Handel med kvoter og kreditter

For at handle med CO2-kvoter skal du have en konto i EU's CO2-kvoteregister og handel med kreditter kræver at du har en konto i det Det Danske Kyoto-register. Læs her om handler med de typer kvoter, det findes i EU-kvoteregisteret, i det schweiziske kvotehandelssystem og kreditter i Kyoto-registeret.

  • Opdateret 24. maj 2022

På CO2-kvotehandelsmarkedet kan der både handles med kvoter og kreditter. Det afhænger dog af, hvilken type konto du har. CO2-kvoter kan kun handles i EU's CO2-kvoteregister, mens kreditter kun kan handles i Kyoto-registeret. Det er dog muligt at overfører FN-kreditter fra EU’s CO2-kvoteregister til et Kyoto-register frem til juli 2023. De må ikke overføres til andre konti i EU’s CO2-kvoteregister. 

Kontohavere med EU-konto kan desuden foretage handler med det schweiziske kvotehandelssystem, samt handle med schweiziske kvoter i EU´s CO2-kvoteregister.

CO2-kvoter tildeles til de virksomheder, der er omfattet af CO2-kvoterodningen. De kan også købes på kvotehandelsmarkedet. Én CO2-kvote giver rettighed til at udlede ét ton CO2. Det samme gælder for én CO2-kredit; den giver også ret til at udlede ét ton CO2. 

Kreditter stammer fra godkendte klimaprojekter i andre lande og udstedes af FN og kan købes på kredit- og kvotehandelsmarkeder.

CO2-kvoter er blevet defineret som et finansielt instrument. Du skal derfor være opmærksom på evt. krav om LEI kode fra Finanstilsynet.

Der findes forskellige typer kvoter og kreditter

  • EUA, er den mest almindelige type kvote, som kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Både driftsledere og luftfartøjsoperatører kan bruge EUA’er til returnering.
  • AEUA, også kaldet luftfartskvote, tildeles til luftfarttøjsoperatører. De kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Både driftsledere og luftfartøjsoperatører kan bruge AEUA’er til returnering.   
  • CHU, er schweizisk generel kote, tilsvarende EUA i EU’s CO2-kvoteregister. De kan handles og bruges i begge registre ligesom EUA og AEUA og kan bruges til returnering af både driftsledere og luftfartøjsoperatører. Vær opmærksom på at transaktioner til og fra det schweiziske register bliver foretaget på specifikke datoer. 
  • CHUA, er schweizisk luftfartskvote og kan ligeledes anendes på samme måde som EUA og AEUA og kan bruges til returnering af både driftsledere og luftfartøjsoperatører. Vær opmærksom på at transaktioner til og fra det schweiziske register bliver foretaget på specifikke datoer. 
  • CER, står for Certified Emission Reductions og er kreditter genereret af godkendte CDM-projekter. De kan handles af alle med en konto i Det Danske Kyotoregister (eller et andet kyotoregister). Det er også muligt at overføre CER fra konti i EU's CO2-kvoteregister til et Kyotoregister.
  • lCER : (Long Term Certified Emission Reductions) og 
  • tCER: (Temporary Certified Emission Reductions) kan ikke indsættes på konti i det Danske Kyoto-register. 

Kontohavere skal selv indgå aftaler om pris, kvote- eller kreditmængde, tidspunkt for handelen mv. med dem, som de ønsker at handle med. De økonomiske transaktioner i forbindelse med køb og salg af kvoter og kreditter foretages uden for registrene og skal ikke meddeles til Erhvervsstyrelsen.

I afsnittet ’Praktisk information om transaktioner’ her på siden kan du læse om hvordan transaktionerne af kvoter og kreditter foretages i EU´s CO2-kvoteregister og Det danske Kyoto-register.

Kvotehandel med Storbritannien

Vi har lavet en specialside om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med Brexit. 

Spørgsmål om CO2-kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.