Vejledning om

At benytte funktioner i CO2-kvoteregisteret

Brugervejledningen er med det nye EU Login.

 • Version 8.08
 • Seneste opdatering 1. april 2017

Brugervejledningen er kun en vejledning i at benytte de forskellige funktioner i CO2-kvoteregisteret.

Nyheder, regler mv. om det danske Kyoto-register og EU’s CO2-Kvoteregister findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Oplysninger om allokering, overvågningsplaner, rapportering, brug af kreditter mv. findes på Energistyrelsens hjemmeside.

1
Kapitel
Manuel rapportering af CO2-udledning

Den følgende vejledning skal kun benyttes ved manuel rapportering.

Al digital rapportering og verificering foretages på EnergiData Online (EDO).

 • Vælg ”Konti” i venstre sidemenu.

 • Klik på det understregede tal i kolonnen ”Identifikator for anlæg/driftsoperatør” ud for den konto du skal rapportere for.

 • Klik på fanen ”Overholdelse”.

 • Vælg periode ”Anden forpligtelsesperiode” og klik på ”Forny”
 • Klik på ”Foreslå”

 • Tast tallene for indenrigsflyvninger og for udenrigsflyvninger i hver deres felt. Hvis der ikke har været flyvninger, skal der tastes 0.
 • Klik på ”Bekræft”

I det grønne felt står en bekræftelse på din rapportering.

Referencenr. er dit opgavenr., som nu er på din verifikators opgaveliste.

Når din rapportering er verificeret vil du modtage en mail fra 'Team CO2-Kvoteregisteret', om at din opgave er godkendt.

2
Kapitel
Vis kontobevægelser på konto

 • Vælg ”Konti” i venstre sidemenu.

Klik på det understregede tal i kolonnen ”Identifikator for anlæg/driftsoperatør” ud for den konto du gerne vil se kontobevægelser for.


 • Vælg fanen ”Kontoopgørelser”

OBS: Der kan maksimalt søges for 30 dage ad gangen og kun for de seneste 3 år.

 • Vælg dato i felterne ”Startdato” og ”Slutdato”.
 • Klik på ”Forny”

3
Kapitel
Håndtér opgaveliste

At håndtere opgavelisten består af to muligheder:

 1. At gøre krav på en opgave, det er hvis du selv skal løse den.
 2. At tildele en opgave, hvis en anden skal løse den.

Begge dele bliver gennemgået i dette afsnit.

 • Vælg ”Opgaveliste” i venstre sidemenu
 • Sæt flueben ud for den opgave du gerne vil håndtere.

Du kan nu vælge enten: ”Gør krav på opgave” eller ”Tildel”. (Tildel bliver forklaret efter.)

3.1. Gør krav på opgave

 • Klik på ”Gør krav på opgave”, hvis du selv skal løse opgaven.

 • Klik på ”Bekræft”

 • Klik på navnet på opgaven, så linjen bliver orange.
 • I Tabellen ”Detaljerede oplysninger”, skal du klikke på det understregede tal ud for teksten ”Forespørgsel”.

Klik på "Godkend"

3.2. Tildel opgave

 • Klik på ”Tildel”, hvis en anden skal løse opgaven.
 • Vælg den person der skal have opgaven tildelt.

 • Klik på ”Bekræft”. Og opgaven vil nu være på opgavelisten for den person, du tildelte opgaven.

4
Kapitel
Håndtér listen over betroede konti


 • Vælg ”Konti” i venstre sidemenu.

 • Klik på det understregede tal i kolonnen ”Identifikator for anlæg/driftsoperatør” ud for den konto du gerne vil administrere listen over betroede konti for.

 • Vælg fanen ”Betroede konti”

 • Kontoens betroede konti ses i tabellen ”Andre konti”. Hvis kontohaver har flere konti, vil de stå øverst i tabellen
 • Hvis du vil tilføje en betroet konto, klik på ”Tilføj”

 • Tast kontonummeret på den konto du gerne vil tilføje i feltet ”Kontonummer”, og skriv et navn for kontoen i feltet ”Beskrivelse”.
 • Klik på ”Gem”.

 • Klik på ”Bekræft”

Nu skal du digitalt underskrive at du ønsker at gennemføre transaktionen. Dette gør du med dit EU Login og en sms-kode.

 • Tast dit Password og dit mobilnummer (husk +45 foran)
 • Klik på ”Signér”

 • Indtast den kode du har fået tilsendt via sms.
 • Klik på ”Signér”

I det grønne felt kan du se en bekræftelse på at din tilføjelse af betroet konto er sendt til godkendelse i opgavelisten.

