CSRD - Direktivet for bæredygtighedsrapportering

Målet med CSRD er at investorer, civilsamfundets aktører og andre interessenter bedre kan vurdere virksomheders bæredygtighed.

  • Opdateret 17. april 2024

Formålet med CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive, er at styrke rammerne for virksomheders rapportering om bæredygtighed, sådan at rapporteringen bliver relevant, sammenlignelig og pålidelig for investorer, regnskabsbrugere og andre samfundsaktører.

For at sikre, at finansiering og investeringer rettes mod bæredygtige virksomheder og projekter, skal man kunne identificere bæredygtige virksomheder ved hjælp af specifikke data. Standardiserede bæredygtighedsdata åbner samtidig en mulighed for at imødegå greenwashing og for at sammenligne virksomheder på tværs af bæredygtighedsspørgsmål, hvilket giver de førende virksomheder indenfor bæredygtighed en konkurrencefordel. Målet er at kanalisere finansiering mod de mest bæredygtige virksomheder.

De virksomheder, der bliver omfattet af de nye krav om bæredygtighedsrapportering er store virksomheder og børsnoterede virksomheder. Der skal offentliggøres betydeligt udvidede og standardiserede oplysninger om forskellige bæredygtighedsaspekter sammenlignet med de krav, de allerede er underlagt i henhold til loven om rapportering af samfundsansvar i årsregnskabslovens § 99 a. indtil en virksomhed bliver omfattet af de nye krav om bæredygtighedsrapportering, skal virksomheden fortsat udarbejde en redegørelse om samfundsansvar efter den gældende § 99 a i årsregnskabsloven.

Implementeringen af Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vil medføre en række ændringer i forskellige love, især i årsregnskabsloven og revisorloven. Der vil også være nogle få ændringer i selskabsloven, erhvervsfondsloven og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Erhvervsstyrelsen arbejder hele tiden på at udvikle vejledning til de virksomheder, der er underlagt de nye rapporteringskrav. Desuden følger Erhvervsstyrelsen arbejdet i forskellige organisationer såsom EFRAG og holder sig løbende opdateret om kommende standarder. 

Få nyt om de kommende krav direkte i din indbakke

Abonnér på vores nyheder om bæredygtighed, hvis du vil være opdateret på, hvad der er aktuelt omkring virksomheders arbejde med bæredygtighed. I vores nyheder får du blandt andet indblik i ny lovgivning om bæredygtighed samt nyeste vejledning og værktøjer, som understøtter virksomheders arbejde med bæredygtig omstilling.