Handel med kvoter og kreditter

For at handle med CO2-kvoter og CO2-kreditter skal du have en konto i EU's CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Læs her om handler og transaktioner med kvoter og kreditter.

  • Opdateret 28. januar 2021

På CO2-kvotehandelsmarkedet kan du både handle med kvoter og kreditter. Alle med en konto i EU's CO2-kvoteregister kan handle med CO2-kvoter og CO2-kreditter, mens en konto i Det Danske Kyoto-register kun giver mulighed for at handle med CO2-kreditter. 

CO2-kvoter tildeles til de virksomheder, der er med i CO2-kvoterodningen. De kan også købes på kvotehandelsmarkedet eller fås ved at veksle kreditter til CO2-kvoter. Én CO2-kvote giver rettighed til at udlede ét ton CO2. Det samme gælder for én CO2-kredit; den giver også ret til at udlede ét ton CO2. 

Kreditter stammer fra godkendte klimaprojekter i andre lande og udstedes af FN. Kreditter skal først veksles til CO2-kvoter, hvis du skal bruge dem til returnering. Vær opmærksom på, at kreditter ikke kan veksles til kvoter efter udgangen af april 2021.

Hvis du overvejer at købe CO2-kvoter eller CO2-kreditter, er det vigtigt at være opmærksom på, at der er forskellige kvote- og kredittyper på markedet, og at der er forskel på anvendelsen af dem.

Vær også opmærksom på, at kreditter ikke kan ombyttes til kvoter efter udgangen af april 2021.

Der findes forskellige typer kvoter og kreditter:

 

EUA er den mest almindelige type kvote, som kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-kvoteregister. Både driftsledere og luftfartøjsoperatører kan bruge EUA’er til returnering. 

AEUA, også kaldet luftfartskvote, tildeles til luftfarttøjsoperatører. De kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-kvoteregister, men i forhold til udledninger i 2020 er det kun luftfartøjsoperatører, der kan bruge AEUA’er til returnering. Derefter vil driftsledere også kunne bruge AUEA til returnering, det vil sige til returnering i 2022 af 2021-udledninger kan driftsledere returnere med AUEA'er.  

CER står for Certified Emission Reductions og er kreditter genereret af godkendte CDM-projekter. De kan handles af alle med en konto i EU’s CO2-Kvoteregister eller i Det Danske Kyotoregister (eller et andet kyotoregister). Driftsledere og luftfartøjsoperatører kan frem til returnering for 2020-udledninger veksle en vis mængde CER’er til EUA’er. Mængden afhænger af deres kreditloft, som Energistyrelsen sætter enkeltvis for hver driftsleder og luftfartøjsoperatør. Der er visse restriktioner for anvendelsen af CER i EU-konti. Kreditter, som i CO2-kvoteregisteret er markeret som røde på en konto, må ikke anvendes til omveksling til kvoter i EU’s CO2-kvoteregister. Læs mere om restriktionerne på EU-Kommissionens hjemmeside.
 

lCER : (Long Term Certified Emission Reductions) og 
tCER: (Temporary Certified Emission Reductions) kan ikke indsættes på konti i det Danske Kyoto-register. 

Kvotehandel med Storbritannien

Vi har lavet en specialside om, hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med Brexit. 

Som kontohaver kan du handle med kvoter og kreditter på forskellige måder:

  • Du kan handle direkte med andre kontohavere.
  • Du kan købe og sælge kvoter og kreditter gennem en børs. Børshandel kan være fordelagtig, hvis der skal købes eller sælges større mængder kvoter, eller hvis du ikke ønsker at indgå i direkte handel med andre kontohavere.
  • Du kan også vælge at benytte dig af en mægler/mellemmand, som efter aftale kan handle på dine vegne som kontohaver og tage sig af det praktiske i forbindelse med kvote- eller kredithandler. Det er nødvendigt, at mægler/mellemmand også har en konto i EU's CO2-kvoteregister eller et nationalt Kyoto-register.

Der er ingen grænser for størrelsen af handlerne, dog kan du aldrig overføre flere kvoter eller kreditter, end du har stående på din konto. 

Kontohavere skal selv indgå aftaler om pris, kvote- eller kreditmængde, tidspunkt for handelen mv. med dem, som de ønsker at handle med. De økonomiske transaktioner i forbindelse med køb og salg af kvoter og kreditter foretages uden for registrene og skal ikke meddeles til Erhvervsstyrelsen. Registrenes formål er i denne forbindelse kun at registrere ejerskabet til kvoterne eller kreditterne.

Spørgsmål om CO2-Kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.