Enklere regler og et velfungerende marked

Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og for at skabe et velfungerende europæisk indre marked.

Regeringen vil gøre det så let og enkelt som muligt at drive en ordentlig og sund forretning i Danmark.

Derfor styrker den indsatsen for regelforenkling med nedsættelsen af Erhvervslivets EU- og regelforum; det skal sikre overskuelige regler i dansk lovgivning og danske interesser i EU-lovgivning.

Udover at fungere som sekretariat for Erhvervslivets EU- og regelforum følger vi også op på regeringens indsats ved at samarbejde tæt med andre myndigheder og erhvervsliv om at reducere byrder i eksisterende regulering og forebygge byrder i ny regulering.

Vi arbejder for at skabe et velfungerende europæisk indre marked for varer og tjenesteydelser og for at sikre den bedst mulige varetagelse af danske interesser i EU.