Publikation

Quick-guide til udarbejdelse af risikovurdering efter hvidvasklovens § 7

Erhvervsstyrelsens quick-guide ’Sådan vurderer du din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering' er skrevet for at bistå de ikke-finansielle virksomheder, der er underlagt hvidvaskloven, med en proces til udarbejdelse af en risikovurdering.

  • 22. januar 2021

Som revisor, ekstern bogholder, service provider, skatterådgiver, kunsthandler eller ejendomsmægler er du omfattet af hvidvaskloven. Det betyder, at du er forpligtet til at vurdere din virksomheds risiko for at blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering. Denne quick-guide er udarbejdet med henblik på at vejlede dig i denne proces. 

Risikovurdering trin for trin!

I quick-guiden følger du tre trin, der afspejler opbygningen af din risikovurdering. Når du følger de tre trin, vil du blive klogere på, hvad din risikovurdering skal indeholde og hvilke krav hvidvasklovens regler stiller til din risikovurdering.

Quick-guiden er henvendt til flere brancher, og der er derfor behov for, at du med udgangspunkt i quick-guiden inddrager din egen viden og erfaring inden for din branche. Quick-guiden kan støtte din virksomhed i udarbejdelsen af en risikovurdering, men det er din virksomhed, der er omdrejningspunktet for risikovurderingen. Dit kendskab til din virksomhed er derfor essentielt for udarbejdelsen af risikovurderingen.