Marked 2 - Mobilterminering

  • Opdateret 9. april 2019

Afgørelserne er truffet overfor Hi3G, Lycamobile, Mundio Mobile, TDC, Telenor og Telia. Du finder links til afgørelserne længere nede på siden.

Status – udkast til tillægsafgørelser

Erhvervsstyrelsen har i perioden 25. april 2018 til og med den 30. maj 2018 gennemført en national høring over udkast til tillægsafgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Erhvervsstyrelsen har på baggrund af høringen og efterfølgende dialog med selskaberne besluttet ikke at træffe endelige afgørelser. Baggrunden herfor fremgår af denne medddelelse (pdf). Selvom styrelsen ikke træffer endelige afgørelser, redegøres der i høringsnotat for de væsentligste bemærkninger, der er indkommet i forbindelse med høringen.

Gældende afgørelser

Erhvervsstyrelsen har den 28. oktober 2016 truffet endelige afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2).

Afgørelserne er truffet overfor Hi3G, Lycamobile, Mundio Mobile, TDC, Telenor og Telia.

Afgørelserne træder i kraft den 28. oktober 2016 og dermed bortfalder de hidtil gældende forpligtelser pålagt i Erhvervsstyrelsens markedsafgørelser fra den 30. november 2012 på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet.

Se afgørelser for hver af de 6 selskaber - samt 2 bilag

Høring

Erhvervsstyrelsen har i perioden 4. maj 2016 til og med den 8. juni 2016 gennemført en national høring over 'Udkast til afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i individuelle mobilnet (marked 2)'.

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 6 organisationer og selskaber

Erhvervsstyrelsen anmeldte den 11. august 2016 udkast til afgørelser til Kommissionen.