Returnering 2020 (Compliance)

Hvert år skal CO2-kvoteomfattede virksomheder returnere det antal kvoter, som svarer til deres CO2-udledning fra året før. Vi anbefaler her på siden tidsfrister, så du kan nå Compliance 2020 i tide, og derved undgå en afgift.

 • Opdateret 20. januar 2020

Senest den 30. april 2020 skal driftsledere og luftfartøjsoperatører have returneret det antal kvoter, som svarer til virksomhedens CO2-udledning i 2019. Antallet af kvoter, der skal returneres, skal være i overensstemmelse med de verificerede udledninger, der skal rapporteres senest den 31. marts 2020. Herved kommer virksomheden i compliance og undgår afgifter.

Vi anbefaler dog, at du er i god tid. Nedenunder har vi sat nogle anbefalede deadlines til at tage højde for transaktionsforsinkelser, helligdage mv.

Forkortelser som anvendes på denne side:

BR: Bemyndiget Repræsentant YBR: Yderligere Bemyndiget Repræsentant ERU: Kredittype CER: Kredittype EUA: EU-Kvoter EDO: Energidata Online
ENS: Energistyrelsen

Vejledning til Compliance

Vi har lavet en vejledning til de mest typiske spørgsmål.

 • Som driftsleder skal du rapportere jeres CO2-udledningen i Energistyrelsens digitale indberetningssystem EDO (EnergiDataOnline). Herefter skal jeres verifikator verificere rapporteringen. Det foregår også i EDO.
 • I skal returnere kvoter i CO2-Kvoteregisteret.
 • Som luftfarttøjsoperatør skal du både rapportere til Energistyrelsen OG rapportere i CO2-Kvoteregistret. Herefter skal jeres verifikator verificere rapporteringen. Det foregår i CO2-kvoteregisteret.
 • I skal returnere kvoter i CO2-Kvoteregisteret.

De anbefalede frister er for, at vi kan nå at hjælpe dig. Der er både taget højde for transaktionsforsinkelser og arbejdsdage vedrørende fx tilknytning af betroede konti og transaktioner.

Dato Emne
26. marts Anbefalet frist for rapportering i EDO.
31. marts Officiel frist for rapportering i CO2-kvoteregistret.
23. april Frist for køb af EUA eller kreditter til veksling fra handelskonto eller anden konto, der har jeres konto på deres liste over betroede konti.
24. april Frist for veksling af kreditter til EUA, der skal bruges til returnering.
28. april Anbefalet frist for returnering af EUA i CO2-kvoteregistret.
30. april Officiel frist for returnering af EUA i CO2-kvoteregistret.
Dato Emne
26. marts

Anbefalet frist for rapportering til luftfart@ens.dk.

Anbefalet frist for rapportering i CO2-kvoteregisteret.

31. marts Officiel frist for rapportering i CO2-kvoteregistret.
23. april Frist for køb af (A)EUA eller kreditter til veksling fra handelskonto eller anden konto, der har jeres konto på deres liste over betroede konti.
24. april Frist for veksling af kreditter til EUA, der skal bruges til returnering.
28. april Anbefalet frist for returnering af (A)EUA i CO2-kvoteregistret.
30. april Officiel frist for returnering af A(EUA) i CO2-kvoteregistret.
Dato Emne
26. marts Anbefalet frist for verificering til luftfart@ens.dk.
26. marts Anbefalet frist for verifikation i EDO.
31. marts Officiel frist for verificering i CO2-kvoteregistret
Dato Emne
15. april Frist for sælger til at knytte købers konto til listen over betroet konti.
23. april

Frist for sælger til at igangsætte og godkende transaktionen.

Bemærk: Overførsel sker kun på hverdage kl. 10-18.

 • Der er 7 arbejdsdages forsinkelse på at få tilknyttet en konto til listen over betroede konti.
 • Som udgangspunkt er der 26 timers transaktionsforsinkelse på alle transaktioner.
 • Alle transaktioner kan i værste tilfælde være op til 24 timer om at blive afsluttet. Dette kan skyldes 'kø' på nettet. Derfor anbefales det at være i god tid!
 • Der er ingen transaktionsforsinkelse på veksling af kreditter eller returnering. Men vær opmærksom på at veksling af kreditter og returnering skal godkendes af enten en anden BR eller en YBR.
 • Veksling af ERU/CER til EUA skal godkendes af enten en anden BR eller en YBR.
 • Returnering skal godkendes af enten en anden BR eller en YBR.
   

Kendte udfordringer, der kan forsinke returneringen i CO2-kvoteregistret

 • Forældet password? Tjek allerede nu om du kan logge ind i CO2-kvoteregistret.
 • Oplysninger på BR og/eller YBR, der ikke er blevet opdateret i CO2-kvoteregistret - fx ny e-mailadresse.
 • At overse transaktionsforsinkelser i forbindelse med tilknytning af betroede konti.

Returnèr i tide og undgå suspenderet konto og dyre afgifter

Hvis rapportering og verificering ikke er registreret i CO2-Kvoteregistret inden 31. marts kl. 24.00, vil kontoen automatisk blive blokeret for transaktioner (men ikke for returnering). Blokeringen ophæves, når rapportering og verificering er registreret.

OBS!:
Hvis returnering ikke er gennemført inden 30. april kl. 24.00, skal Energistyrelsen opkræve en afgift på 100 Euro pr. ikke-returneret kvote. De kvoter, der ikke er blevet returneret, vil desuden fortsat skulle returneres.

Kontakt Team CO2-Kvoteregistret

I normal arbejdstid:

Mandag - Torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

Læs om Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.