Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Handel med kvoter og kreditter

Udover at man skal have en konto i ét af registrene, kræves der ingen godkendelse for at handle med CO2-kvoter og CO2-kreditter, der kan handles frit. Alle med en konto i EU's CO2-kvoteregister kan handle med CO2-kvoter og CO2-kreditter. Alle med en konto i Det Danske Kyoto-register kan handle med landekvoter og CO2-kreditter.

Der er ingen grænser for størrelsen af handlerne, dog kan man aldrig overføre flere kvoter eller kreditter, end man har stående på sin konto. Der er ikke knyttet gebyrer til de enkelte handler, men der skal betales et årligt gebyr til Erhvervsstyrelsen for at have en konto. I Danmark accepteres ikke handel med kredittyperne lCER og tCER

Kontohavere skal selv indgå aftaler om pris, kvote- eller kreditmængde, tidspunkt for handelen mv. med dem, som de ønsker at handle med. De økonomiske transaktioner i forbindelse med køb og salg af kvoter og kreditter foretages uden for registrene og skal ikke meddeles til Erhvervsstyrelsen. Registrenes formål er i denne forbindelse kun at registrere ejerskabet til kvoterne eller kreditterne.

I praksis har kontohavere flere forskellige muligheder for at handle med kvoter:

  • En kontohaver kan handle direkte med andre kontohavere.
  • En kontohaver kan købe og sælge kvoter og kreditter gennem en børs. Børshandel kan være fordelagtig, hvis der skal købes eller sælges større mængder kvoter, eller hvis en kontohaver ikke ønsker at indgå i direkte handel med andre kontohavere.
  • En kontohaver kan også vælge at benytte sig af en mægler/mellemmand, som også har en konto i EU's CO2-kvoteregister eller et nationalt Kyoto-register. Denne kan efter aftale handle på vegne af kontohaveren og tage sig af det praktiske i forbindelse med kvote- eller kredithandler.