For myndigheder: EU's indre marked

EU's regler for den fri bevægelighed inkluderer de særlige regelsæt for serviceydelser og varer. Find vejledning til, hvordan I som myndighed håndhæver, anvender og implementerer EU’s regler.