Publikation

Sådan forebygger du, at din virksomhed bliver misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering

Denne guide er skrevet til dig, som er revisor, ekstern bogholder, serviceprovider, skatterådgiver, ejendomsmægler eller kunsthandler, fordi du har pligt til at forebygge, at din virksomhed misbruges til hvidvask og finansiering af terrorisme.

  • 13. juni 2022

Efter hvidvasklovens regler skal du udarbejde politikker, forretningsgange og kontroller, som du skal bruge til at forebygge, at din virksomhed misbruges til hvidvask og terrorfinansiering.

Guiden er praktisk orienteret. Den leder dig igennem hvidvasklovens krav til, hvad dit materiale skal indeholde, og vejleder dig i de overvejelser, som du skal gøre dig, for at kunne udarbejde materialet.