ESRS - De europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering

Bæredygtighedsrapporteringen (CSRD) skal ske efter særlige, obligatoriske europæiske standarder for bæredygtighed (ESRS).

  • Opdateret 24. april 2024

Efter Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) skal bæredygtighedsrapporteringen baseres på specifikke, obligatoriske europæiske standarder. Disse standarder omfatter både ikke-sektorspecifikke, som gælder for alle virksomheder, der er omfattet af CSRD, standarder for børsnoterede SMV'er, sektorspecifikke standarder og standarder for visse lande uden for EU, der har aktiviteter inden for EU.

I de ikke-sektorspecifikke standarder skelnes der mellem tværgående standarder og emnespecifikke standarder. De emnespecifikke standarder skal virksomheder rapportere efter, hvis de har vurderet emnet væsentligt gennem en dobbelt væsentlighedsvurdering, hvorimod de tværgående standarder altid skal følges uanset resultatet af væsentlighedsvurderingen.  

Væsentlighedsvurderingen indebærer processen med at evaluere og identificere virksomhedens væsentligste indvirkninger, risici og muligheder (også kaldet IRO - Impact, Risks and Opportunities). Dette omfatter både de faktiske og potentielle indvirkninger, risici og muligheder inden for bæredygtighedsforhold, og hele virksomhedens værdikæde skal tages i betragtning. Resultatet af denne analyse bruges derefter til at bestemme, hvilke data inden for bæredygtighedsforhold, der er mest betydningsfulde eller væsentlige for virksomheden og dens interessenter, og hvilke emnespecifikke standarder der derfor skal indgå i bæredygtighedsrapporteringen. 

Indfasningsmuligheder

Indfasning giver virksomheder mulighed for gradvist at implementere rapporteringskravene i standarderne. Som en del af indfasningsmuligheden kan en række dataelementer i standarderne enten helt eller delvist undlades i de første tre år for alle de berørte virksomheder. Virksomheder med maks. 750 medarbejdere eller færre på balancedagen har mulighed for en større grad af indfasning end andre virksomheder. Det skal dog bemærkes, at de dataelementer, som virksomheder med maksimalt 750 ansatte kan undlade, stadig skal inddrages i en væsentlighedsvurdering.

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en oversigt over, hvilke standarder, der kan indfases i det første år, og hvilke standarder, der kan indfases i de første tre år for alle virksomheder. Oversigten viser yderligere, hvilke standarder virksomheder med maksimalt 750 ansatte i tilføjelse kan indfase henholdsvis det første år og de første to år. 

Få nyt om de kommende krav direkte i din indbakke

Abonnér på vores nyheder om bæredygtighed, hvis du vil være opdateret på, hvad der er aktuelt omkring virksomheders arbejde med bæredygtighed. I vores nyheder får du blandt andet indblik i ny lovgivning om bæredygtighed samt nyeste vejledning og værktøjer, som understøtter virksomheders arbejde med bæredygtig omstilling.