Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Terrorfinansiering og sanktionslister

Virksomheder er forpligtet til at undlade at stille penge og økonomiske ressourcer til rådighed for personer, virksomheder eller organer, der er omfattet af en sanktionsliste.

Denne forpligtelse følger af hvidvaskloven såvel som andre retskilder som f.eks. FN-resolutioner gennemført i EU-lovgivning. Virksomheder har et ansvar for at sikre sig, at de hverken direkte eller indirekte stiller penge eller andre økonomiske ressourcer til rådighed for en person, virksomhed eller organ, der fremgår af en sanktionsliste (også kaldet "indefrysningsliste").

Manglende overholdelse af dette kan straffes med bøde eller fængsel i op til fire måneder og under særligt skærpende omstændigheder med fængsel i op til 4 år, jf. straffelovens § 110 c.

EU's søgeværktøj til sanktioner

Der er mere en 70 sanktionslister, der løbende ændres, men EU har oprettet et søgeværktøj, der indeholder alle gældende sanktionslister på området. Man kan derfor benytte sig af dette værktøj til at søge på tværs af listerne som et led i ens forpligtelse til en sådan bevågenhed i forhold til kunder. Søgeværktøjet benyttes ved hjælp af Excel, og kan downloades ved hjælp af denne vejledning (pdf).

Hvis du har yderligere spørgsmål til sanktioner kan du kontakte Erhvervsstyrelsens Eksportkontrolafdeling på 35 29 15 00 eller eksportkontrol@erst.dk.