 • I tabellen ”Andre konti”, er kontoen tilføjet og i kolonnen ”Status” står der ”Afventer godkendelse”

Herefter skal en BR (Bemyndiget repræsentant) eller en YBR (Yderligere Bemyndiget Repræsentant) godkende tilføjelsen. Du skal give YBR/BR besked om, at der er en opgave i opgavelisten til dem, så de kan gøre krav på den og godkende tilføjelsen.

Kontoen bliver aktiv 7 arbejdsdage efter YBR/BR’s godkendelse. Når kontoen er aktiv, får kontorepræsentanterne en mail med følgende tekst:

"The account DK-100-xxxxxxxx-0-xx is now on the Trusted Account List of your account EU-100-xxxxxx-0-xx (DK).
Sincerely yours, The registry administrator."

5
Kapitel
Håndtér kvoter og kreditter

5.1. Overførsel af kvoter til anden konto

 • Vælg ”Konti” i venstre sidemenu.

 • I kolonnen ”Identifikator for anlæg/luftfartøjsoperatør” klikker du på den konto, som du gerne vil overføre fra.
 • Eller klik direkte på saldoen og gå direkte til fanen ”Beholdninger” på den ønskede konto.

 • Vælg fanen ”Beholdninger”

 • Klik på ”Foreslå en transaktion”

 • Klik på ”Overførsel af kvoter”

 • Klik på ”Vælg betroet konto”

Fanebladet ”Kontohavers konti” viser listen over jeres egne konti. Og fanebladet ”Andre konti” indeholder liste over de betroede konti i andre virksomheder, som I selv har tilføjet.

 • Klik på ”Vælg” ud for den konto du gerne vil overføre til.

 • Tast det antal kvoter du gerne vil overføre i kolonnen ”Mængde at overføre”
 • Klik på ”Næste”

 • Klik på ”Bekræft”

Nu skal du digitalt underskrive at du ønsker at gennemføre transaktionen. Dette gør du med dit EU Login og en sms-kode.

 • Tast dit password og mobilnummer. Husk at skrive landekode foran dit mobilnummer. Danmarks er +45
 • Klik på ”Signér”

 • Tast den kode du har modtaget i en sms.
 • Klik på ”Signér”.

Dit overførselsforslag er nu registreret. Bekræftelsen står i det grønne felt.

5.2. Handel med schweiziske kvoter og det Schweiziske register

Handel med kontohavere i det Schweiziske register og med schweiziske kvoter, følger den samme procedure som handel med kontohavere og kvoter i CO2-kvoteregisteret.

Her kan du se eksempler på, hvordan transaktioner af schweiziske kvoter og transaktioner til en konto i det schweiziske register, foretages i CO2-kvoteregisteret.

 • Gå til CO2-kvoteregisteret og log på.
 • Vælg 'Konti' i venstre sidemenu.
 • Gå ind på den konto du gerne vil overføre fra.
 • Vælg fanen 'Beholdninger'.
   

Hvis der er schweiziske kvoter på kontoen, vil de fremgå her.

 • Klik på 'Foreslå en transaktion'
Schweiz - Beholdninge
 • Hvis du vil overføre schweiziske kvoter til en konto i CO2-kvoteregisteret, vælger du ’Overførsel af kvoter.
   
 • Hvis du vil overføre kvoter til det Schweiziske register, vælger du ’Overførsel af kvoter til Schweiz’.

Det er muligt at overføre både Schweiziske (CHU) og generelle (EUA) kvoter i samme transaktion.

Overførsel af kvoter til Schweiz

Her kan du vælge enten en schweizisk konto eller en EU-konto, fra listen over betroede konti.
 

 • Klik på ’Vælg betroet konto’.
Betroet konto - Schweiz

Eller

Betroet konto - EU-konto

Klik på næste og følg proceduren for signering af transaktioner.

 • For signering af transaktion med Login med mobiltelefon + SMS-kode: Se afsnit 5.1. i denne vejledning ’Overførsel af kvoter til anden konto’.
   
 • For signering af transaktion med EU Login mobil app: Se kapitel 4, ’Signer transaktion med EU Login mobil app’ i vejledningen ’Skift fra Login med SMS til EU Login mobil app’.
   

5.3. Returnering af kvoter

Klik på ”Konti”.


 • Klik på ”Søg”
 • Klik på det understregede tal i kolonnen ”Identifikation for anlæg/luftoperatør” ud for den konto, der skal returneres for.
 • Eller klik direkte på saldoen og gå direkte til fanen ”Beholdninger” på den ønskede konto.

 • Klik på fanebladet ”Beholdninger”

 • Klik på ”Foreslå en transaktion”

 • Klik på ”Returnering af kvoter”

 • Ud for ”Overholdelsestal” kan du se hvad der mangler at blive returneret.
 • I feltet: ”Mængde at returnere” taster du antal kvoter. Skriv i hele tal uden punktum el. decimaler.
 • Klik på ”Send”

 • Tjek at dit tal er korrekt, og klik på ”Bekræft”.

