Vejledning om

CO2 Compliance

Driftsledere og luftfartøjsoperatører skal hvert år senest den 30. april have returneret det antal kvoter, som svarer til virksomhedens CO2-udledning i det forgange år i CO2-kvoteregisteret.

Vi har lavet en vejledning til de mest typiske spørgsmål.

  • Version
  • Seneste opdatering 1. januar 2019

Antallet af kvoter, der skal returneres, skal være i overensstemmelse med de verificerede udledninger, der skal rapporteres senest den 31. marts. Driftsledere skal rapportere CO2-udledningen i Energistyrelsens digitale indberetningssystem EDO (EnergiDataOnline). Luftfarttøjsoperatører skal både rapportere til Energistyrelsen og rapportere i CO2-Kvoteregisteret. Herved kommer virksomheden i 'Compliance' og undgår afgifter.

”Hjælp til Compliance” er trin for trin guide, der viser de mest relevante funktioner i CO2-kvoteregisteret i forbindelse med 'Compliance'.

Nyheder, regler mv. om Det Danske Kyoto-Register og EU's CO2-Kvoteregister findes på Erhvervsstyrelsen hjemmeside.

Oplysninger om allokering, overvågningsplaner, rapportering, brug af kreditter mv. findes på Energistyrelsens hjemmeside.

1
Kapitel
Luftfartøjsoperatører - manuel rapportering

Alle Luftfartøjsoperatører skal lave en manuel rapportering af deres CO2-udledning i det forgangne år i CO2-kvoteregisteret inden, der kan påbegyndes en returnering. En bemyndiget repræsentant skal rapportere udledningen og verifikator skal verificere rapporteringen. Nedenunder beskrives det, hvordan du rapporterer, hvis du er bemyndiget repræsentant.

1.1. Sådan rapporterer du

Du skal logge ind i CO2-Kvoteregistret.

1. Skriv dit Password i feltet ”Password”

2. Vælg Mobiltelefon + SMS i drop down menuen under ”Vælg autentificeringsmetode”

3. Skriv dit mobiltelefonnummer i feltet ”Mobiltelefon”- Husk Danmarks landekode +45 foran

4. Klik på ”Log ind” knappen

5. Tast den sms-kode du lige har modtaget på sms ind i felterne

6. Klik på ”Log ind” knappen

Nu vises forsiden af CO2-kvoteregisteret.

1. Klik på ”Konti” i venstre sidemenu

2. Klik på ”Søg” knappen

3. Klik på det understregede tal i kolonnen ”Identifikator for anlæg/luftfartsoperator” eller klik på det understreget tal i kolonnen ”Saldo”

4. Klik på fanebladet ”Overholdelse”

5. Vælg periode: ”Anden forpligtigelsesperiode” i drop down menuen og klik på ”Forny”

6. Klik på ”Foreslå”

7. Rapportér de samlede CO2-emissioner for indenrigsflyvninger under ” Indenlandske emissioner” Hvis der ikke har været flyvninger, skal der tastes 0

8. Rapportér de samlede CO2-emissioner for udenrigsflyvninger under ” Ikke-indenlandske emissioner”: Hvis der ikke har været flyvninger, skal der tastes 0

9. Klik på ”Bekræft” knappen

10. Dit rapporteringstal ligger nu til godkendelse i opgavelisten hos verifikatoren. Se teksten i det grønne felt. Når verifikatoren har godkendt rapporteringstallet, er rapporteringen gennemført

2
Kapitel
Pop Up vindue – påmindelse om compliance

Under Compliance perioden vil alle kontorepræsentanter pr. 1. april modtage påmindelser, hver gang der logges ind i CO2-kvoteregisteret og indtil, returneringen er gennemført.

Når du som kontorepræsentant har valgt den ønskede konto i CO2-kvoteregisteret, vil disse påmindelser vises som pop up vinduer. Pop up vinduet fortæller kort om, hvilken status kontoen har og hvilke handlinger, der mangler i forhold til at gennemføre returneringen.

Når returneringen er gennemført, ophører påmindelserne og pop up vinduerne vil ikke længere vises.

Kontoens dynamiske overholdelsesstatus stå i A, B eller C.

2.1. Dynamiske overholdelsesstatus C

Overholdelsesstatus C betyder, at de Verificerede Emissioner mangler at blive indgivet eller at blive verificeret (Verificering & Returnering ikke gennemført).

I denne situation gør Pop up vinduet kontorepræsentanten opmærksom på, at der mangler at blive indberettet verificerede emissioner

1. Klik på ”OK” knappen og vinduet forsvinder

2.2. Dynamiske overholdelsesstatus B

Overholdelsesstatus B betyder, at Emissionerne er verificeret, men kontoen er ikke i compliance (Returneringen er ikke startet eller gennemført).

