Afgørelser og domme

Som led i Erhvervsstyrelsens tilsyn med ikke-finansielle virksomheder offentliggør Erhvervsstyrelsen løbende de tilsynsreaktioner der afgives i medfør af hvidvaskloven.

Offentliggjorte tilsynsreaktioner

Offentliggørelsen indeholder de reaktioner, som Erhvervsstyrelsen afgiver til konkrete virksomheder, herunder fx påbud og påtaler samt - ved grovere overtrædelser - beslutning om anmeldelse til politiet.

Påbud og påtaler

Et påbud anvendes i de situationer, hvor Erhvervsstyrelsen inden for en nærmere fastsat frist, påbyder virksomheden en bestemt adfærd eller handling fremadrettet. En påtale anvendes i de situationer, hvor det er konstateret, at der tidligere har været en lovovertrædelse, men at denne ikke længere består og hvor der fremadrettet ikke er noget for virksomheden at rette op på.

Tidligere afgørelser

Den 10. januar 2020 trådte nye ændringer i den gældende hvidvasklov fra 26. juni 2017 i kraft.
Afgørelser fra før den 26. juni 2017 afspejler retsstillingen i henhold til den tidligere hvidvasklov, som kan være forældet. Hvis du leder efter afgørelser fra før 26. juni 2017, bedes du kontakte Team Hvidvask.

Viser 259 afgørelser

Dato Virksomhed Kategori
20. september 2023 SØHØJLANDETS REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
20. september 2023 Vestegnen Regnskab ApS (Under konkurs) Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer
18. september 2023 REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
8. september 2023 CMF Consulting - CMFC I/S Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer
8. september 2023 REALMÆGLERNE JAN THANNING ApS Ejendomsmæglere
4. september 2023 GoAudit Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
1. september 2023 PC Revision Gentofte ApS Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer
30. august 2023 NÆRREVISION A/S Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
24. august 2023 2+ Revision Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Godkendte revisorer og revisionsvirksomheder
24. august 2023 An Ping Accounting ApS Skatterådgivere, bogholdere o.a. der tilbyder samme ydelser som advokater, ejendomsmæglere eller revisorer