Nu skal du digitalt underskrive at du ønsker at gennemføre transaktionen. Dette gør du med dit EU Login og en sms-kode.

 • Først skriv dit password og derefter dit mobilnummer. Husk at skrive landekode foran, Danmarks er +45.
 • Klik på ”Signér”

 • Indtast den kode du har modtaget i en sms.
 • Klik på ”Signér”.

Dit returneringsforslag ligger nu til godkendelse i opgavelisten hos den anden BR (Bemyndigede Repræsentant) eller hos YBR’en (Yderlige bemyndigede repræsentant) hvis der er tilknyttet en til kontoen. Se teksten i det grønne felt.

5.4. Annullering af kreditter

 • Vælg ”Konti” i venstre sidemenu.

I kolonnen ”Identifikator for anlæg/luftfartøjsoperatør” klikker du på den konto, som du gerne vil foreslå en transaktion for.

 • Eller klik direkte på saldoen og gå direkte til fanen ”Beholdninger” på den ønskede konto.

 • Vælg fanen ”Beholdninger”

 • Klik på ”Foreslå en transaktion”

 • Klik på ”Frivillig annullering af AAU, RMU, CER, ERU, ICER og tCER”

 • Vælg ”Første forpligtelsesperiode”/”Anden forpligtelsesperiode” i dropdownlisten
 • Skriv antal kreditter i feltet ”Mængde at overføre” – du behøver ikke at vælge et projekt, det er frivilligt.
 • Klik på "Næste"

 • Klik på "Bekræft"

Nu skal du digitalt underskrive at du ønsker at gennemføre transaktionen. Dette gør du med dit EU Login og en sms-kode.

 • Først skriv dit password og derefter dit mobilnummer. Husk at skrive landekode foran, Danmarks er +45.
 • Klik på ”Signér”.

 • Tast den kode du har modtaget i en sms.
 • Klik på ”Signér”.

I det grønne felt kan du se at dit annulleringsforslag er registreret. Identifikatoren er dit opgavenr.

Herefter skal en BR (Bemyndiget repræsentant) eller en YBR (Yderligere Bemyndiget Repræsentant) godkende annulleringen.

 • Du skal give BR/YBR besked om, at der er en opgave i opgavelisten til dem, så de kan gøre krav på den og godkende annulleringen.

5.5. Veksle kreditter (CER) til kvoter

 • Klik på ”Konto” i venstre sidemenu

 • Klik på ”Søg”, så får du den fulde liste over alle de konti du er tilknyttet.

 • I kolonnen ”Identifikator for anlæg/luftfarsoperatør” skal du klikke på tallet ud for den konto, hvor du gerne vil veksle kreditter.
 • Eller klik direkte på saldoen og gå direkte til fanen ”Beholdninger” på den ønskede konto.

Vælg Fanebladet ”Beholdninger”


 • Klik på ”Foreslå en transaktion”

 • Klik på linket under teksten ”Udveksling”

 • Tast den mængde du gerne vil overføre. I hele tal. Ikke punktum eller decimal.
 • I feltet "Projekt" kan du vælge et projekt, hvis du ønsker at veksle kreditter fra et specifikt projekt. Hvis du vælger ”Hvilken som helst” vælger systemet bare nogle kreditter.
 • Klik på "Næste"

 • Klik på ”Bekræft”, hvis dit tal er korrekt

Nu skal du digitalt underskrive at du ønsker at gennemføre transaktionen. Dette gør du med dit EU Login og en sms-kode.

 • Først skriv dit password og derefter dit mobilnummer. Husk at skrive landekode foran, Danmarks er +45.
 • Klik på ”Signér”.

 • Tast den kode, som du nu har modtaget i en sms.
 • Klik på ”Signér”

I det grønne felt står en bekræftelse på at din veksling er sendt til godkendelse. Identifikatoren er dit opgavenummer.

Herefter skal en BR (Bemyndiget repræsentant) eller en YBR (Yderligere Bemyndiget Repræsentant) godkende vekslingen.

 • Du skal give BR/YBR besked om, at der er en opgave i opgavelisten til dem, så de kan gøre krav på den og godkende vekslingen.

6
Kapitel
Se Compliance status

 • Klik på ”Konto” i venstre sidemenu

 • I kolonnen ”Identifikator for anlæg/luftfarsoperatør” skal du klikke på tallet ud for den konto, hvor du gerne vil veksle kreditter.

 • Vælg fanebladet ”Overholdelse”

I Tabellen ”Overholdelse” skal der stå:
- 0 ud for ”Overholdelsestal”
- A ud for ”Dynamisk overholdelsesstatus”