Returnering 2022 (Compliance)

Hvert år skal CO2-kvoteomfattede virksomheder returnere det antal kvoter, som svarer til deres CO2-udledning fra året før. Vi anbefaler her på siden tidsfrister, så du kan nå Compliance 2022 i tide, og derved undgå en afgift.

 • Opdateret 8. juli 2022

Senest den 30. april 2022 skal driftsledere og luftfartøjsoperatører have returneret det antal kvoter, som svarer til virksomhedens CO2-udledning i 2021. Antallet af kvoter, der skal returneres, skal være i overensstemmelse med de verificerede udledninger, der skal rapporteres senest den 31. marts 2022. Herved kommer virksomheden i compliance og undgår afgifter.

Vi anbefaler dog, at du er i god tid. Nedenunder har vi sat nogle anbefalede deadlines til at tage højde for transaktionsforsinkelser, helligdage mv.

Vejledning

Erhvervsstyrelsen har lavet en vejledning til de mest typiske spørgsmål om CO2 Compliance.

 • Som driftsleder skal du rapportere jeres CO2-udledningen i Energistyrelsens digitale indberetningssystem EDO (EnergiDataOnline). Herefter skal jeres verifikator verificere rapporteringen. Det foregår også i EDO.
   
 • I skal returnere kvoter i CO2-kvoteregisteret.
 • Som luftfarttøjsoperatør skal du både rapportere til Energistyrelsen og i CO2-kvoteregistret.
  Bemærk at i CO2-kvoteregistret, skal I rapportere både jeres udledning til EU’s CO2-kvoteordning og i forhold til det Schweiziske kvotehandelssystem. Herefter skal jeres verifikator verificere rapporteringen. 
   
 • I skal returnere kvoter i CO2-kvoteregisteret.
  Hvis I har forpligtelser og skal returnere kvoter til det Schweiziske kvotehandelssystem, skal I returnere de kvoter samtidig med, at I returnerer til EU´s kvotehandelssystem.

De anbefalede frister er for, at vi kan nå at hjælpe dig. Der er både taget højde for transaktionsforsinkelser og arbejdsdage vedrørende fx tilknytning af betroede konti og transaktioner.

Compliance frister 2022
  Anbefalet frist Absolut sidste chance
 Rapportering og verifikation 30/3 kl. 08.00 om morgenen 31/3
 Tilføjelse af konto til betroet liste  11/4 20/4
 Køb af kvoter til returnering  22/4 27/4
 Returnering  27/4 30/4

Til returneringen har både driftsledere og luftfartøjsoperatører mulighed for at bruge følgende typer af kvoter, uanset om det er hører til handelsperioden 3 eller 4

 • EUA – Almindelige kvoter
 • AEUA – Luftfarts kvoter
 • CHU – Almindelige schweiziske kvoter
 • CHUA – Schweiziske luftfarts kvoter
 • Der er 4 arbejdsdages forsinkelse på at få tilknyttet en konto til listen over betroede konti.
 • Vær opmærksom på forskellige transaktionsforsinkelser afhængigt af, om en transaktion er til en betroet-konto, eller om det er en direkte transaktion.
 • Der er ingen transaktionsforsinkelse på returnering. 
 • Returnering skal godkendes af en anden kontorepræsentant som enten har rollen 'Godkender' eller 'Starter og/eller godkender'.
 • Hvis I har valgt at transaktioner til betroede-konti kun kræver én kontorepræsentant, gælder det samme princip for returnering. Dvs. at returnering kan gennemføres af kun én kontorepræsentant som har rollen ’Starter og/eller godkender’.

Mulige udfordringer, der kan forsinke returneringen i CO2-kvoteregistret

 • Problemer med at skifte fra login med SMS til EU Login mobil app.
 • Ny mobiltelefon - problemer med at registrere den i EU Login. 
 • Forældet password - Tjek allerede nu om du kan logge ind i CO2-kvoteregistret.
 • Oplysninger på kontorepræsentanter, der ikke er blevet opdateret i din EU Login brugerprofil - fx ny e-mailadresse.
 • At overse transaktionsforsinkelser i forbindelse med tilknytning af betroede konti.
 • Køb af kvoter kan tage længere tid end forventet.

Returnèr i tide og undgå suspenderet konto og dyre afgifter

Hvis rapportering og verificering ikke er registreret i CO2-Kvoteregistret inden 31. marts kl. 24.00, vil kontoen automatisk blive blokeret for transaktioner (men ikke for returnering). Blokeringen ophæves, når rapportering og verificering er registreret.

OBS!:
Hvis returnering ikke er gennemført inden 30. april kl. 24.00, skal Energistyrelsen opkræve en afgift på 100 Euro pr. ikke-returneret kvote. De kvoter, der ikke er blevet returneret, vil desuden fortsat skulle returneres.

Kontakt Team CO2-kvoteregistret

 

Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.