Pop up vinduet gør kontorepræsentanten opmærksom på, at returneringen skal igangsættes

2. Klik på ”Foreslå returnering” knappen, og du ledes direkte til billedet, hvor du kan starte returneringen

3. Klik på ”Afvis” knappen, og pop up vinduet forsvinder

Pop up vinduet gør opmærksom på, at der er foreslået en returnering, som mangler godkendelse. Returneringen kan godkendes af dig eller en anden kontorepræsentant

4. Klik på ”Til Opgavelisten” knappen og du kan forsætte med endeligt at godkende returneringen

Pop up vinduet gør kontorepræsentanten opmærksom på, at kontorepræsentanten har foreslået en returnering, som mangler godkendelse af en anden kontorepræsentant. Har kontoen en Yderligere Bemyndiget repræsentant tilknyttet, er det kun denne repræsentant, der kan godkende returneringen.

5. Klik ”OK” Knappen og vinduet forsvinder. Gør herefter kontorepræsentanten opmærksom på, at opgaven afventer vedkommendes godkendelse

Pop up vinduet gør kontorepræsentanten opmærksom på, at kontorepræsentanten har foreslået en returnering, hvor mængden ikke er tilstrækkelig. Den foreslåede returnering kan godt sendes til godkendelse og kan ligeledes godkendes af en anden kontorepræsentant, men den dynamiske overholdelsesstatus vil efterfølgende stadig være B. Returneringen er ikke komplet før den resterende mængde er returneret.

2.3. Dynamiske overholdelsesstatus A

Overholdelsesstatus A betyder, at kontoen er i compliance (Returneringen er gennemført).

Kontoen er i compliance, og Pop up vinduerne vil ikke længere vises.

3
Kapitel
Returnering af kvoter

Når du ønsker at returnere kvoter, skal du være opmærksom på at have nok kvoter på kontoen i forhold til den mængde, der skal returneres. Haves den rette mængde ikke, skal kontohaver erhverve sig tilstrækkeligt med kvoter, så returneringen kan gennemføres.

3.1. Sådan returnerer du

Du skal logge ind i CO2-kvoteregisteret

1. Skriv dit Password i feltet ”Password”

2. Vælg Mobiltelefon + SMS i drop down menuen under ”Vælg autentificeringsmetode”

3. Skriv dit mobiltelefonnummer i feltet ”Mobiltelefon”- Husk Danmarks landekode +45 foran

4. Tast den sms-kode du lige har modtaget på sms i felterne

5. Klik på ”Log ind” knappen

Nu vises forsiden af CO2-kvoteregisteret.

1. Klik på ”Konti” i venstre sidemenu

2. Klik på ”Søg” knappen

3. Klik på det understregede tal i kolonnen ”Identifikator for anlæg/luftfartsoperator” eller klik på det understreget tal i Kolonnen ”saldo”

Fanebladet ”Overholdelse” vil pr. 1 april være markeret med rødt indtil, returneringen er gennemført.

4. Klik på fanebladet ”beholdninger”

5. Klik på ”Foreslå en transaktion” knappen

6. Klik på ”Returnering af kvoter”

7. Ud fra ”Overholdelsestal” kan du se mængden der mangler at blive returneret

8. I feltet ”Mangler at blive returneret” taster du det antal kvoter der skal returneres. Skriv hele tal uden punktummer eller decimaler

9. Klik på ”Send” knappen

10. Tjek at mængden af kvoter til returnering er korrekt

11. Klik ”Bekræft” knappen

Nu skal du digitalt underskrive at du ønsker at gennemføre transaktionen i forhold til returneringen. Dette gør du med dit EU Login og en SMS kode.

12. Udfyld feltet ”Password”

13. Udfyld feltet ”Mobiltelefon”- Husk Danmarks landekode +45 foran

14. Klik på ”Signer” knappen

15. Indtast den modtaget SMS kode i felterne

16. Klik på ”Signer” knappen

17. Dit returneringsforslag ligger nu til godkendelse i opgavelisten hos den anden 'Bemyndigede Repræsentant' eller hos 'Yderlige Bemyndigede Repræsentant' hvis der er tilknyttet en til kontoen. Se teksten i det grønne felt.

4
Kapitel
Håndtér Opgavelisten

Når en transaktion er igangsat på en konto af én 'Bemyndiget Repræsentant', skal den godkendes af en anden 'Bemyndiget Repræsentant'. Har kontohaver tilknyttet en 'Yderligere Bemyndiget Repræsentant', kan kun denne repræsentant godkende transaktionen.

