Kvotehandel med Storbritannien

Hvad betyder Brexit for kvotehandel med Storbritannien?

  • Opdateret 29. juli 2019

Kvotehandel med Storbritannien – hvad betyder Brexit?

Brexit kan få betydning for din virksomhed, hvis du har aftaler om køb eller salg af CO2-kvoter med virksomheder i Storbritannien.

Det er usikkert, om EU og Storbritannien får en aftale på plads inden Storbritanniens udtræden af EU. I mellemtiden har EU har besluttet at suspendere Storbritannien fra at foretage processer i CO2-kvoteregisteret fra den 1. januar 2019. Det betyder, at Storbritannien ikke kan auktionere eller allokere kvoter og heller ikke udveksle kreditter mens, der er er uvished om, EU og Storbritannien bliver enige om en udtrædelsesaftale.

Hvis begge parter ratificerer en udtrædelsesaftale, vil suspensionen ophæves, og kvoter fra Storbritannien vil kunne bruges af danske virksomheder til deres klimaforpligtelse.

Hvis Storbritannien udtræder af EU uden en aftale om at fortsætte i EU’s kvotehandelssystem, vil EU’s regler for kvotehandel ikke længere gælde for virksomheder i Storbritannien. Det vil betyde, at det ikke længere vil være muligt at overføre EU-kvoter mellem CO2-konti i Storbritannien og resten af EU. Bemærk at CO2-kvoter udstedt af Storbritannien før den 1. januar 2019 godt kan bruges til overholdelse af danske virksomheders klimaforpligtelser så længe, kvoterne er ført ud af CO2-konti i Storbritannien før Brexit.

Det anbefales derfor, at din virksomhed er opmærksom på disse forskellige scenarier, når der indgås kontrakter eller aftaler om levering af CO2-kvoter fra  Storbritannien.

Spørgsmål om CO2-Kvoteregistret


Mandag - torsdag kl. 8.30-16.00

Fredag kl. 9.00-15.00

 

Nødtelefon - må kun benyttes i yderst kritiske tilfælde.