Krav om rapportering af bæredygtighed

Flere virksomheder står overfor krav om rapportering af bæredygtighed. Standardiserede bæredygtighedsdata åbner muligheden for at undgå greenwashing, og for at sammenligne virksomheder på tværs af bæredygtighedsspørgsmål.