Publikation

Quick-guide for kunstbranchen

Fra 10. januar 2020 er du omfattet af hvidvaskloven, hvis du erhvervsmæssigt opbevarer, handler med eller formidler handel med kunstværker, hvor værdien af transaktionen eller af en række indbyrdes forbundne transaktioner er på 50.000 kroner eller derover.

  • 4. november 2019

Kunstbranchen kan blive udnyttet til at medvirke til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette kan fx være ved, at en person køber et kunstværk for indtægter fra kriminelle handlinger og derefter sælger det for på den måde at få pengene til at fremstå som legitime.

Kend dine pligter!

Når du har læst denne quick-guide, ved du, hvad hvidvask er. Du får et overblik over nogle af dine pligter, og hvad du skal gøre, hvis du får mistanke om hvidvask.

Du er selv ansvarlig for at kende til og leve op til alle regler og pligter i hvidvaskloven!