Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Europæisk telesamarbejde

Erhvervsstyrelsen samarbejder på europæisk niveau ved at deltage i internationale forhandlinger, møder og lignende om fx frekvenser og standarder.

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden er EU's strategi for digital vækst, der skal sikre, at informations- og kommunikationsteknologier og den digitale økonomi udnyttes til at sikre vækst og velstand i Europa.

Europas Digitale Dagsorden er ét af de syv såkaldte flagskibsinitiativer i Kommissionens overordnede Europa 2020-strategi for bæredygtig og intelligent vækst for alle. Strategien blev lanceret i maj 2010 af Europa-Kommissionen.

Fokusområder

Strategien har syv fokusområder, som skal være med til at skabe en sammenhængende digital økonomi i Europa inden udgangen af 2015. De syv fokusområder er:

  • Skabe et velfungerende digitalt indre marked
  • Forbedring af rammebetingelserne for kompatibilitet mellem IKT-produkter og -tjenester (også kaldet interoperabilitet)
  • Styrkelse af sikkerhed og tillid til internettet
  • Meget hurtigere internetforbindelser
  • Investeringer i forskning og udvikling på IKT-området
  • Øgede it-færdigheder for alle
  • Anvendelse af IKT til at tage hånd om samfundsmæssige udfordringer såsom klima, sundhed og ældrepleje

Under de syv fokusområder gemmer sig en lang række konkrete initiativer. Strategien indeholder ca. 100 konkrete initiativer, som skal gennemføres på europæisk plan eller i de enkelte medlemslande. Gennemførelsen af strategien sker i tæt samarbejde mellem de enkelte lande og Europa-Kommissionen og i dialog med interessenter fra f.eks. forbrugerorganisationer og industrien. Initiativer under Europas Digitale Dagsorden vil bidrage væsentligt til EU's økonomiske vækst og udbrede fordelene ved digitale løsninger i hele samfundet.

Du kan læse mere om Europas Digitale Dagsorden på følgende link:

Kommissionens hjemmeside om Europas Digitale Dagsorden

Kommissionens fremskridtsoversigt