Vejledning om

CO2 Compliance

Driftsledere og luftfartøjsoperatører skal hvert år senest den 30. april have returneret det antal kvoter, som svarer til virksomhedens CO2-udledning i det forgange år i CO2-kvoteregisteret.

Vi har lavet en vejledning til de mest typiske spørgsmål.

 • Version
 • Seneste opdatering 1. januar 2019

1
Kapitel
Vejledningen

Vejledningen er på 28 sider og indeholder:

 • Luftfartøjsoperatører – manuel rapportering
  •  Sådan rapporterer du
 • Pop Up vindue – påmindelse om compliance
  • Dynamisk overholdelsesstatus A
  • Dynamisk overholdelsesstatus B
  • Dynamisk overholdelsesstatus C
 • Returnering af kvoter
  • Sådan returnerer du
 • Håndtér opgavelisten
  • Sådan godkender du en opgave på Opgavelisten
  • Gør krav på opgaven
  • Du kan tildele opgaven til en anden
  • Godkend transaktionsanmodningen
 • Se Compliance status
  • Dynamisk overholdelsesstatus
 • Veksle kreditter
  • Sådan veksler du kreditter