Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Handel med kvoter og kreditter

For at handle med CO2-kvoter og CO2-kreditter skal man have en konto i EU's CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Læs her om hvordan man handler med kvoter og kreditter, og hvad man skal være opmærksom på, hvis man handler med CO2-kvoter fra Storbritannien.

Alle med en konto i EU's CO2-kvoteregister kan handle med CO2-kvoter og CO2-kreditter. Alle med en konto i Det Danske Kyoto-register kan handle med landekvoter og CO2-kreditter. Vær dog opmærksom på, at handel med kredittyperne lCER og tCER ikke bliver accepteret i Danmark.

Der er ingen grænser for størrelsen af handlerne, dog kan man aldrig overføre flere kvoter eller kreditter, end man har stående på sin konto. Man skal betale et årligt gebyr til Erhvervsstyrelsen for at have en konto, men ellers er der ikke knyttet gebyrer til de enkelte handler.

Kontohavere skal selv indgå aftaler om pris, kvote- eller kreditmængde, tidspunkt for handelen mv. med dem, som de ønsker at handle med. De økonomiske transaktioner i forbindelse med køb og salg af kvoter og kreditter foretages uden for registrene og skal ikke meddeles til Erhvervsstyrelsen. Registrenes formål er i denne forbindelse kun at registrere ejerskabet til kvoterne eller kreditterne.

I praksis har kontohavere flere forskellige muligheder for at handle med kvoter:

  • En kontohaver kan handle direkte med andre kontohavere.
  • En kontohaver kan købe og sælge kvoter og kreditter gennem en børs. Børshandel kan være fordelagtig, hvis der skal købes eller sælges større mængder kvoter, eller hvis en kontohaver ikke ønsker at indgå i direkte handel med andre kontohavere.
  • En kontohaver kan også vælge at benytte sig af en mægler/mellemmand, som også har en konto i EU's CO2-kvoteregister eller et nationalt Kyoto-register. Denne kan efter aftale handle på vegne af kontohaveren og tage sig af det praktiske i forbindelse med kvote- eller kredithandler.
brexit 30/3 2019

CO2-kvotehandel med Storbritannien

Brexit kan få betydning for din virksomhed, hvis du har aftaler om køb eller salg af CO2-kvoter med virksomheder i Storbritannien.

Det er usikkert, om EU og Storbritannien får en aftale på plads inden Storbritanniens udtræden af EU. I mellemtiden har EU har besluttet at suspendere Storbritannien fra at foretage processer i CO2-kvoteregisteret fra den 1. januar 2019. Det betyder, at Storbritannien ikke kan auktionere eller allokere kvoter og heller ikke udveksle kreditter mens, der er er uvished om, EU og Storbritannien bliver enige om en udtrædelsesaftale.

Hvis begge parter ratificerer en udtrædelsesaftale, vil suspensionen ophæves, og kvoter fra Storbritannien vil kunne bruges af danske virksomheder til deres klimaforpligtelse.

Hvis Storbritannien udtræder af EU til marts 2019 uden en aftale om at fortsætte i EU’s kvotehandelssystem, vil EU’s regler for kvotehandel ikke længere gælde for virksomheder i Storbritannien. Det vil betyde, at det ikke længere vil være muligt at overføre EU-kvoter mellem CO2-konti i Storbritannien og resten af EU. Bemærk at CO2-kvoter udstedt af Storbritannien før den 1. januar 2019 godt kan bruges til overholdelse af danske virksomheders klimaforpligtelser så længe, kvoterne er ført ud af CO2-konti i Storbritannien før Brexit.

Det anbefales derfor, at din virksomhed er opmærksom på disse forskellige scenarier, når der indgås kontrakter eller aftaler om levering af CO2-kvoter fra Storbritannien.

Læs om EU-kommissionens beslutning om at suspendere Storbritanniens administration af EU’s CO2-kvoteregister.