Handel med kvoter og kreditter

For at handle med CO2-kvoter skal du have en konto i EU's CO2-kvoteregister. Læs her om handler med de typer kvoter, det findes i EU-kvoteregisteret og i det schweiziske kvotehandelssystem.

  • Opdateret 10. oktober 2023

CO2-kvoter

CO2-kvoter kan handles på  CO2-kvotehandelsmarkedet og i mellem konti i EU's CO2-kvoteregister. 

Kontohavere med EU-konto kan desuden foretage overførsler til det schweiziske kvotehandelssystem, samt handle med schweiziske kvoter i EU´s CO2-kvoteregister.

CO2-kvoter tildeles til de virksomheder, der er omfattet af CO2-kvoterodningen. De kan også købes på kvotehandelsmarkedet. Det er ikke udløb på kvoters gyldighed og kvoter som blev udstedt i handelsperiode 3 (2013-2020), kan stadig handles på lige fod med kvoter, udstedt i nuværende handelsperiode (handelsperiode 4). Én CO2-kvote giver rettighed til at udlede ét ton CO2. 

CO2-kvoter er blevet defineret som et finansielt instrument. Du skal derfor være opmærksom på evt. krav om LEI kode og registrering fra Finanstilsynet.

 

Kreditter

Kreditter stammer fra godkendte klimaprojekter i andre lande og udstedes af FN. Kreditter bliver ikke længere handlet på markedsplatforme og kan kun overføres imellem konti, som har den samme kontotype nummer, Fx DK-121-XXXX-0-X, og er i det samme nationale register.

Én CO2-kredit svarer til ét ton CO2 udledning.
 

Der findes forskellige typer kvoter og kreditter

  • EUA, er den mest almindelige type kvote, som kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Både driftsledere og luftfartøjsoperatører kan bruge EUA’er til returnering.
  • AEUA, også kaldet luftfartskvote, tildeles til luftfarttøjsoperatører. De kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Både driftsledere og luftfartøjsoperatører kan bruge AEUA’er til returnering.   
  • CHU, er schweizisk generel kote, tilsvarende EUA i EU’s CO2-kvoteregister. De kan handles og bruges i begge registre ligesom EUA og AEUA og kan bruges til returnering af både driftsledere og luftfartøjsoperatører. Vær opmærksom på at transaktioner til og fra det schweiziske register bliver foretaget på specifikke datoer. 
  • CHUA, er schweizisk luftfartskvote og kan ligeledes anendes på samme måde som EUA og AEUA og kan bruges til returnering af både driftsledere og luftfartøjsoperatører. Vær opmærksom på at transaktioner til og fra det schweiziske register bliver foretaget på specifikke datoer. 
  • CER, står for Certified Emission Reductions og er kreditter genereret af godkendte CDM-projekter. De kan ikke længere handles med på markedsplatforme og kan kun overføres imellem konti, som har den samme kontotype nummer, Fx DK-121-XXXX-0-X, og er i det samme nationale register. 
  • lCER : (Long Term Certified Emission Reductions) og 
  • tCER: (Temporary Certified Emission Reductions) kan ikke indsættes på konti i det Danske Kyoto-register. 

Kontohavere skal selv indgå aftaler om pris, kvote- eller kreditmængde, tidspunkt for handelen mv. med dem, som de ønsker at handle med. De økonomiske transaktioner i forbindelse med køb og salg af kvoter og kreditter foretages uden for registrene og skal ikke meddeles til Erhvervsstyrelsen.

I afsnittet ’Praktisk information om transaktioner’ her på siden kan du læse om hvordan transaktionerne af kvoter og kreditter foretages i EU´s CO2-kvoteregister og Det danske Kyoto-register.

Kvotehandel med Storbritannien

Vi har lavet en specialside om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med Brexit. 

Spørgsmål om CO2-kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.