4.1. Sådan godkender du en opgave på Opgavelisten

Du skal logge ind i CO2-kvoteregisteret

1. Skriv dit Password i feltet ”Password”

2. Vælg Mobiltelefon + SMS i drop down menuen under ”Vælg autentificeringsmetode”

3. Skriv dit mobiltelefonnummer i feltet ”Mobiltelefon”- Husk Danmarks landekode +45 foran

4. Tast den sms-kode du lige har modtaget på sms i felterne

5. Klik på ”Log ind” knappen

4.2. Gør krav på opgaven

1. Klik på ”Opgaveliste” i venstre sidemenu

2. Sæt flueben i kassen ud for den opgave du gerne vil håndtere

3. Klik på ”Gør krav på opgave” knappen og du vil stå som ansvarlig for godkendelse af opgaven

4. Klik på det understregede nummer under ”Identifikation af forespørgsel”

4.3. Du kan tildele opgaven til en anden

5. Klik på ”Opgaveliste” i venstre sidemenu

6. Sæt flueben ud for den opgave, der skal tildeles

7. Klik på ”Tildel” knappen

8. Vælg den kontorepræsentant du vil tildele opgaven i drop down menuen under ”Ny ansvarlig”

9. Klik på ”Gem” knappen

10. Klik på ”Bekræft” knappen eller fortryd for at vælge en anden kontorepræsentant

4.4. Godkend transaktionsanmodningen

11. Klik på ”Godkend” knappen, hvis du mener, at transaktionsanmodningen er korrekt

12. Klik på ”Bekræft” knappen i pop up vinduet (det er valgfrit om, du vil tilføje en bemærkning)

13. Grøn bjælke viser, at transaktionen straks vil blive gennemført, og at returneringen er gennemført

5
Kapitel
Se Compliance status

5.1. Dynamisk Overholdelsesstatus

Hvis du ønsker at tjekke din compliance status skal du være opmærksom på, at din dynamiske overholdelsesstatus kan stå i A, B eller C.

A = Kontoen er i compliance (Returneringen er gennemført)

B = Emissioner er verificeret, men kontoen er ikke i compliance (Returneringen er ikke gennemført)

C = Verificerede Emissioner mangler at blive indgivet eller at blive verificeret (Verificering & Returnering ikke gennemført)

1. Klik på ”Konti” i venstre sidemenu

2. Klik på ”Søg” knappen

3. Klik på det understregede tal i kolonnen ”Identifikator for anlæg/luftfartsoperator” eller klik på det understreget tal i kolonnen ”saldo”

4. Klik på fanebladet ”Overholdelse”

5. I tabellen ”Verificerede emisioner” under ”Verificeret” er kontoen i compliance, når der står følgende: Y

6. I tabellen ”Overholdelse” er kontoen i Compliance, når der står følgende:

  • - Ud for ”Overholdelsestal” skal der stå 0
  • - Ud for ”Dynamisk overholdelsesstatus” skal der stå A

6
Kapitel
Veksle Kreditter

Hvis Kontohaver har kreditter stående på en konto, kan disse veksles til kvoter én til én. Det betyder, at hvis man veksler 250 kreditter, får man 250 kvoter. En Kontohaver kan også have et uudnyttede kreditloft (resterende rettigheder). Det betyder, at kontohaver har ret til at købe kreditter ude på markedet, få dem ind på kontoen og derefter ligeledes veksle de indkøbte kreditter til kvoter én til én. Hvis kontohaver har 200 resterende rettigheder betyder det, at kontohaver kan købe op til 200 kreditter på markedet.

6.1. Sådan veksler du kreditter

Du skal logge ind i CO2-kvoteregisteret

1. Skriv dit Password i feltet ”Password”

2. Vælg Mobiltelefon + SMS i drop down menuen under ”Vælg autentificeringsmetode”

3. Skriv dit mobiltelefonnummer i feltet ”Mobiltelefon” Husk Danmarks landekode +45 foran

4. Tast den sms-kode du lige har modtaget på sms i felterne

5. Klik på ”Log ind” knappen

Nu vises forsiden af CO2-kvoteregisteret.

1. Klik på ”Konti” i venstre sidemenu

2. Klik på ”Søg” knappen

3. Klik på det understregede tal i kolonnen ”Identifikator for anlæg/luftfartsoperator” eller klik på det understreget tal i kolonnen ”saldo”

4. Klik på fanebladet ”beholdninger”

5. Hvis kontohaver har kreditter stående på kontoen findes de under ”Enhedstype”

6. Hvis kontohaver har et uudnyttede kreditloft på kontoen findes det under ”Resterende rettigheder”

7. Hvis kontohaver har kreditter stående på kontoen og ønsker at veksle dem - Klik på ”Foreslå en transaktion” knappen for at igangsætte vekslingen

8. Klik på ”Udveksling af CER- ERU-enheder med fase 3-kvoter”

9. Tast den mængde kreditter i hele tal du ønsker at veksle i feltet under ”Mængde at overføre”

10. I feltet ”Projekt” kan du vælge kreditter fra et specifikt projekt i drop down menuen. Hvis du vælger ”hvilken som helst”, vælger systemet tilfældige kreditter på kontoen

11. Klik på ”Næste” knappen

12. Klik på ”Bekræft” knappen hvis du mener mængden er korrekt

13. Udfyld feltet ”Password”

14. Udfyld feltet ”Mobiltelefon”- Husk Danmarks landekode +45 foran

15. Klik på ”Signer” knappen

16. Indtast den modtaget SMS kode i felterne

17. Klik på ”Signer” knappen

I det grønne felt står en bekræftelse på, at din veksling er sendt til godkendelse. Identifikatoren er dit opgavenummer.
Herefter skal en anden BR (Bemyndiget Repræsentant) eller en YBR (Yderligere Bemyndiget Repræsentant) godkende vekslingen. Du skal give BR/YBR besked om, at der er en opgave på opgavelisten til dem, så de kan gøre krav på den og godkende vekslingen.