Myndighedssamarbejde i EU

Gennem it-systemet IMI (Informationssystemet for det Indre Marked) kan myndigheder fra EU-lande samt EFTA-lande udveksle oplysninger med hinanden.

  • Opdateret 14. august 2019

IT-systemet IMI håndterer oplysninger inden for udvalgte områder af lovgivningen om det indre marked. Formålet er at forbedre det administrative samarbejde og informationsudvekslingen mellem EU-landenes myndigheder.

Via IMI kan I som myndighed tage direkte kontakt til myndigheder i andre medlemslande med henblik på at afklare spørgsmål i forbindelse med sagsbehandling.

IMI indeholder en database, hvori myndigheder på tværs af EU kan stille spørgsmål og få svar, der er oversat til alle EU's sprog. Det betyder, at danske myndigheder kan stille spørgsmål og få svar på dansk.

Advarselsfunktion

Systemet indeholder samtidig en advarselsfunktion, som gør, at myndighederne i EU-landene nemt og hurtigt kan advare hinanden om eksempelvis sikkerheds- eller miljømæssige problemer. Dette gælder fx inden for servicedirektivets anvendelsesområde.

IMI kan eksempelvis bruges, når en udenlandsk læge eller elektriker søger om at blive godkendt til at kunne arbejde i Danmark. Hvis danske myndigheder er i tvivl om noget, kan de gennem IMI hurtigt få afklaret tvivlsspørgsmål hos myndighederne i hjemlandet.

Inden for de udvalgte lovgivningsområder er myndighederne forpligtet til at anvende IMI.

Anvendelsesområde

IMI bruges fx i forhold til:

  • Servicedirektivet
  • Direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer
  • Udstationering af arbejdstagere
  • lokomotivførerlicenser
  • SOLVIT
  • Patientrettigheder
  • Transport af eurokontakter
  • Europæisk erhvervspas og databeskyttelsesforordningen

IMI bliver løbende udvidet med ny EU-lovgivning, der kræver administrativt samarbejde på tværs af EU’s myndigheder.

Erhvervsstyrelsen er national IMI-koordinator. Vi har ansvar for at formidle information om IMI til danske myndigheder og vejlede i, hvordan IMI bruges.

Erhvervsstyrelsen kan også hjælpe jer videre i jeres sagsbehandling, hvis I fx ikke får svar på jeres henvendelse fra et andet lands myndighed.

Europa-Kommissionen er ansvarlig for udviklingen og driften af IMI.

Spørgsmål om IMI?

IMI er baseret på den såkaldte IMI-forordning, som udgør det tværgående retsgrundlag for systemet. Men også sektorlovgivningen har specifikke bestemmelser om administrativt samarbejde.

IMI-forordningen fastlægger først og fremmest forhold vedrørende databeskyttelse i systemet. Derudover indeholder IMI-forordningen bestemmelser vedrørende formål og anvendelsesområde for IMI, opgaver og brugerroller i systemet samt den fremtidige udvidelse af systemet.