Gældende markedsafgørelser

Læs Erhvervsstyrelsens gældende afgørelser på Engrosbredbåndsmarkedet samt på de gamle markeder 1 & 2 (termineringsmarkederne).