Bæredygtighedsrapporteringens opbygning og struktur

Bæredygtighedsrapporteringen efter årsregnskabslovens § 99 a og European Sustainability Reporting Standards skal opbygges på en bestemt måde, så den bliver sammenlignelig og transparent for regnskabsbrugeren.

  • Opdateret 31. maj 2024

Virksomheder, der er omfattet af § 99 a i årsregnskabsloven, og som derfor skal rapportere efter European Sustainability Reporting Standards (ESRS), skal udarbejde et selvstændigt afsnit i ledelsesberetningen i årsrapporten om bæredygtighedsrapportering.

Udgangspunktet for virksomhedens bæredygtighedsrapportering efter ESRS er ”ESRS 1 - Generelle krav” og ”ESRS 2 - Generelle oplysninger”, der er obligatoriske for alle omfattede virksomheder at rapportere efter. I disse standarder står det beskrevet, hvilken rapporteringsstruktur du skal anvende i bæredygtighedsrapporteringen. De grundlæggende byggesten for en virksomheds bæredygtighedsrapportering, herunder hvilke oplysningskrav, der er obligatoriske uanset væsentlighed og hvilke, der afhænger af en virksomheds væsentlighedsvurdering samt hvor hvad skal stå i hvilken rækkefølge, står altså beskrevet her.  

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en disposition over bæredygtighedsrapporteringen efter ESRS, som angiver hvilke oplysningskrav, en virksomhed altid skal rapportere om og hvilke, der afhænger af virksomhedens dobbelte væsentlighedsvurdering. 

Få nyt om de kommende krav direkte i din indbakke

Abonnér på vores nyheder om bæredygtighed, hvis du vil være opdateret på, hvad der er aktuelt omkring virksomheders arbejde med bæredygtighed. I vores nyheder får du blandt andet indblik i ny lovgivning om bæredygtighed samt nyeste vejledning og værktøjer, som understøtter virksomheders arbejde med bæredygtig omstilling.