Enklere regler og et velfungerende marked

Erhvervsstyrelsen arbejder for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og for at skabe et velfungerende europæisk indre marked.

Regeringen vil styrke indsatsen for at gøre det lettere at drive virksomhed i Danmark og har derfor sat et mål om, at byrderne for erhvervslivet skal reduceres med 4 mia. kr. inden 2020.  

Regeringen vil blandt andet realisere denne målsætning gennem Virksomhedsforum for enklere regler. Virksomhedsforum sekretariatsbetjenes af Erhvervsstyrelsen og rådgiver regeringen om, hvor virksomhederne oplever unødvendig bebyrdende regulering og kommer med  konkrete forslag til forenklinger.

Vi følger også op på regeringens indsats ved at samarbejde tæt med andre myndigheder og erhvervsliv om at reducere byrder i eksisterende regulering og forebygge byrder i ny regulering.

Vi arbejder for at skabe et velfungerende europæisk indre marked for varer og tjenesteydelser og for at sikre den bedst mulige varetagelse af danske interesser i EU.