Marked 1 - Fastnetterminering

Erhvervsstyrelsen har den 2. juni 2017 truffet afgørelse over for 38 selskaber på engrosmarkedet for fastnetterminering.

  • Opdateret 12. april 2019

Markedet vedrører helt specifikt den sidste del af et telefon-/taleopkald, nemlig den del hvor et opkald overleveres fra den kaldende detailkundes teleselskab til den kaldte detailkundes teleselskab med henblik på aflevering (terminering) til den kaldte kunde.

Afgørelsen

Se afgørelsen for hver af de 38 selskaber (alle pdf)

Fællesskabshøring

Udkast til markedsafgørelser - høring

Erhvervsstyrelsen har den 20. december 2016 sendt udkast samt bilag til markedsafgørelser på engrosmarkedet for fastnetterminering i høring.
 

Erhvervsstyrelsen modtog høringssvar fra 8 organisationer og selskaber