Konkurrenceregulering af telemarkedet

Erhvervsstyrelsen har som uafhængig telemyndighed ansvar for konkurrenceregulering af telesektoren i Danmark.