Kvotehandel med Storbritannien

Hvad betyder Brexit for kvotehandel med Storbritannien?

  • Opdateret 27. november 2020

Kvotehandel med Storbritannien – hvad betyder Brexit?

Udtrædelsesaftalen mellem EU og Storbritannien indebærer, at Storbritannien forbliver medlem af EU’s kvotehandelssystem frem til maj 2021. Det betyder konkret, at CO2-kvoter fra Storbritannien, som er udstedt i 2020, er gyldige og kan bruges af danske virksomheder til deres klimaforpligtelse.
 
Frivillige konti, herunder handelskonti og personbeholdningskonti, i Storbritanniens del af EU-ETS-registeret og Kyoto-registeret bliver lukket fra den 1. januar 2021. 
 
Kvoteomfattede virksomheders konti i Storbritannien lukkes i maj 2021. Det vil dog ikke være muligt at overføre CO2-kvoter fra kvoteomfattede virksomheders konti i Storbritannien efter 1. januar 2021. Derfor er det vigtigt, at eventuelle aftaler effektueres inden den 1. januar 2021.

CO2-kvoter fra Storbritannien, som findes på konti i resten af EU, forbliver gyldige på lige fod med andre CO2- kvoter, da der ikke er en særskilt mærkning af CO2-kvoter fra Storbritannien.
 

Spørgsmål om CO2-Kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.