Standarder i det offentlige

Standarder kan hjælpe myndigheder med at arbejde sammen og spare penge, men de færreste myndigheder kender til de gevinster, som standarder kan give myndigheden.

  • Opdateret 25. november 2019

Standarder fastsætter tekniske eller kvalitetsmæssige kriterier for produkter, tjenesteydelser og produktionsmetoder. Som eksempel kan nævnes standardpapirformatet A4 eller de nye standarder for én universaloplader til mobiltelefoner, der passer til alle modeller.

Læs mere om standardisering her

Standarder for myndigheder

Få myndigheder kender de udarbejdede standardiseringsvejledninger, og derfor efterspørger myndighederne ofte mere viden om, hvordan standarder eksempelvis kan bruges i udarbejdelsen af offentlige udbud. Efterspørgslen går både på vejledninger og erfaringsudveksling.

Dansk Standard har i 2019 udgivet en gratis publikation om brug af referencer til standarder i offentlige udbud.

Den seneste version kan hentes gratis hos Dansk Standard webshop

Indsatser og Kurser

For at imødekomme myndighedernes efterspørgsel om information har Dansk Standard udviklet særlige indsatser og kurser, som direkte kan tilføre de offentlige myndigheder kompetencer og viden om standardisering.

Dansk Standard er en selvejende fond, som indgår årlige resultatkontrakter med Erhvervsministeriet om varetagelsen af de opgaver, som Dansk Standard skal varetage som nationalt standardiseringsorgan.

Du kan læse mere om standarder i det offentlige og de kommende kurser hos Dansk Standard her