Marked 3 - Bredbånd

Erhvervsstyrelsen har den 17. august 2017 truffet afgørelser over for TDC på engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) og engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b).

  • Opdateret 12. april 2019

Engrosmarkederne danner grundlag for at selskaber, der ikke har egen infrastruktur, kan tilbyde bredbåndsprodukter til kunder på detailmarkedet.

Afgørelser med tilhørende bilag

8 bilag - som alle er ens for begge afgørelser:

Uofficielle versioner til sporing af tekst, der afviger mellem de to markeder

I de to afgørelser på marked 3a og 3b er flere afsnit ens. Som en service til branchen har Erhvervsstyrelsen derfor udarbejdet en version af hver af de to afgørelser, hvor den tekst, der er forskellig i de to afgørelser, er markeret som grå tekst. Ved tvivl eller uoverensstemmelse vil det altid være den oprindelige version af de to afgørelser, der er gældende.

Afgørelse på marked 3a (uofficiel - pdf)

Afgørelse på marked 3b (uofficiel - pdf)
 

Notifikation til EU-Kommissionen

Erhvervsstyrelsen notificerede den 6. juni 2017 udkast til markedsargørelser til EU-Kommissionen. EU-Kommissionen afgav bemærkninger den 6. juli 2017.


Udkast til markedsafgørelser - høring

Erhvervsstyrelsen har i perioden 30. juni 2016 til 1. september 2016 gennemført en national høring over udkast til de 2 afgørelser.

Høringsmateriale - marked 3a

Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a):

7 Bilag til marked 3a

Høringsmateriale - marked 3b

Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b):

7 bilag til marked 3b

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 8 organisationer og selskaber


Udkast til stordriftsfordele til prisklemmetilsynet

Erhvervsstyrelsen har i perioden 13. oktober 2016 til 3. november 2016 gennemført en national høring over notat om vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet.

Høringsmateriale

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 3 organisationer og selskaber


Udkast til markedsanalyse

Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til 16. december 2015 gennemført en national høring over udkast til de to analyser.

Høringsmateriale

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 9 organisationer og selskaber


Udkast til produktafgrænsning - høring

Erhvervsstyrelsen har i perioden 26. marts 2015 til 15. april 2015 gennemført en national høring over udkast til produktafgrænsninger på de to markeder.

Høringsmateriale

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 6 organisationer og selskaber