktioner med schweiziske kvoter og/eller transaktioner til det schweiziske kvotehandelssystem følger de samme regler, som gælder for EU-konti i EU´s CO2-kvoteregister.
Som beskrevet i afsnittene her på siden om betroede transaktioner og direkte transaktioner, afhænger muligheden for hvilken transaktionstype kan foretages, af hvilken opsætning, der er valgt for hver enkelt konto. 

 • Læs mere om betroede- og direkte transaktioner i afsnittene her på siden om ’Betroede transaktioner og transaktionsforsinkelse på EU-konti’ og ’Direkte transaktioner og transaktionsforsinkelse på EU-konti’.


Der kan foretages transaktioner med disse kvotetyper i og imellem de to registre

 • Generelle kvoter (EUA)
 • Luftfartskvoter (EUAA) 
 • Schweiziske generelle kvoter (CHU)
 • Schweiziske luftfartskvoter (CHUA)
   

Muliglige transaktioner imellem de to registre og med schweiziske kvoter

 • Transaktioner af alle ovennævnte kvotetyper fra EU-konti til schweiziske konti.
 • Transaktioner af alle ovennævnte kvotetyper fra schweiziske konti til EU-konti.
 • Transaktioner af schweiziske kvoter imellem EU-konti.

Transaktionsforsinkelser og specifikke datoer for transaktioner

Linket mellem de to registre er indtil videre bygget på en midlertidig løsning, imens der udvikles et permanent link. Det betyder, at transaktioner mellem de to registre sker på specifikke datoer. Transaktioner kan startes til hver en tid, men vil altså først blive gennemført på de udvalgte datoer. Hertil skal så tillægges de gældende transaktionsforsinkelser i for enten transaktioner til betroede konti eller direkte transaktioner, samt yderligere transaktionsforsinkelse på 24 timer i det schweiziske kvotehandelssystem.

 • Læs mere om transaktionsforsinkeler for betroede- og direkte transaktioner i afsnittene her på siden om ’Betroede transaktioner og transaktionsforsinkelse på EU-konti’ og ’Direkte transaktioner og transaktionsforsinkelse på EU-konti’.

Markering af bilaterale transaktioner 

Kontorepræsentanter skal markere, hvorvidt en transaktion på en EU-konto er bilateral, når de igangsætter den.

En bilateral transaktion er en transaktion mellem to kontohavere. Dog skal transaktioner mellem to kontohavere ikke markeres som bilaterale, hvis der er en mellemhandler involveret (fx hvis transaktionen bliver registreret på en markedsplads eller clearet af en central modpart).

En transaktion mellem to konti hos samme kontohaver skal ikke markeres som en bilateral transaktion.

Godkendelse af opgaver på opgavelisten i CO2-kvoteregistret

Transaktioner og tilføjelse af konto til listen over betroede konti, der skal startes af én kontorepræsentant og godkendes af en anden, vil fremgå som en opgave på kontohaverens opgaveliste, indtil den anden kontorepræsentant enten godkender eller afviser opgaven

 

Erhvervsstyrelsen kan i specielle tilfælde - f.eks. ved sygdom eller tekniske problemer - hjælpe en af de bemyndigede repræsentanter med at gennemføre en transaktion, men inden Erhvervsstyrelsen kan hjælpe med transaktioner, skal du udfylde og indsende en anmodning via 'Virk'.

Virk selvbetjening

OBS! Hvis én KR har startet en transaktion, kan samme person ikke anmode Erhvervsstyrelsen om at gennemføre transaktionen.

Spørgsmål om CO2-kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.