Handel med kvoter og kreditter

For at handle med CO2-kvoter og CO2-kreditter skal du have en konto i EU's CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Læs her om handler og transaktioner med kvoter og kreditter.

  • Opdateret 3. september 2019

På CO2-kvotehandelsmarkedet kan du både handle med kvoter og kreditter. Alle med en konto i EU's CO2-kvoteregister kan handle med CO2-kvoter og CO2-kreditter, mens en konto i Det Danske Kyoto-register kun giver mulighed for at handle med CO2-kreditter. 

CO2-kvoter tildeles til de virksomheder, der er med i CO2-kvoterodningen. De kan også købes på kvotehandelsmarkedet eller fås ved at veksle kreditter til CO2-kvoter. Én CO2-kvote giver rettighed til at udlede ét ton CO2. Det samme gælder for én CO2-kredit; den giver også ret til at udlede ét ton CO2. 

Kreditter stammer fra godkendte klimaprojekter i andre lande og udstedes af FN. Kreditter skal først veksles til CO2-kvoter, hvis du skal bruge dem til returnering. 

Hvis du overvejer at købe CO2--kvoter eller CO2-kreditter, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige kvote- og kredittyper på markedet, og at der er forskel på anvendelsen af dem.

Skemaet herunder giver en oversigt over hvilke kvoter og kreditter, som kan stå på hvilke konti i registrene.

Der findes forskellige typer kvoter og kreditter.

EUA er den mest almindelige type kvote, som kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Både driftsledere og luftfartøjsoperatører kan bruge EUA’er til returnering. 

AEUA, også kaldet luftfartskvote, tildeles til luftfarttøjsoperatører. De kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-kvoteregister, men det er kun luftfartøjsoperatører, der kan bruge AEUA’er til returnering. 

AAU er en landekvote, som lande med en reduktionsforpligtelse får tildelt under Kyotoprotokollen. De kan ikke bruges til returnering. 

CER står for : Certified Emission Reductions og er kreditter genereret af godkendte CDM-projekter. De kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-Kvoteregister eller i Det Danske Kyotoregister (eller et andet kyotoregister). Driftsledere og luftfartøjsoperatører kan veksle en vis mængde CER’er til EUA’er. Mængden afhænger af deres kreditloft, som Energistyrelsen sætter enkeltvis for hver driftsleder og luftfartøjsoperatør. 

ERU står for : Emission Reduction Units og kan handles af alle med en konto i Det Danske Kyotoregister (eller et andet kyotoregister). Kreditterne kan IKKE veksles til EUA og kan ikke benyttes til returnering.

Det er kun godkendte kreditter, der kan stå på konti i EU’s CO2-kvoteregister, og som kan veksles. EU-kommissionen har publiceret en positivliste og negativliste over projekter, som kan eller ikke kan bruges af CO2-kvoteomfattede virksomheder: https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/markets_en#tab-0-1 
Kreditter på negativlisten må ikke være på konti i EU’s CO2-kvoteregister.

lCER : (Long Term Certified Emission Reductions) og 
tCER: (Temporary Certified Emission Reductions) kan ikke bruges i Danmark. 

Begrænsninger på anvendelsen af visse typer kvoter og kreditter:

  • Luftfartskvoter (AEUA’er) kan kun bruges af luftfarttøjsoperatører til deres returnering. 
  • Kreditter, der er udstedt mellem 2008-2012 (forpligtelsesperiode 1 under Kyotoprotokollen), er ikke længere gyldige i EU’s CO2-kvoteregister. Der findes stadig en del af disse enheder på markedet, og det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, hvad du køber.
  • I 2015 blev kreditter fra forpligtelsesperiode 1 låst på kontiene. Det er derfor ikke muligt at foretage transaktioner med disse kredittyper. Kreditterne vil på et tidspunkt blive slettet, men der er endnu ikke fastsat regler og tidspunkt herfor. Kreditter fra 2013-2020 (forpligtelsesperiode 2) er til gengæld fuldt gyldige i både FN og i EU.
  • Handel med kredittyperne lCER og tCER bliver ikke accepteret i Danmark.

Kvotehandel med Storbritannien

Vi har lavet en specialside om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med Brexit. 

Som kontohaver kan du handle med kvoter på forskellige måder:

  • Du kan handle direkte med andre kontohavere.
  • Du kan købe og sælge kvoter og kreditter gennem en børs. Børshandel kan være fordelagtig, hvis der skal købes eller sælges større mængder kvoter, eller hvis du ikke ønsker at indgå i direkte handel med andre kontohavere.
  • Du kan også vælge at benytte dig af en mægler/mellemmand, som efter aftale kan handle på dine vegne som kontohaver og tage sig af det praktiske i forbindelse med kvote- eller kredithandler. Det er nødvendigt, at mægler/mellemmand også har en konto i EU's CO2-kvoteregister eller et nationalt Kyoto-register.

Der er ingen grænser for størrelsen af handlerne, dog kan du aldrig overføre flere kvoter eller kreditter, end du har stående på din konto. Du skal betale et årligt gebyr til Erhvervsstyrelsen for at have en konto, men ellers er der ikke knyttet gebyrer til de enkelte handler.

Kontohavere skal selv indgå aftaler om pris, kvote- eller kreditmængde, tidspunkt for handelen mv. med dem, som de ønsker at handle med. De økonomiske transaktioner i forbindelse med køb og salg af kvoter og kreditter foretages uden for registrene og skal ikke meddeles til Erhvervsstyrelsen. Registrenes formål er i denne forbindelse kun at registrere ejerskabet til kvoterne eller kreditterne.

Hvis du overvejer at investere i CO2-kvoter eller CO2-kreditter, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige kredittyper på markedet, - og at der er stor forskel på anvendelsen af disse kreditter. Du kan risikere at ende med kredittyper, der ikke længere er gyldige, hvis du ikke ser dig godt for.

Spørgsmål om CO2-Kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.