Konkurrenceregulering af telemarkedet

Erhvervsstyrelsen har som uafhængig telemyndighed ansvar for konkurrenceregulering af telesektoren i Danmark.

På baggrund af analyser af konkurrenceforholdene på teleområdet pålægger vi teleselskaber med en stærk markedsposition visse forpligtelser og fører tilsyn med, om de bliver overholdt.