Afgørelser og domme

Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.

Offentliggjorte tilsynsreaktioner

Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.

Påbud og påtaler

Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.

Tidligere afgørelser

Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.